PredstavitevProgram


Pevska šola Glasbene matice je prvenstveno namenjena zborovskim pevcem, vanjo pa se lahko vključijo tudi posamezniki z željo po individualnem pevskem izpopolnjevanju. Učenci so otroci, mladostniki in odrasli z različnim pevskim predznanjem ter osebnimi ambicijami. Posebnost šole je strokovno pedagoško vodenje pevskih glasov v času pred in med mutacijo. Pouk poteka skupinsko ali individualno pod vodstvom priznanih pevskih pedagogov z večletnimi izkušnjami. Učenci spoznavajo in razvijajo osnovne veščine pevske tehnike in principe pevskega poustvarjanja. Poudarek je na individualnem glasovnem razvoju vsakega posameznika.

 

Pevska šola nudi možnost individualnega (30, 45 ali 60 minut) ali skupinskega pouka (skupina trojk, izjemoma tudi v paru v trajanju 45 ali 60 minut). Pouk poteka enkrat tedensko, od 15. septembra 2024 do 30. junija 2025.

Pri skupinskem pouku vokalne tehnike so pevci razvrščeni v koherentne skupine glede na predhodno pevsko znanje oziroma glasovne sposobnosti, tako da pouk poteka kar se da enotno, dinamično in učinkovito. Skupinski pristop se prepleta z individualnim.

Program izobraževanja obsega tri letnike na osnovni stopnji ter vsebinsko zaokrožuje znanja ter veščine s področja pevske tehnike, programsko naravnana na obdobje treh let in dva letnika na nadaljevalni stopnji.

V posameznem letniku Pevska šola organizira dva šolska in vsaj en razredni nastop. Korepeticije (vaje s pianistom) potekajo v dogovoru z učiteljem oziroma po potrebi in željah pevca bodisi v obliki skupinske predpriprave na nastop bodisi na redni individualni uri.

Vpis


SPREJEMNI PREIZKUS ZA VPIS V PEVSKO ŠOLO GLASBENE MATICE

Sprejemni preizkus za kandidate, ki se želijo v šolskem letu 2024/2025 vpisati v Pevsko šolo Glasbene matice, bo potekal 13. 6. 2024 ob 16.30 in 4. 9. 2024 ob 17.00, na Glasbeni matici v Ljubljani (Vegova 5).

Vpis v Pevsko šolo Glasbene matice Ljubljana je mogoč tekom celega leta, pogoj je uspešno opravljen glasovni preizkus. Na sprejemni preizkus se kandidati prijavijo preko elektronskega spletnega obrazca. Sprejemni preizkusi potekajo po dogovoru s profesorjem.

Pred vpisom se učenec seznani s pogoji poslovanja Pevske šole Glasbene matice Ljubljane, objavljenimi na spletni strani Glasbene matice Ljubljana.