Otroški program


Cicibanski zbori


CICIBANSKI PEVSKI ZBORI V LJUBLJANSKIH VRTCIH

Cicibanski pevski zbori so poseben projekt Glasbene matice, namenjen navduševanju predšolskih otrok za zborovsko petje. Projekt je organiziran v sodelovanju z Akademijo za glasbo Univerze v Ljubljani in poteka od leta 2006 v več ljubljanskih vzgojno-varstvenih zavodih. Prek njega otrokom omogočamo srečevanje z glasbo, predvsem jih uvajamo v spoznavanje zborovske pesmi in značilnosti zborovskega petja. S skupinskim petjem jih aktivno vključujemo v glasbeno poustvarjanje in jih postopoma navajamo na estetsko in doživeto zborovsko petje. V letu 2019 so pevske delavnice v obsegu šestih pedagoških ur pod mentorstvom profesorice Katarine Zadnik izvajale študentke glasbe: Jasmina Ferencek, Sofija Antić, Anja Kučan, Klara Mestek in Urška Šehič. Pevske urice so potekale v treh enotah Vrtca Mladi rod v Savskem naselju v Ljubljani.

  • Učenje poteka skozi igro.
  • Otroci se upevajo in izvajajo vaje za krepitev posluha in širitev glasovnega obsega na način, ki je primeren njihovi starosti.
  • Preko igre krepijo slušne sposobnosti (prepoznavajo visoke/nizke, glasne/tihe, počasne/hitre, poskočne/mirnejše melodije), ki jih lahko dobro uporabijo pri zborovskem petju.
  • Pri učenju pesmi je vsebina smiselno predstavljena, tako da otroke pritegne.
  • Utrjevanje in ponavljanje snovi poteka v menjavanju različnih aktivnosti in načinov petja, kar krepi koncentracijo in motivacijo.
  • Pesem, ki je zapeta na nastopu, je zgolj končni izdelek daljšega učnega procesa.
  • Takšna metoda učenja je primerna in prilagojena za delo s predšolskimi otroki, kar se je v zadnjih letih pokazalo za uspešno in otroku prijazno.

Takšna metoda učenja je primerna in prilagojena za delo s predšolskimi otroki, kar se je v zadnjih letih pokazalo za uspešno in otroku prijazno.


Urška Šehič, študentka Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani

Zelo sem hvaležna Glasbeni matici in profesorici predmeta Glasba v najzgodnejšem življenjskem obdobju, da sem dobila izkušnjo sodelovanja z najmlajšimi. Otroci so lepo sodelovali, dejavnosti – uganke, pravljice, glasbeno didaktične igre, pesmice – so jim bile zanimive. Izziv pri izvajanju glasbenih uric mi je predstavljala predvsem skupinska dinamika in vprašanje, kako izvesti uro v primeru nepredvidljivih situacij. Naučila sem se, da je v tem primeru pomembneje, da dejavnost prilagodim razmeram, kakor da bi se striktno držala načrta. Tudi zaključni nastop za starše je pomemben del uric, saj je bil nagrada za otroke, ki pa so s tem dobili bolj konkretno predstavo o svojem delu.

 

Klara Mestek, študentka Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani

V sklopu predmeta Glasba v najzgodnejšem življenjskem obdobju smo letos obiskale različne vrtce v Ljubljani. Dodeljena sem bila Vrtcu Mladi rod, enoti Čira čara, kjer sva s sošolko izvedli šest glasbenih uric. Na čim bolj zanimiv način sva jim poskušali približati glasbo. Naučili smo se šest novih pesmic in se igrali v glasbeno-didaktičnih igrah, v katerih so otroci uživali. Ob sklepu smo na nastopu za starše prikazali potek naših glasbenih uric. Z otroki sem neizmerno uživala in se naučila veliko novega. Lepo je dobiti priložnost, da se sami izkažemo kot bodoči učitelji, saj so izkušnje tiste, ki nas bogatijo.