Novice


Imenovanje Henrika Neubauerja za častnega člana društva

Objavljeno: 24. februarja 2020

Na podlagi sklepa Občnega zbora Kulturnega društva Glasbena matica Ljubljana, sprejetega 29. 3. 2019, je predsednica društva Veronika Brvar na koncertu Pevski obeti in pričakovanja, 22. 10. 2019 v Viteški dvorani Križank v Ljubljani, imenovala Henrika Neubauerja za častnega člana društva zaradi velikega prispevka pri utrjevanju pozitivne podobe društva in njegove prepoznavnosti v širšem kulturnem ter umetniškem prostoru.

Henrik Neubauer je edinstvena osebnost v slovenski kulturi ter avtoriteta na področju glasbeno-gledališke ustvarjalnosti in poustvarjalnosti. V svojem plodovitem življenju je zaznamoval številna umetniška področja v vlogah ustvarjalca, umetniškega vodje in mednarodno prepoznavnega kulturnega managerja. Globok in neprecenljiv je njegov odtis v slovenskem baletnem prostoru, kjer se je uveljavljal kot plesalec, koreograf, režiser in pisec strokovne literature.

Kot plesalec in koreograf je nastopil v večini najpomembnejših klasičnih in modernih baletov. Leta 1975 je v SNG Maribor režiral Ero z onega sveta Jakova Gotovca in od tedaj pripravil več kot 30 opernih in operetnih režij. S svojim znanjem – strokovno se je po študiju na ljubljanski baletni šoli izpopolnjeval še v nekdanji Sovjetski zvezi in Združenih državah Amerike – in pristopom k delu je slovenski balet in ples povzdignil na visoko umetniško raven, hkrati pa vidno prispeval k njegovi prepoznavnosti.


Poleg pedagoškega dela je pripravil program »Operna šola« na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani, program »Plesne dejavnosti« kot izbirni predmet devetletke in program »Višje šole za baletne učitelje«, s čimer je Glasbena in baletna šola v Ljubljani prerasla v Konservatorij za glasbo in balet. Leta 1995 je oživil delovanje Društva baletnih umetnikov Slovenije, ki ga je vodil do leta 2001, od leta 2002 do 2009 pa je bil predsednik Slovenskega komornega glasbenega gledališča.

Med njegove velike dosežke se je vpisalo vodenje Festivala Ljubljana, ki ga je vodil tri mandate vse do upokojitve. Že ob sklepu prvega mandata je dosegel članstvo v Združenju evropskih glasbenih festivalov, kar je bilo leta 1977 izjemno priznanje, saj je bilo članstvo omejeno le na ozek krog najpomembnejših festivalov, kot so Edinburg, Bayreuth, Salzburg in Verona, v takratni Jugoslaviji pa je bil poleg Ljubljane član le še Dubrovnik.

Henrik Neubauer je tudi pronicljiv pisec in raziskovalec baletne umetnosti. Njegove knjige so nepogrešljive za študij in razumevanje strokovne plati baleta in plesa ter zgodovine slovenskega baleta.

Za svoje delo je dobil številne nagrade, priznanja in častna članstva. Henrik Neubauer je častni doktor Université da la Danse pri Centre culturel chorégraphique international v Parizu in dobitnik odlikovanja turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana »Ugledni starejši državljan sveta 2009«. Je nosilec reda z zlatim vencem, nagrade glavnega mesta Ljubljana ter dobitnik Zlatega reda za zasluge Republike Slovenije.

Henrik Neubauer je od leta 2003 član Glasbene matice Ljubljana. Kot član Upravnega odbora je tehtno in strokovno spremljal delovanje društva, s svojimi neprecenljivimi izkušnjami in svetovljanstvom pa še vedno žlahtni naše društveno življenje.