Knjige


dr. Henrik Neubauer: Opereta v Sloveniji, zgodovinski pregled


Zgodovinski pregled operetnega dogajanja na slovenskem poklicnem glasbenem odru ljubljanske in mariborske hiše (v manjši meri tudi Stalnega slovenskega gledališče v Trstu, Slovenskega ljudskega gledališča v Celju in Šentjakobskega gledališča v Ljubljani kot tudi slovenske izvedbe operet v Clevelandu) zajema obdobje od prve izvajane operete v slovenščini leta 1864 do pred kratkim zadnje uradne premiere „Kneginje čardaša“ na ljubljanskem opernem odru leta 2008, skupaj s tujimi muzikali in z večinoma ob koncu prejšnjega stoletja nastalimi slovenskimi muzikali.

Prvenstveno pa se ta knjiga ukvarja z operetami slovenskih skladateljev, z njihovim nastankom, izvedbami na poklicnih odrih, kritikami iz časopisov in slikovnim gradivom. Med skladatelji je avtor upošteval tudi vse tiste neslovenskega rodu, ki so svoja dela ustvarili med delovanjem pri nas ali pa so se k nam preselili in ostali tu vse življenje, kot npr. Gašpar Mašek, Anton Foerster, Josip Raha, Josip Jiranek in Peter Golovin-Gresserov.

Tako kot pri operah in baletih slovenskih skladateljev, katerih pregled je avtor napisal že pred desetletjem, bo verjetno marsikoga začudilo število napisanih slovenskih operet, ki po dosegljivih podatkih dosega skupaj z devetimi slovenskimi muzikali število 108. Od tega jih je bilo 48 izvedenih na poklicnih slovenskih odrih, 60 pa jih je do danes ostalo na njih neizvedenih ali so bile izvedene drugje – na amaterskih, ljudskih, sokolskih, šolskih odrih ipd.

 Knjiga v začetku pojasnjuje kaj opereta je in njeno razliko glede na starejšo sestro – opero, čemur sledi zgodovina nastanka operete v svetu in prve izvedbe v slovenščini pri nas. Kot omenjeno pa so podrobno opisane vse operete slovenskih skladateljev od prve Tičnik Benjamina Ipavca dalje.

Posebno poglavje je posvečeno „izgonu“ operete iz Slovenije po drugi svetovni vojni, prvemu neuspelemu poskusu oživitve leta 1963 v Mariboru in dokončni rehabilitaciji leta 1986, prav tako v Mariboru.

V dodatku knjige objavlja avtor obsežen vodnik po operetah slovenskih skladateljev po abecednem redu z vsemi potrebnimi podatki. Med dodatki so še številna kazala – kronološki seznami izvajanih slovenskih operet na slovenskih poklicnih odrih, seznami doslej tam še neizvajanih slovenskih operet ter seznami tujih operet na slovenskih poklicnih odrih glede na čas nastanka z imeni prevajalcev besedil pa tudi abecedni seznam slovenskih operetnih skladateljev z njihovimi deli in posebej še seznam piscev besedil.

Opereta v Sloveniji je po mnenju recenzenta dr. Boruta Smrekarja pionirsko delo, ki odpira pot raziskavam in zgodovinopisju na najbolj zapostavljenem glasbeno-gledališkem področju pri nas. Hkrati je to prvo in temeljno delo, ki ga bodo poleg širšega bralstva lahko s pridom uporabili vsi raziskovalci naše kulturne zgodovine.