Knjige


Saša Šantel: Slovenski skladatelji


Zgibanka in plakat “SLOVENSKI SKLADATELJI”

Velika oljna slika slovenskih skladateljev, poimenovana “Koncil slovenske glasbe”, je nastala leta 1936 po naročilu Filharmonične družbe, ki je bila med obema vojnama podružnica Glasbene matice Ljubljana, in je ena največjih figuralnih slikarskih kompozicij v Sloveniji. Slika, na kateri je upodobljenih 37 slovenskih skladateljev, krasi Osterčevo dvorano Slovenske filharmonije v Ljubljani.