Koncert


Aleja sniva

26. avgust 2022
Mestni muzej Ljubljana


Koncert udeležencev mojstrskega tečaja petja v okviru poletnega glasbenega izobraževanja na Glasbeni matici Ljubljana pod umetniškim vodstvom Barbare Jernejčič Fürst, Pie Brodnik, Elvire Hasanagić, Francke Šenk, Tatjane Vasle in Edite Garčević Koželj..

Poletni mojstrski tečaji petja, ki potekajo na Glasbeni matici Ljubljana, ponujajo odgovore na vprašanja o vseh komponentah umetniškega poustvarjanja: trening pevskega glasu, osmišljanje njegovega delovanja, glasbeni stil in interpretacija ter umetnost nastopanja. Namenjeni so profesionalnim pevcem, študentom, dijakom in učencem, ki si želijo odkrivati, izpopolnjevati ali nadgrajevati svoj pevski potencial pod vodstvom izkušenih in uspešnih pevskih pedagoginj.

Organizatorja koncerta sta Glasbena matica Ljubljana in ustanova Imago Sloveniae.