Koncert


Dobra štima: Ofirovci in koledniki

26. februar 2020, ob 20:00
Ljubljana, Novi trg 2, Atrij ZRC


Skupina Ofirovci in koledniki povezuje pevke in pevce iz Laškega. Od leta 2002 v skupini združujejo svoje izkušnje ljudskega petja iz družinskih okolij, poleg ubranega petja pa je njihova posebnost tudi prikazovanje praznovanja godu in novoletnega koledovanja.

Organizatorja cikla sta Glasbena matica Ljubljana in  Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU.

Prijazno vabljeni, vstop prost!

 


Cikel večerov z naslovom Dobra štima dopolnjuje posamične dogodke z ljudskim petjem, ki pa s svojo kontinuiteto že predstavlja stalnico v kulturni ponudbi Ljubljane. Poleg tega, da je Dobra štima konceptualno glasbena prireditev, je pomembna tudi njena izobraževalna vsebina, saj ob petju poslušalci izvedo veliko o načinih ljudskega petja, o funkcijah posameznih pesmi, o šegah in navadah, ki so povezane z glasbo, o vlogi in pomenu ljudskega petja danes. Poslušalci prireditev Dobra štima so za razliko od siceršnje koncertne publike aktivno vključeni v dogajanje, saj lahko pri petju sami sodelujejo. Ciklus, ki domuje v Atriju ZRC, pripravljamo v sodelovanju z Glasbenonarodopisnim inštitutom ZRC SAZU. Izbor skupin, vsebinsko zasnovo in izvedbo prireditev vodi etnomuzikologinja dr. Urša Šivic, sodelavka Glasbenonarodopisnega inštituta ZRC SAZU.