Večer slovenskih ljudskih pesmi


FOLK UNION

30. november 2017, ob 20:00
Ljubljana, Miklošičeva 1, Grand Hotel Union, Kavarna Union


Leta 2011 je Adriana Gaberščik v okviru Akademske folklorne skupine France Marolt zbrala osem plesalk in jih povezala v samostojno pevsko skupino. Čeprav so bile pevke brez predhodnih izkušenj v ljudskem petju, je bila njihova zavzetost tako močna, da še vedno pojejo skupaj in sodijo med najboljše poustvarjalne skupine slovenskega pevskega izročila. Pojejo različne pesmi: pripovedne, ljubezenske, koledniške, Marijine in rade posegajo po pesmih s slovenskega etničnega obrobja.

Večer je vsebinsko zasnovala muzikologinja dr. Urša Šivic, sodelavka Glasbenonarodopisnega inštituta ZRC SAZU.

Organizatorja cikla FOLK UNION sta Glasbena matica Ljubljana in Grand Hotel Union.

Vljudno vabljeni, vstop prost!