Koncert


FOLK UNION – Ljudski pevci s Prevorja na Kozjanskem

28. november 2018, ob 20:00
Ljubljana, Miklošičeva 1, Grand Hotel Union, Kavarna Union


Ljudski pevci s Prevorja na Kozjanskem stopajo že v dvajseto leto delovanja. V tem času so izvedli številne ljudske pesmi, še posebej pa si prizadevajo za ohranjanje različic iz svoje okolice. K sodelovanju pogosto povabijo godca Draga Žekarja na harmoniki in Bogdana Vodeba na klarinetu, ki se jim bosta pridružila tudi na novembrskem koncertu Folk Union.

Večer je vsebinsko zasnovala muzikologinja dr. Urša Šivic, sodelavka Glasbenonarodopisnega inštituta ZRC SAZU.

Organizatorja cikla FOLK UNION sta Glasbena matica Ljubljana in Grand Hotel Union.

Vljudno vabljeni, vstop prost!


Cikel večerov z naslovom Folk Union dopolnjuje posamične dogodke z ljudskim petjem, ki pa s svojo kontinuiteto po osmih sezonah že predstavlja stalnico v kulturni ponudbi Ljubljane. Glasbena matica k sodelovanju vabi skupine ljudskih pevcev iz različnih slovenskih krajev, jih na pobudo soorganizatorja Grand Hotela Union pripelje v Kavarno Union in s tem spodbuja medsebojno sodelovanje in spoznavanje. Poleg tega, da je Folk Union konceptualno glasbena prireditev, je pomembna tudi njena izobraževalna vsebina, saj ob petju poslušalci izvedo veliko o načinih ljudskega petja, o funkcijah posameznih pesmi, o šegah in navadah, ki so povezane z glasbo, o vlogi in pomenu ljudskega petja danes. Poslušalci prireditev Folk Union so za razliko od siceršnje koncertne publike aktivno vključeni v dogajanje, saj lahko pri petju sami sodelujejo. Glede na to, da je prireditev že v prvi sezoni (2010/2011) pridobila svoje občinstvo in ga do danes obdržala – udeležuje se je med 50 in 60 poslušalcev –, je to več kot dober dokaz, da je v mestnem okolju zelo dobrodošla. Izbor skupin, vsebinsko zasnovo in izvedbo prireditev vodi etnomuzikologinja dr. Urša Šivic, sodelavka Glasbenonarodopisnega inštituta ZRC SAZU.