Koncert


Folk Union: Ragle

29. marec 2017, ob 20:00
Ljubljana, Miklošičeva 1, Grand Hotel Union, Kavarna Union
Vstop prost.


V skupini Ragle se že enaindvajseto leto združuje pet pevk iz Trebnjega. Zavzetost za petje ljudskih pesmi so prevzele od svojih staršev, prav tako pa tudi zanimanje za zbiranje pesmi v trebanjskem okolišu. Vsako leto pripravijo tematski koncert, saj njihov arhiv obsega najrazličnejše pesmi, na primer ljubezenske, otroške, pripovedne, mrliške. Raglam je pri poustvarjanju pesmi vzor petje, ki so ga doživele ob družinskih vsakdanjih in prazničnih dogodkih. Pojejo v triglasju, ki je bilo značilno za dolenjsko pevsko izročilo, k čemur pa občasno dodajo še druge glasove.

 

Večer je vsebinsko zasnovala muzikologinja dr. Urša Šivic,
sodelavka Glasbenonarodopisnega inštituta ZRC SAZU.

 

Organizatorja cikla FOLK UNION sta
Glasbena matica Ljubljana in Grand Hotel Union.

 

Vljudno vabljeni, vstop prost!