Program za otroke


Glasbene počitnice

Od 24. avgusta 2020 do 28. avgusta 2020
Ljubljana, Glasbena matica


Namen glasbenih počitnic je otrokom ponuditi možnost kvalitetnega preživljanja prostega časa skozi aktivnosti, ki so povezane z glasbo. Osrednja aktivnost počitnic je zborovsko petje, ki je v primerjavi s spontanim petjem posameznika prav posebno doživetje. Otroci spoznavajo kako se v sozvenenju njihovih glasov različnosti družijo v harmonično sozvočje.

Z učenjem novih pesmi, ki poudarja bogatenje domišljije in razvijanje senzibilnosti, otroci širijo svoj pevski repertoar, razvijajo umetnost poslušanja in odkrivajo lastne ustvarjalne potenciale. Preko vrste različnih aktivnosti pridobijo osnovni občutek za skupno ustvarjanje, za usklajeno sodelovanje v glasbeno-plesnem ansamblu, za zborovsko petje in ples.

Poleg palete aktivnosti pa glasbene počitnice obsegajo tudi vrsto ne-aktivnosti. V storilnostno in tekmovalno naravnanem okolju poskušamo otrokom vrniti osnovno pravico do umirjanja, sprostitve, »aktivnega« brezdelja, tistih stanj, ki so temeljna za občuteno, ustvarjalno delo.

Glasbene počitnice so tudi priložnost za obisk kulturno-umetniških ustanov. Z zanimanjem si pogledamo vajo instrumentalnega, pevskega ali plesnega ansambla, včasih celo gledališko ali lutkovno predstavo, se pogovorimo z njihovimi ustvarjalci in spoznavamo delo različnih umetniških poklicev.

Na sprehodih po Stari Ljubljani, Tivoliju in gradu otroke vseskozi spremljajo pesmi, plesi in zanimive zgodbe. Preko različnih glasbenih iger vstopajo v svet glasbe in s poslušanjem ter izvajanjem glasbo v polnosti doživijo.


Organizator projekta: Glasbena matica Ljubljana, Vegova ulica 5, 1000 Ljubljana
Avtorice programa: Sara Bunič / profesorica glasbe; Urška Fon in Jasmina Ferenček / študentki glasbene pedagogike na Akademiji za glasbo UL
Starostna skupina: 6–10 let
Termin: 13.–17. 7. 2020; 24.–28. 8. 2020
Ura: 9.00 – 13.00
Kraj: Ljubljana, Gosposka ulica 8, Glasbena matica
Kotizacija: 30 EUR
Število otrok: od 16 do 24
Informacije: Metoda Kink: 01 421 05 93 in 041 686 146
Prijave: info@glasbenamatica.si
Rok za prijave:
30. 6. 2020 (za glasbene počitnice v mesecu juliju)
10. 8. 2020 (za glasbene počitnice v mesecu avgustu)