Mešani pevski zbor Glasbene matice Ljubljana


Glasovni preizkus za TENORJE

28. november 2017, ob 15:00
Ljubljana, Vegova ulica 5, Glasbena matica, Lajovčeva dvorana


Na glasovni preizkus vabimo izkušene pevce (tenorje), ki iščejo možnost nadaljevanja svoje pevske poti s petjem v oratorijskem zboru in v sodelovanju s profesionalnimi instrumentalnimi sestavi. Na preizkus se lahko prijavijo pevci, ki želijo sodelovati v stalnem sestavu koncertnega zbora kakor tudi pevci, ki želijo sodelovati samo pri posameznih projektih.

Pevske vaje bodo potekale strnjeno v več krajših obdobjih in neposredno pred koncertom na večdnevnih intenzivnih vajah. Sodelovanje v zboru ni honorirano in organizator ne krije potnih stroškov pevcev na vaje in koncerte zbora. Pevci ne plačujejo članarine. Stroške delovanja zbora krije Glasbena matica Ljubljana.

Glasovni preizkusi bodo potekali novembra in decembra po dogovoru s kandidati. Pevec ob petju pesmi po lastni izbiri izkaže karakteristike glasu. S ponavljanjem melodičnih in ritmičnih motivov izkaže obseg glasu, intonančno in ritmično natančnost ter glasbeni spomin. Preko dela na notnem primeru, ki ga pripravi dirigent, izkaže orientacijo v notnem zapisu in harmonski posluh.