Koncert


Glasovni preizkus za Mešani pevski zbor Glasbene matice

7. november 2017, ob 16:30
Ljubljana, Gosposka 8, Glasbena matica, Lajovčeva dvorana


Na glasovni preizkus vabimo izkušene pevce (posebej tenorje), ki iščejo možnost nadaljevanja svoje pevske poti s petjem v oratorijskem zboru in v sodelovanju s profesionalnimi instrumentalnimi sestavi. Na preizkus se lahko prijavijo pevci, ki želijo sodelovati v stalnem sestavu koncertnega zbora kakor tudi pevci, ki želijo sodelovati samo pri posameznih projektih.

Pevske vaje bodo potekale strnjeno v več krajših obdobjih in neposredno pred koncertom na večdnevnih intenzivnih vajah. Sodelovanje v zboru ni honorirano in organizator ne krije potnih stroškov pevcev na vaje in koncerte zbora. Pevci ne plačujejo članarine. Stroške delovanja zbora krije Glasbena matica Ljubljana.


Glasovni preizkusi bodo potekali v dogovorjenih terminih, redno tekom celega leta in jih bo vodil dirigent Sebastjan Vrhovnik. Pevec ob petju pesmi po lastni izbiri izkaže karakteristike glasu. S ponavljanjem melodičnih in ritmičnih motivov izkaže obseg glasu, intonančno in ritmično natančnost ter glasbeni spomin. Preko dela na notnem primeru, ki ga pripravi dirigent, izkaže orientacijo v notnem zapisu in harmonski posluh.

Prijavo na glasovni preizkus pošljite preko e-prijavnice.

Informacije o programu in koncertih zbora v sezoni 2017/2018