Glasovni preizkus


Glasovni preizkus za sodelovanje v Vokalni skupini Glasbene matice Ljubljana

13. september 2023, ob 17:30
Ljubljana, Vegova 5, Glasbena matica Ljubljana, Lajovčeva dvorana


Glasbena matica Ljubljana že vrsto let uspešno spodbuja slovensko zborovsko ustvarjalnost in poustvarjalnost, v zadnjem obdobju pa tudi z več lastnimi zborovskimi sestavi aktivno sooblikuje slovensko zborovsko krajino. Za različne generacije zboristov ustvarja priložnosti za njihovo osebno umetniško rast in duhovno bogatenje ob študiju kakovostne zborovske literature uveljavljenih skladateljev vokalne in vokalno-instrumentalne glasbe.

Ob aktualnih pevskih sestavih, ki delujejo pod okriljem Glasbene matice, je bil v letu 2020/2021 oblikovan še en sestav – mešana mladinska vokalna skupina, ki predstavlja most med mladinskim in mešanim zborom Glasbene matice. K sodelovanju vabimo mlade zborovske pevce (16+) z željo po nadaljevanju svoje pevske poti v sestavu, ki jim bo ponudil široko paleto izraznih in poustvarjalnih možnosti. Posebej toplo vabljeni fantje, ki so v fazi mutacije ali tik po njej (predvidena zasedba SABar).

Vokalno skupino vodi zborovodkinja Irma Močnik v sodelovanju s pevsko pedagoginjo Tanjo Rupnik in korepetitorko Metodo Kink.

 

V pretekli sezoni je Mladinska vokalna skupina na povabilo društva Glasbena mladina ljubljanska nastopila v ciklusu Jesenske serenade in s koncertom Čas deklištva gostovala v šestih slovenskih mestih, maja 2023 pa v Hotelu Korotan na Dunaju. Po dveh tematsko obarvanih koncertih (Čas deklištva in Čas rojstva) se je skupina na koncertu Čas luči predstavila z novim celovečernim programom, ki se je – deloma v dekliški, deloma v mešani zasedbi – s pesmijo dotaknil različnih občutij svetlobe, ognja, luči, sija(ja), ki v človeku vzbujajo čudenje, presvetlitev, dotik prapočela, spoznanje dobrega, pot do (od)rešitve, odklon od teme in minljivosti. V marcu 2023 se je Mladinska vokalna skupina udeležila Mednarodnega zborovskega tekmovanja v Gdansku, kjer je prejela zlato priznanje in zlato medaljo za zmago v svoji kategoriji.


Glasovni preizkus bo 13. 9. 2023 ob 17.30 na Glasbeni matici v Ljubljani in ga bo vodila zborovodkinja Irma Močnik. Pevec ob petju pesmi po lastni izbiri izkaže karakteristike glasu. S ponavljanjem melodičnih in ritmičnih motivov izkaže obseg glasu, intonančno in ritmično natančnost ter glasbeni spomin. Preko dela na notnem primeru, ki ga pripravi zborovodkinja, izkaže orientacijo v notnem zapisu in harmonski posluh.

Rok za prijave: 8. 9. 2023.

Mesečni prispevek za obiskovanje pevskih vaj je 25,00 € in se plačuje na osnovi izdanega računa, ki ga prejme pevec oz. starš/skrbnik mladoletnega pevca na elektronski naslov.

Dodatne informacije in kontakt:
Lucija Pavlovič
Tajništvo Glasbene matice Ljubljana
Vegova ulica 5
1000 Ljubljana
S: www.glasbenamatica.si
E: organizator@glasbenamatica.si
M: 051 359 313