Glasovni preizkus


Glasovni preizkus za sodelovanje v Vokalni skupini Glasbene matice Ljubljana

7. september 2022, ob 17:00
Ljubljana, Vegova 5, Glasbena matica Ljubljana, Lajovčeva dvorana


Glasbena matica Ljubljana že vrsto let uspešno spodbuja slovensko zborovsko ustvarjalnost in poustvarjalnost, v zadnjem obdobju pa tudi z več lastnimi zborovskimi sestavi aktivno sooblikuje slovensko zborovsko krajino. Za različne generacije zboristov ustvarja priložnosti za njihovo osebno umetniško rast in duhovno bogatenje ob študiju kakovostne zborovske literature uveljavljenih skladateljev vokalne in vokalno-instrumentalne glasbe.

Ob aktualnih pevskih sestavih, ki delujejo pod okriljem Glasbene matice, je bil v letu 2020/2021 oblikovan še en sestav – mešana mladinska vokalna skupina, ki predstavlja most med mladinskim in mešanim zborom Glasbene matice. K sodelovanju vabimo mlade zborovske pevce (16+) z željo po nadaljevanju svoje pevske poti v sestavu, ki jim bo ponudil široko paleto izraznih in poustvarjalnih možnosti. Posebej toplo vabljeni fantje, ki so v fazi mutacije ali tik po njej (predvidena zasedba SABar).

Vokalno skupino vodi zborovodkinja Irma Močnik v sodelovanju s pevsko pedagoginjo Tanjo Rupnik in korepetitorko Metodo Kink. Pevske vaje potekajo ob sredah, od 18.00 do 19.45 v prostorih Glasbene matice v Ljubljani.


Glasovni preizkus bo 7. 9. 2022 ob 17.00 na Glasbeni matici v Ljubljani in ga bo vodila zborovodkinja Irma Močnik. Pevec ob petju pesmi po lastni izbiri izkaže karakteristike glasu. S ponavljanjem melodičnih in ritmičnih motivov izkaže obseg glasu, intonančno in ritmično natančnost ter glasbeni spomin. Preko dela na notnem primeru, ki ga pripravi zborovodkinja, izkaže orientacijo v notnem zapisu in harmonski posluh.

Prijavo na glasovni preizkus pošljite do 25. 8. 2022 preko e-prijavnice na spletni strani www.glasbenamatica.si ali neposredno na e-naslov organizator@glasbenamatica.si

Mesečni prispevek za obiskovanje pevskih vaj je 25,00 € in se plačuje na osnovi izdanega računa, ki ga prejme pevec oz. starš/skrbnik mladoletnega pevca na elektronski naslov.

Dodatne informacije in kontakt:
Lucija Pavlovič
Tajništvo Glasbene matice Ljubljana
Vegova ulica 5
1000 Ljubljana
S: www.glasbenamatica.si
E: organizator@glasbenamatica.si
T: 01 421 05 93
M: 051 359 313