Koncert


Glasovni preizkus za sodelovanje v vokalni skupini Glasbene matice Ljubljana

9. september 2020, ob 17:00
Ljubljana, Glasbena matica, Lajovčeva dvorana


Glasbena matica Ljubljana že vrsto let uspešno spodbuja slovensko zborovsko ustvarjalnost in poustvarjalnost, v zadnjem obdobju pa tudi z več lastnimi zborovskimi sestavi aktivno sooblikuje slovensko zborovsko krajino. Za različne generacije zboristov ustvarja priložnosti za njihovo osebno umetniško rast in duhovno bogatenje ob študiju kakovostne zborovske literature uveljavljenih skladateljev vokalne in vokalno-instrumentalne glasbe. Ob vseh aktualnih pevskih sestavih, ki delujejo pod okriljem Glasbene matice, bo v letu 2021/2022 oblikovan nov sestav – mešana mladinska vokalna skupina, ki bo predstavljala most med mladinskim in mešanim zborom Glasbene matice. K sodelovanju vabimo nekdanje in dosedanje pevce našega mladinskega zbora, ki so stari 16 let ali več, ter druge zborovske pevce z željo po nadaljevanju svoje pevske poti v sestavu, ki jim bo ponudil široko paleto izraznih in poustvarjalnih možnosti. Posebej toplo vabljeni fantje, ki so v fazi mutacije ali tik po njej (predvidena zasedba SABar).

Za prvo sezono delovanja vokalne skupine je umetniško vodstvo izbralo program stare renesančne glasbe in glasbe baroka, s katero se mladi pevci redkeje srečujejo in verjamemo, da bo to zanje dobrodošel nov izziv, preko katerega bodo spoznavali specifične zakonitosti stare glasbe, od posebnosti starih notnih zapisov do specifične tehnike petja in raznovrstnih izvajalskih praks. Ob študiju glasbene literature bo potekal tudi pouk vokalne tehnike, mladi pa bodo pridobili še znanja z glasbeno-teoretičnega področja, ki so potrebna za sodelovanje v ambicioznejših odraslih pevskih sestavih. Program bo vključeval tudi spoznavanje renesančnih plesov pod vodstvom priznane strokovnjakinje Lidije Podlesnik Tomašikove.

Vokalno skupino bo vodila zborovodkinja Irma Močnik v sodelovanju s pevsko pedagoginjo Tanjo Rupnik in korepetitorko Metodo Kink. Pevske vaje bodo potekale ob sredah, od 18.30 do 20.00 v prostorih Glasbene matice v Ljubljani.

Na glasovni preizkus vabimo izkušene mlade pevce (16+), ki iščejo možnost nadaljevanja svoje pevske poti s petjem v »prehodnem« pevskem sestavu, ki jih bo od petja v mladinskih zborih pripeljal korak više in jim odprl možnost sodelovanja v različnih uveljavljenih odraslih pevskih skupinah. Posebej dobrodošli so mladi pevci z željo nadaljnjega sodelovanja v koncertnem zboru Glasbene matice, ki ga vodi dirigent Sebastjan Vrhovnik.


Glasovni preizkus bo potekal 9. septembra 2020, ob 17. uri, v Lajovčevi dvorani Glasbene matice Ljubljana. Pevec ob petju pesmi po lastni izbiri izkaže karakteristike glasu. S ponavljanjem melodičnih in ritmičnih motivov izkaže obseg glasu, intonančno in ritmično natančnost ter glasbeni spomin. Preko dela na notnem primeru, ki ga pripravi zborovodkinja, izkaže orientacijo v notnem zapisu in harmonski posluh.

Prijavo na glasovni preizkus pošljite preko e-prijavnice na spletni strani www.glasbenamatica.si ali neposredno na e-naslov organizator@glasbenamatica.si

Glasovnega preizkusa ni potrebno opravljati mladim, ki so v šolskem letu 2019/2020 peli v Mladinskem zboru Glasbene matice. V kolikor bi ti pevci želeli sodelovati v vokalni skupini, nam to sporočite na naslov organizator@glasbenamatica.si

Mesečni prispevek za vokalno in glasbeno-teoretično izobraževanje v vokalni skupini Glasbene matice je 25 € in se plačuje mesečno na osnovi izdanega računa, ki ga prejmete na vaš e-naslov.

Dodatne informacije in kontakt:

Lucija Pavlovič
Tajništvo Glasbene matice Ljubljana
Vegova ulica 5
1000 Ljubljana
S: www.glasbenamatica.si
E: organizator@glasbenamatica.si
T: 01 421 05 93
M: 051 359 313