Seminar


Kodalyjev seminar v jubilejnem Kodalyjevem letu 2017

Od 5. oktobra 2017 do 7. oktobra 2017
Ljubljana, Slovenska cesta 23, Kulturni center Schellenburg


»Samo najboljše je dovolj dobro za otroka.«
Zoltán Kodály


Letos mineva 135 let od rojstva svetovno znanega muzikologa in glasbenega pedagoga Zoltána Kodálya, čigar metodo poučevanja glasbe je UNESCO leta 2016 razglasil za nesnovno kulturno dediščino. Eden od poudarkov Kodályeve, na petju temelječe glasbene vzgoje, je črpanje pedagoškega gradiva iz ljudske glasbene dediščine in kakovostnih avtorskih umetniških del. Kodály je zato razvil posebne ritmične in melodične vaje, za katere so raziskave pokazale, da se z njihovo rabo ne izboljšuje le intonacija in občutek za ritem, temveč tudi splošno zaznavanje, motorične spretnosti, bralne sposobnosti in dojemljivost za matematične koncepte.

Madžarska vlada je leto 2017 razglasila za Kodályevo leto, zato sta Glasbena matica Ljubljana in Balassijev inštitut – Kulturni center Veleposlaništva Madžarske povabila Kodályev inštitut k predstavitvi Kodályeve metode v Ljubljani.

VSEBINE SEMINARJA:

  • Veselje do petja in razvoj glasbenih veščin skozi petje
  • Zborovsko petje, predavanja iz glasbene pedagogike
  • Predavanja o prosti gibalni improvizaciji
  • Po izbiri: pevske delavnice in pianistično nastopanje

OPIS VSEBIN:

Urjenje glasbenih veščin, ki temelji na petju

Delavnica temelji na urjenju splošnih glasbenih veščin skozi petje in sistematični rabi ustreznih solmizacijskih zlogov, ritmičnih zlogov in Kodalyjevih pedagoških kompozicij. Veščine, ki se pri tem razvijajo: ritem, enoglasje, večglasje, notranji posluh, notalnost, solfeggio, spomin, polifonost, vokalna improvizacija, občutek za obliko, poznavanje glasbenih slogov.

Gibalna delavnica
Delavnica predstavlja najpomembnejše vidike ustvarjalne pedagogike Klare Kokas, ene od najvidnejših madžarskih glasbenih pedagoginj, ki je dokazala, da Kodalyjev koncept glasbene vzgoje ni zaprt vzgojni sistem, ampak ga je mogoče dopolnjevati z različnimi sodobnimi pedagoškimi pristopi. Najbolj prepoznavna posebnost Kodalyjeve pedagogike je prosta gibalna improvizacija na klasične skladbe svetovnih mojstrov ali ljudsko glasbo, kar daje enkratno možnost za razvoj slušnih kompetenc in lastnega izražanja.

Delavnica s področja glasbene pedagogike
(za učitelje glasbe in zborovodje)
Delavnica ponuja napotke za praktičen prenos Kodalyjevega koncepta v glasbeno poučevanje mladih, starih 5 – 18 let, tako v formalnem kot neformalnem izobraževalnem sistemu. Teme vključujejo: razvoj pevskih veščin, učenje ritma in melodičnih konceptov, večglasno petje.

Trening pevskega glasu
(osnovna in višja raven)

Skupinska delavnica za vse udeležence poteka 60 minut na dan (na posebno željo so možni individualni termini po 30 minut) in ponuja znanje s področja razvoja pevca in glasu – glavnega glasbenega medija Kodalyjeve pedagogike. Udeleženci spoznajo fiziologijo glasu, pravilno pevsko držo, nadzorovanje dihanja, fonetiko, ustvarjanje zvoka z resonanco, jasno dikcijo, izraznost na odru. Udeleženci imajo možnost individualnega študija izbranih Kodalyjevih skladb skupaj s pianistom.

Igranje klavirja
(osnovna in višja raven)

Skupinska delavnica za vse udeležence poteka 60 minut dnevno (na posebno željo so možni individualni termini po 30 minut). Cilj predavanja je pomagati udeležencem priti do položaja, v katerem igrajo na instrument na način, da jim njihove tehnične pomanjkljivosti ne preprečujejo pri izražanju najglobljih glasbenih misli. Predavanje daje tudi možnost razvijanja občutka za slog pri izvajanju klasičnega pianističnega repertoarja.

Delavnica zborovskega dirigiranja
(osnovna in višja raven)
Delavnica pomaga udeležencem pridobiti zanesljive in uporabne glasbene in tehnične veščine, ki so potrebne za izvajanje širokega repertoarja zborovskih skladb. Posebej so izpostavljene dirigentove geste in pedagoške sposobnosti, ki so potrebne za uspešno vodenje zbora.

UDELEŽENCI SEMINARJA:
Seminar je namenjen ljubiteljskim in profesionalnim glasbenikom, glasbenim pedagogom, zborovskim dirigentom, ki se zanimajo za madžarsko glasbeno kulturo in želijo podrobneje spoznati v svetu dobro znano madžarsko glasbeno pedagogiko.
Preko več glasbenih aktivnosti, ki vključujejo petje, gib in igranje klavirja bodo udeleženci obogatili glasbene izkušnje in prejeli praktične napotke za uspešno uporabo Kodalyjeve filozofije pedagogike na področju glasbene pedagogike, zborovodenja in izobraževanja na poti do umetniškega poklica.

Organizatorja seminarja sta Balassijev inštitut – Kulturni center Veleposlaništva Madžarske v Ljubljani in Glasbena matica Ljubljana.PREDAVATELJI
Zborovski dirigent László Norbert Nemes
, profesor na Akademiji za glasbo Franza Liszta v Budimpešti, je od leta 2008 direktor mednarodnega Kodalyjevega inštituta. Na inštitutu predava Kodalyjevo filozofijo pedagogike in pedagoške metode po Kodalyjevem konceptu. Piše strokovne članke in med drugim objavlja tudi v svetovno znani založbi Oxford University Press. Je vodja raziskovalnega programa Madžarske akademije znanosti in glasbene akademije Franza Liszta z naslovom »Aktivno učenje glasbe skozi petje in gib«.

Od leta 2014 je umetniški vodja Novega komornega zbora Franz Liszt, pevskega sestava, v katerem sodelujejo nekdanji in aktualni študenti glasbene akademije Franza Liszta. Dvanajst let je bil asistent dirigenta madžarskega otroškega radijskega zbora. Leta 2005 je za svoje umetniško ustvarjanje prejel nagrado Bartok-Pasztory.

Kot glasbeni pedagog in gostujoči dirigent je vodil delavnice, mojstrske tečaje in seminarje v Avstraliji, Braziliji, Kanadi, Kitajski, Finski, Grčiji, Indoneziji, Irski, Italiji, Japonski, Južni Koreji, na Nizozemskem, Filipinih, Veliki Britaniji in ZDA. Leta 2012 je bil gostujoči profesor na konservatoriju za glasbo v Pekingu in Haagu. Je podpredsednik Mednarodnega Kodalyjevega združenja in častni član britanskega Kodalyjevega združenja.

Anikó Novák je priznana pianistka in pedagoginja na vseh stopnjah igranja klavirja. Kot solistka in komorna glasbenica je nastopila v skoraj vseh evropskih državah, ZDA in Aziji. Več let je bila pianistka in korepetitorka otroškega zbora madžarskega Radia. Štiri leta je živela in ustvarjala v ZDA in kot prva Madžarka nastopila na koncertu mladih talentov v Kennedyjevem centru v Washingtonu. Sodelovala je z umetniki kot so Philip Glass, Dennis-Russel Davied, Barnabas Dukay, Edit Klukon, Zoltan Kocsis, Andras Schiff in Tamas Vasary. Poznana je kot izvrstna učiteljica klavirja in komorne igre. Poučuje na mednarodnem Kodalyjevem inštitutu.

Kontraaltistka Judit Rajk je študirala na Akademiji za glasbo Franza Liszta, kjer zdaj poučuje na oddelku za cerkveno glasbo. Predava vokalno tehniko, metodologijo in zgodovino vokalne tehnike. Od leta 2013 poučuje vokalno tehniko na mednarodnem Kodalyjevem inštitutu. Je koncertna pevka in interpretka samospevov. Krstno je izvedla številna sodobna dela. V letih 2005 in 2011 je prejela nagrado Artisjus za poustvarjanje sodobne madžarske glasbe. Leta 2004, ob 60-letnici spomina na holokavst, je posnela spominski oratorij z uglednim nemškim igralcem Maximilianom Schellom. Rajkova je sodelovala z več madžarskimi in tujimi orkestri, med drugim z orkestrom Deutsche Oper, Konzerthaus Orchestra, Sinfonietta92, Concertante di Chicago, Turkish Presidental Orchestra. Od leta 2009 je umetniška direktorica FUGA classical concerts v Budimpešti. Je tudi članica vodstva Evropske kulturne fundacije v Budimpešti.

Yasmin Folini je študirala na Akademiji Franza Liszta in se specializirala na področju Kodalyjeve glasbene pedagogike. Od leta 2005 poučuje na Kodalyjevem inštitutu, svoje znanje pa posreduje tudi na seminarjih (Grčija, Romunija, Južna Koreja). Kot pianistka je zmagala na več tekmovanjih in se udeležila mojstrskih tečajev pri P. Nagy, A. M. Ciornei, O. Szabo, D. Blumenthal, B. Berman, J. Colom, M. Gouveia idr. Je članica Novega Lisztovega komornega zbora in sodeluje z zborovodji kot so Laszlo Norbert Nemes, Zsolt Hamar, Peter Erdei, Grete Pederson in Andras Keller.

URNIK (velja za vsak dan):
9.30–10.00

Jutranje petje in pevske igre za vse generacije pevcev

10.15–11.45
Urjenje glasbenih veščin, ki temelji na petju

12.00–13.00
Gibalna delavnica

Odmor za kosilo

14.30–17.00
Delavnica s področja glasbene pedagogike – skupinsko predavanje

Delavnica petja in igranja na klavir – individualne in skupinske ure

Delavnica zborovskega dirigiranja

17.15–17.30
Večerno petje in pevske igre za vse generacije pevcev

Obseg seminarja: 19 pedagoških ur
Kotizacija: 50 EUR

Rok za prijave je podaljšan do 15. 9. 2017

Informacije: Glasbena matica Ljubljana, Vegova ulica 5, 1000, Ljubljana
Lucija Pavlovič, organizator@glasbenamatica.si, 051 359 313