Kulturno popotovanje

18. maj 2019
Ljubljana - Oglej - Gradež - Ljubljana


Vodstvo: mag. Tomislav Kajfež, arheolog

Odhod iz Ljubljane je ob 7.30 uri. Zberemo se na parkirišču pri Dolgem mostu.

Povratek je predviden med 19.00 in 20.00 uro.  

Cena izleta je 25 EUR in vključuje avtobusni prevoz, vodenje, vstopnino v oglejsko baziliko in obisk ene od turističnih kmetij v Sloveniji na poti domov. Cena ne vključuje kosila. V Gradežu bo dve uri časa za ogled mesta in kosilo v restavraciji po lastni izbiri. 

Število udeležencev oz. prijav je omejeno na 45 oseb.

Prijave zbiramo do 12. 5. 2019 na e-naslov ali telefon:
Lucija Pavlovič, organizator@glasbenamatica.si, 051 359 313


Pot nas bo vodila iz Ljubljane čez Notranjsko in Kras v Furlansko nižino v sosednji Italiji. Obiskali bomo Oglej (Aquileia),  rimsko mesto z rečnim pristaniščem, ustanovljeno leta 181 pr. Kr. in središče krščanstva od začetka 4. stol., ter Gradež (Gradus/Grado) poznorimsko utrdbo – castrum iz začetka 5. stol., danes znano severno jadransko letovišče.

V Ogleju si bomo ogledali baziliko, posvečeno Mariji Devici in sv. Mohorju in Fortunatu. Današnja bazilika se nam predstavlja v romansko-gotski arhitekturni obliki. Njeno enkratnost pa predstavlja največji ohranjen starokrščanski mozaik zahodnega sveta, ki je ostanek prve krščanske sakralne stavbe v rimski Aquilei iz začetka 4. stol.

Po ogledu bazilike se bomo sprehodili po arheološkem parku in si ogledali ostanke rimskega rečnega pristanišča. Sprehod bomo nadaljevali čez nekdanji rimski forum (glavni mestni trg) in ogled zaključili pri rekonstrukciji velikega mavzoleja. Za lažje razumevanje arhitekturnih ostalin bo poskrbela arheologova razlaga.

Izlet bomo nadaljevali z obiskom Gradeža na obali Jadranskega morja. Ogledali si bomo sledove poznorimske utrdbe, v katerem so zgradili tri cerkve.  Današnja stolnica v Gradežu je nekdanja troladijska bazilika iz 5. stol., posvečena sv. Evfemiji. Ob njej stoji osmerokotna krstilnica iz istega stoletja. V notranjosti castruma so v 5. stol. zgradili še eno manjšo baziliko, posvečeno  Milostni Mariji. Na današnjem Trgu zmage (Piazza della Vittoria) si bomo ogledali arheološke ostanke tretje cerkve, ki predstavlja edinstven primer cerkvene arhitekture na severnem Jadranu, tako imenovanega »sirijskega tipa« prav tako iz 5. stol.