Koncert


Letni koncert Seniorskega pevskega zbora Glasbene matice z gosti mešanim pevskim zborom Lipa zelenela je

27. maj 2018, ob 19:00
Ljubljana, Zavod sv. Stanislava, Dvorana Matije Tomca


SENIORSKI PEVSKI ZBOR GLASBENE MATICE LJUBLJANA
dirigent TOMAŽ TOZON
Tomaž Plahutnik, citre

Ljudska, prir. Viktor Fabiani (1918–1980)
NOCOJ JE PA EN LEP VEČER

Benjamin Ipavec  (1829–1908)
TEBI LE SE GLASI SPEV LJUBEČI MOJ
(arija grofa Urha iz opere Teharski plemiči)

prir. Zdravko Švikaršič (1885–1986)
NƏCO JE PA AN LIƏP VEČIƏR

Emil Adamič (1877–1936)
VEČERNA PESEM II. (Maloruski zl. Mlaka – Oton Župančič)

Rado Simoniti (1914–1981)
POD JASNIM NEBOM RDEČA ROŽA (Ivan Cankar)

prir. Miro Kokol (1937)
PO ZELENEM TRAVNIKU (po ljudskem motivu s Kostela)

Fran Venturini (1882–1952)
ZNAMENJE (Simon Gregorčič)

Danica Bizjak, prir. Vasilij Mirk
V TAMAR, v spomin ing. Stanka Bloudka (Danica Bizjak)

MEŠANI PEVSKI ZBOR »LIPA ZELENELA JE …«
dirigent KAREL LESKOVEC

Thomas Morley (1557/58–1602)
PLESNA PESEM (neznan avtor)

Jacques Arcadelt (1507–1568)
AVE MARIA (sakralno besedilo)

Hugolin Sattner (1851–1934)
NA PLANINE (Fran Cimperman)

Emil Adamič (1877–1936)
KO BI ROSICA BILA (Iv. N. Resman)

Karel Boštjančič (1915–2003)
PRIŠEL LJUBI JE POD OKNO (ljudska)

Matija Tomc (1899–1986)
BELOKRANJSKA NAPOJNICA I (ljudska)

Matija Tomc (1899–1986)
KJE SO TISTE STEZICE (ljudska)

Aldo Kumar (1954)
TRŽIŠKE TRI (Vojteh Kurnik)


SENIORSKI PEVSKI ZBOR GLASBENE MATICE LJUBLJANA je najmlajši sestav društva, saj je bil ustanovljen šele leta 2010. Poslanstvo zbora je omogočiti pevsko udejstvovanje čim širšemu krogu zainteresiranih, osnovni cilj pa je pevsko druženje ter doseganje in ohranjanje čim boljše ravni petja skozi primeren program. Zbor poje slovenske ljudske pesmi v različnih priredbah, seže pa tudi po drugi literaturi slovenskih in tujih avtorjev. Jedro zbora tvorijo pevci, ki so svoje pevske in prijateljske vezi spletli skozi dolgoletno sodelovanje v Mešanem pevskem zboru Glasbene matice Ljubljana. V novi sezoni je zbor prevzel Tomaž Tozon, zborovodja, ki je s svojo karizmo pritegnil številne pevce, ki so pred leti prepevali pod njegovim vodstvom v Mešanem pevskem zboru Glasbene matice Ljubljana ali pri drugih zborih.

MEŠANI PEVSKI ZBOR »LIPA ZELENELA JE …« letos praznuje 35-letnico delovanja. Večina pevcev je v letih 1965–1970 pela v APZ Tone Tomšič, kasneje pa jih je zopet združila želja po skupnem petju, ki se je še okrepila z uspešnim prvim koncertom leta 1983 v Gallusovi dvorani. Ime zbora so uvodne besede pesmi, ki je leta 1941 kot zadnja zazvenela na koncertu Maroltovega APZ v Unionski dvorani. Repertoar zbora sega od korala in renesanse do skladb sodobnih slovenskih skladateljev. Zbor je v obdobju, ko so ga vodili različni dirigenti, med drugim Marko Munih, Lajko Milisavljevič, Janez Bole, Uroš Lajovic, posnel več zgoščenk. Zadnjih sedemnajst let je umetniški vodja Karel Leskovec.