Koncert


Zborovski koncert

26. maj 2019, ob 19:30
Ljubljana, Zavod sv. Stanislava, dvorana Matije Tomca


Mešani pevski zbor Lipa zelenela je …
zborovodja Karel Leskovec

Seniorski pevski zbor Glasbene matice Ljubljana
zborovodja Tomaž Tozon

Deški zbor Schellenburg
zborovodkinja s. Božena Kutnar

Vladimir Mlinarić, pianist


PROGRAM GOSTITELJA MEŠANEGA PEVSKEGA ZBORA LIPA ZELENELA JE …

Iacobus Gallus (1550-1591)
Sepulto Domino

Pietro Allori (1925-1985)
Ave maris stella

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Nun danket alle Gott

Gustav Ipavec (1831-1908)
Lahko noč (J. Zupan)

Adolf Groebming (1891-1969)
V tujini (Karel Širok)

Iztok Lajovic (1944)
Ko dobrave se mrače (Josip Murn Aleksandrov)

Oskar Deu – Lojze Lebič (1934)
Šocej moj sel (koroška ljudska)

Radovan Gobec (1909-1995)
Preljubi fantič moj (ljudska iz Rogaške slatine)

Hilarij Lavrenčič (1962)
Petelinček je zapieu (beneška ljudska iz Trinkove zbirke)

Stanko Premrl (1880-1965)
Sračje sodišče (Matej Bor)

 

PROGRAM SENIORSKEGA PEVSKEGA ZBORA GLASBENE MATICE LJUBLJANA v sodelovanju z DEŠKIM ZBOROM SCHELLENBURG

Emil Adamič (1877–1936)
Planinec (Ivan N. Resman)

Anton Rubinstein (1829–1894), prir. E. Gašperšič
Tebi, pomlad (neznan avtor, prepesnila Irma Močnik)

Fran Gerbič (1840–1917)
Ave Maria

Wolfgang A. Mozart (1756–1791)
Ave verum corpus

Cesar Franck (1822–1890)
Panis angelicus

Aleksander Vodopivec (1934)
Ave Maria

Anton Nagele (1911–1992)
Ni je lepše noči (Valentin Polanšek)

Hanzi Artač (1951)
Spev z gore (Milka Hartman)

Pavle Kernjak (1899–1979)
Ko b’ jes vödava (koroška narodna)

Prir. Matej Hubad (1866–1937)
Nmau čriez izaro


Večina pevcev MEŠANEGA PEVSKEGA ZBORA »LIPA ZELENELA JE …« je v letih 1965–1970 pela v APZ Tone Tomšič, kasneje pa jih je zopet združila želja po skupnem petju, ki se je še okrepila z uspešnim prvim koncertom leta 1983 v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani. Ime zbora so uvodne besede pesmi, ki je leta 1941 kot zadnja zazvenela na koncertu Maroltovega APZ v Unionski dvorani. Repertoar zbora sega od korala in renesanse do skladb sodobnih slovenskih skladateljev. Zbor je v obdobju, ko so ga vodili različni dirigenti, med drugim Marko Munih, Lajko Milisavljevič, Janez Bole, Uroš Lajovic, posnel več zgoščenk. Zadnjih osemnajst let je umetniški vodja Karel Leskovec.

SENIORSKI PEVSKI ZBOR GLASBENE MATICE LJUBLJANA je najmlajši sestav društva, saj je bil ustanovljen šele leta 2010. Poslanstvo zbora je omogočiti pevsko udejstvovanje čim širšemu krogu zainteresiranih, osnovni cilj pa je pevsko druženje ter doseganje in ohranjanje čim boljše ravni petja skozi primeren program. Zbor poje slovenske ljudske pesmi v različnih priredbah, seže pa tudi po drugi literaturi slovenskih in tujih avtorjev. Jedro zbora tvorijo pevci, ki so svoje pevske in prijateljske vezi spletli skozi dolgoletno sodelovanje v Mešanem pevskem zboru Glasbene matice. Z veseljem pa sprejmejo v svojo družbo tudi nove člane.

Deški zbor Schellenburg je bil ustanovljen leta 2013 pod okriljem Kulturnega društva Schellenburg z namenom, da bi oživili tradicijo petja v enoviti deški zasedbi, ki je pri nas zamrla. Zbor je že od začetka zasnovan kot pevska šola, ki mlade fante spodbuja k zborovskemu petju in jim nudi vokalno-tehnično oporo ter splošno glasbeno-pevsko izobrazbo. Repertoar Deškega zbora Schellenburg obsega predvsem cerkveno glasbeno literaturo gregorijanskega korala, klasične polifonije in drugih obdobij, vse do sodobnih avtorjev. Mladi pevci s svojim petjem bogatijo liturgijo, občasno pa sodelujejo tudi na koncertih in drugih prireditvah. Zbor vodi s. Božena Kutnar.