Seminar


Mednarodni seminar GLAS IN RITEM

Od 11. oktobra 2018 do 13. oktobra 2018
Ljubljana, Kulturni center Schellenburg, Plečnikov trg 2


Programski sklop: PPU – Program profesionalnega usposabljanja

Tematski sklop: Splošne teme

Tema: Spoznavanje glasbe in glasbeno ustvarjanje

Ključne besede: Kulturna integracija preko glasbe, ritmične igre s petjem, tolkalni krog, igranje tolkal, zborovsko petje, vokalne tehnike, ustvarjalno poučevanje, čustvena svoboda.

Število ur: 21 pedagoških ur

Ciljna skupina: Vzgojitelji, predmetni učitelji, učitelji glasbe, specialni pedagogi, mentorji kulturno-umetnostne vzgoje.

Cilji:

 • Ponuditi vsebine z glasbenega področja, ki v Sloveniji niso dostopne v okviru javnega šolskega kurikuluma.
 • Inkluzija različnosti preko glasbenih vsebin.
 • Iskanje alternativnih rešitev za sodobne napetosti v multikulturni družbi skozi umetnost.
 • S pomočjo glasbe in različnih tehnik predstaviti model za razvoj ustvarjalnega razmišljanja.
 • Izobraževanje in osveščanje zainteresirane javnosti o vlogi in pomenu tolkal ter povezovanju ritmičnih iger s petjem.
 • Osvajanje vokalnih tehnik, primernih za mlade zborovske pevce.
 • Osvetliti in nakazati možne rešitve pedagoških problemov, s katerimi se soočajo učitelji pri poučevanju in so posledica spremenjenih družbenih razmer, vzgojnih modelov in migracij.
 • Koristni in praktični nasveti ter programi za aktivno delo z otroki.

Obveznosti: Udeleženci prisostvujejo predavanjem in aktivno sodelujejo v delavnicah.

Opombe: Seminar bo delno potekal v angleškem jeziku.

Vsebine:

Mednarodni seminar Glas in ritem je namenjen izobraževanju in osveščanju zainteresirane javnosti o vlogi in pomenu tolkal ter povezovanju ritmičnih iger s petjem ter osvajanju vokalnih tehnik, primernih za mlade zborovske pevce, kar vodi do ustvarjalnega, spodbudnega in navdihujočega učnega okolja.

Glasbena matica Ljubljana želi z organizacijo seminarja osvetliti in nakazati možne rešitve treh problemov, ki smo jim priča predvsem v zadnjih letih, ob tem pa še posebej poudariti pomen vključevanja ter razumevanja drugačnosti:

 • Podatki zadnjih let pričajo o porastu otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami ter o težavah vzgojiteljev pri vključevanju teh otrok v vzgojno-učni proces.
 • V tehnološko vedno bolj razviti družbi pozabljamo na težko obvladljivo individualizacijo otrok in na njihovo vedno težje vključevanje v tekmovalno družbo.
 • Globalizacija danes pred pedagoga in vzgojitelja dodatno postavlja vrsto vprašanj o razumevanju in integraciji otrok priseljencev iz bližnjih in predvsem bolj oddaljenih kulturnih sredin. Z umetnostjo in predvsem glasbo te vidne razlike postanejo zanimive, z igro v službi umetnosti in glasbe pa blažijo težave in odpirajo nove poti harmoničnega sožitja in celo skupnega ustvarjanja.

Glasbena matica Ljubljana je prav zato k sodelovanju povabila mednarodno priznane ustvarjalce, s številnimi izkušnjami pri delu z otroki in pedagogi.

Tolkalec Franci Krevh je razvil edinstveno metodo povezovanja otrok v tolkalnem krogu. Kot profesionalni glasbenik in izjemni poznavalec glasbil in literature bo za seminar pripravil še pester nabor ritmičnih iger in predstavitve instrumentov različnih kultur.

Skladatelj Bánk Sáry, utemeljitelj  metode ustvarjalnega poučevanja glasbe s pomočjo ritmičnih iger, ki smo jih v teoriji že imeli moč spoznati na seminarju glasbene terapije. Seminar je organiziral Balassijev institut v Ljubljani. To pot bomo njegovo metodo spoznali v praksi.

Z dirigentko Petro Grassi bodo udeleženci seminarja aktivirali telo za bolj sproščeno in globlje doživljanje in izražanje glasbe. Z enostavnimi koreografijami, ki so v skladu z melodijo in značajem skladbe, bodo iskali dovršen umetniški izdelek.  

 Rahela Durič bo predstavila svoje izkušnje vključevanja otrok iz socialno šibkejših in tujih priseljenih skupin v avstrijski kulturni prostor, kjer deluje kot dirigentka in profesorica. Vodila bo tudi delavnico učenja novih skladb z demonstracijskim mladinskim mešanim zborom Veter.

 Petra Kovacs je glasbena terapevtka v izobraževalnih in zdravstvenih ustanovah, ki po metodi Ronnie Gardiner glasbo uporablja za osebno izražanje, čustveno ravnovesje, komunikacijo, zmanjševanje stresa, nevrokognitivno usposabljanje in rehabilitacijo.

Glavnina programa tridnevnega izobraževanja bo temeljila na predavanjih in praktičnem delu udeležencev seminarja. Izbrane vaje bodo udeleženci seminarja lahko spoznavali pod vodstvom mentorjev, del programa pa bo namenjen demonstraciji različnih primerov in predstavitvi novega opernega dela skladatelja Damijana Močnika. Demonstracijski zbor za delavnice bo Mešani mladinski pevski zbor ljubljanskih srednješolcev Veter.

V okviru seminarja bo organizirana tudi okrogla miza na temo integracij s pomočjo kulture in glasbe, kjer bodo izbrani gostje iz različnih kulturno-umetniških in vzgojno-izobraževalnih ustanov delili svoje izkušnje z udeleženci seminarja in tudi odgovarjali na njihova vprašanja.Mentorji:

Rahela Durič je študirala zborovsko (prof. Johannes Prinz) in orkestrsko (prof. Wolfgang Dörner) dirigiranje na Univerzi v Gradcu, kjer od leta 2016 dela kot pomožna profesorica za zborovsko dirigiranje in vodi dva zbora. Vodi seminarje za izobraževanje zborovodij in učiteljev v Avstriji, Sloveniji in Italiji. Leta 2015 je na mednarodnem tekmovanju mladih dirigentov v Torinu prejela nagrado za »obetavnega mladega dirigenta« in Noel Minet štipendijo. Tudi v Avstriji, kjer živi, je zelo cenjena in leta 2016 je bila izbrana za talent meseca na kulturnem radiu Ö1. Sodelovala je pri ustanoviti projekta meet4music, ki je poskus integracije pribežnikov in ljudi s posebnimi potrebami preko glasbe. V okviru tega projekta je vodila mesečna »open singing« srečanja na Univerzi za glasbo v Gradcu. Aktivna sodelavka je tudi pri projektu SUPERAR, ki je namenjen otrokom iz socialno šibkejših družin predvsem v osnovnih šolah z visokim deležem migrantov. Tem nudijo kvalitetno in brezplačno glasbeno izobrazbo, predvsem skozi petje v zboru. Od 2017 se v okviru tega projekta osredotoča predvsem na izobraževanje novih sodelavcev.

Tržaška Slovenka Petra Grassi je polnokrvna glasbenica. Slovensko javnost je na svoj izjemen talent opozorila kot zmagovalka 1. državnega tekmovanja za slovenske zborovodje. Temeljito glasbeno izobrazbo je pridobila na Konservatoriju v Trstu, kjer je diplomirala iz klavirja in glasbene pedagogike, študirala pa je tudi kompozicijo. Iz zborovskega dirigiranja je z odliko in pohvalo magistrirala na Konservatoriju v Trentu v razredu Lorenza Donatija. Je dobitnica prve nagrade tekmovanja za zborovske dirigente v Arezzu, prejela pa je tudi nagrado za najmlajšega finalista. Maja 2015 si je na mednarodnem tekmovanju za mlade zborovske dirigente Europa cantat v Torinu pripela 3. nagrado in posebno nagrado publike ter 3. nagrado na mednarodnem tekmovanju za zborovske skladatelje združenja Usci Gorica.  Z DPZ Kraški slavček je na mednarodnih tekmovanjih v Olomocu, Lodi, Bad Ischlu, Riminiju, v Benetkah, Vittorio Veneto in Arezzo osvojila prve nagrade in nagrade za najboljšega dirigenta. Udeležila se je mojstrskih tečajev s priznanimi dirigenti, kot so Gary Graden, Nicole Corti, Javier Busto, Bruno Boterf, Bo Holten in Georg Grun. Kot pevka je sodelovala z vokalno skupino Ut – insieme vocale consonante in Coro giovanile italiano, trenutno pa je članica profesionalnega kvarteta La rosa dei venti. Dirigira vokalni skupini Vikra, vodila pa je tudi otroški zbor Krasje. Je umetniški vodja in koordinator zborovodske šole na Glasbeni matici, vodi mojstrske tečaje za dirigente in zborovske pevce (Aosta, Ancona, Salerno, Nova Gorica, Akademija za glasbo v Fermu) ter je članica tekmovalnih žirij. V sezoni 2016/17 je bila izbrana za prvo dirigentko Mladinskega zbora dežele Furlanije Julijske krajine, s katerim koncertira na najpomembnejših italijanskih odrih. Od leta 2017 je dirigentka Komornega zbora DEKOR. S tem zborom je na Naši pesmi 2018 prejela absolultno 1. mesto in nagrado za najboljšega dirigenta tekmovanja. Je članica  mreže profesionalnih zborov in dirigentov Tenso. Vodi projektni zbor tabora mladih pevcev Primorske, ki združuje mlade pevce iz Primorske in Slovenije.

Petra Kovacs je umetniška terapevtka, skupinska glasbena terapevtka, izvajalka in trenerka metode Ronnie Gardiner z mednarodno mojstrsko licenco in sociologinja. Leta 1996 je začela delati s travmatiziranimi, izključenimi in razseljenimi skupinami na področjih prizadetih od vojn in naravnih nesreč. Skoraj dve desetletji je za izboljšanje kvalitete življenja ranljivih skupin uporabljala terapevtski pristop, ki je temeljil na govoru in gledališču ter skupinskih tehnikah. Nato je pričela z uporabo glasbe kot neverbalnem komunikacijskem kanalu in sredstvu za izgrajevanje skupnosti in izobrazbo. Študij skupinske glasbene terapije in umetniške terapevtke je pričela leta 2012. Od leta 2013 dalje je polno zaposlena kot glasbena terapevtka in glasbo približuje ljudem v različnih izobraževalnih in zdravstvenih zavodih. Glasbo uporablja za osebno izražanje, čustveno ravnovesje, komunikacijo, zmanjševanje stresa, nevrokognitivno usposabljanje in rehabilitacijo. Petletne izkušnje ima z uporabo glasbe pri otrocih s težkimi fizičnimi in intelektualnimi omejitvami. Leta 2017 se je pridružila zdravstveni ekipi Murmo psihiatrije, kjer glasbo uporablja kot multisensorično terapijo in kot raziskovalni pristop pri upočasnjenem nevrokognitivnem razvoju, motnjah zbranosti, čustvenem neravnovesju, strahovih in netipičnem nevrološkem razvoju. Petra Kovacs je soustanoviteljica kluba glasbene terapije. Kot učiteljica se osredotoča na inovativne metode glasbene improvizacije, kot glasbenica pa je članica madžarske Soundpainting skupnosti in Csikszerda improvizacijskega zbora.

Bánk Sáry je leta 2016 zaključil doktorski študij na glasbeni akademiji v Budimpešti. Pred tem je na isti ustanovi diplomiral iz kompozicije in glasbene teorije. Izpopolnjeval se je v Italiji, Nemčiji, na Japonskem in ZDA. Na mednarodnem Bartókovem festivalu je več let pridobival dodatna znanja s področja kompozicije in računalniške glasbe. Več let je predaval na akademiji za gledališče in televizijo v Budimpešti. Kot predavatelj se je uveljavil tudi v Nemčiji in na Japonskem. Gostoval je na Mednarodni akademiji Ensemble Modern (IEMA) v Frankfurtu, nekatera njegova dela so posneta na madžarskem radiu, del opusa pa je predstavljen tudi na avtorski zgoščenki. Leta 2008 je prejel nagrado Erkel.

Franci Krevh je diplomiral na oddelku za tolkala na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani pri  Borisu Šurbku. Je član različnih zasedb, s katerimi redno nastopa doma in v tujini: Orkestra Slovenske Filharmonije, tolkalne skupine Slovenski tolkalni projekt, ansambla za sodobno glasbo MD 7, Komornega orkestra solistov Društva slovenskih skladateljev (KOS DSS) ter dua QUADAJ (flavta in tolkala). Sodeloval je s številnimi vrhunskimi glasbeniki kot so Berhard Wulf, Nebojša Živkovič, John Beck, Igor Lešnik idr. Odprtost in veselje do glasbe dopolnjujeta slovenjegraška jazz-rock skupina JAZOO ter Glasbene urice s tolkali, ki jih pripravlja za najmlajše. Z ansamblom za sodobno glasbo MD7 je leta 2013 prejel Lipovškovo nagrado. S skupino Slovenski tolkalni projekt (SToP ) pa je leta 2013 prejel Župančičevo nagrado ter leta 2014 nagrado Prešernovega sklada.

Urnik:

Četrtek / Thursday, 11. 10. 2018

14.30 – 14.50
Franci Krevh: Tolkalni krog, Pozdrav / Drum Circle, Welcome

15.00 – 15.50
Franci Krevh: Tolkalni krog, Učenje brez učenja, skupina A / Drum Circle, Teaching Without Teaching, group A
Špela Cvikl: Imeti ritem – prirojeni dar ali veščina, skupina B / Rythm – a gift by birth or a learned skill, group B

16.00 – 16.50
Franci Krevh: Tolkalni krog, Učenje brez učenja, skupina B / Drum Circle, Teaching Without Teaching, group B
Špela Cvikl: Imeti ritem – prirojeni dar ali veščina, skupina A / Rythm – a gift by birth or a learned skill, group A

17.15 – 18.45
Petra Grassi: Telo – zvok – glas: Smo instrument v nastajanju in spreminjanju (delavnica) / Body – sound – voice: We are an instrument in progress; to be created and in transformation

Petek, 12. 10. 2018

14.30 – 15.00
Franci Krevh: Tolkalni krog, 2. del, skupina A / Drum Circle, 2. part, group A
Minka Markič: Metoda Tomatis, skupina B / Thomatis Method, group B

15.15 – 16.00
Franci Krevh: Tolkalni krog, 2. del, skupina B /Drum Circle, 2. part, group B
Minka Markič: Metoda Tomatis, skupina A / Thomatis Method, group A

16.15 – 18.00
Rahela Durič: Glas kot instrument za integracijo (teoretični in praktični vidiki) / Voice as an instrument for the integration (theoretical and practical aspect)

18.15 – 20.00
Bánk Sáry: Ritmične igre / delavnica / Rhytmic games (workshop)

Sobota, 13. 10. 2018

9.30 – 9.45
Veronika Brvar in Mojca Kovačič: Predstavitev nove mladinske opere Všeč si mi skladatelja Damijana Močnika in program Educational Opera / New Opera for the Youth – I like you by D.Močnik, presentation of the project; Educational Opera

9.45 – 11.15
Rahela Durič: Glas kot instrument za integracijo (poglobitev teme demonstracijskim zborom Veter) / Voice as an instrument for the integration (theoretical and practical aspect) with the Veter Choir

11.30 – 13.00
Okrogla miza z gosti – vprašanja in odgovori na temo: Ritem, kot temeljni kamen v glasbi in petje, ki je njen neposrednejši izraz / Round Table – Rhythm – the basis of the music and singing
Moderatorka / Moderator: Helena Gardina, muzikologinja / musicologist

15.00 – 15.45
Petra Kovacs: Občuti ritem – sveže ideje za enostavne glasbene igre s fokusom na kognitivni in emocionalni percepciji, skupina A / Feel the beat! fresh ideas for simple musical games with cognitive and emotional focus, group A
Franci Krevh: Ritmi sveta, primeri iz opere za mlade Všeč si mi D. Močnika, skupina B / Rhythms around the world, examples from the New Opera, group B

15.50 – 16.30
Petra Kovacs: Občuti ritem – sveže ideje za enostavne glasbene igre s fokusom na kognitivni in emocionalni percepciji, skupina B / Feel the beat! fresh ideas for simple musical games with cognitive and emotional focus, group B 
Franci Krevh: Ritmi sveta, primeri iz opere za mlade Všeč si mi D. Močnika, skupina A / Rhythms around the world, examples from the New Opera, group A

 

Kotizacija: vključuje 21 pedagoških ur predavanj, vaj in delavnic ter udeležbo na okrogli mizi

 • 60 EUR v primeru, da se bo seminarja udeležilo 35 oseb
 • 70 EUR v primeru, da se bo seminarja udeležilo 30 oseb
 • 80 EUR v primeru, da se bo seminarja udeležilo 25 oseb
 • 100 EUR v primeru, da se bo seminarja udeležilo 20 oseb

Popusti:

 • 30 % popust za člane društva, Mešanega pevskega zbora Glasbene matice in strokovno umetniško ekipo Glasbene matice
 • 25 % popust za osebe s statusom študenta
 • 15 % za udeležence seminarjev v organizaciji Glasbene matice v šolskem letu 2017/2018
 • 15 % popust za učitelje, katerih šole si bodo v šolskem letu 2018/2019 ogledale opero Všeč si mi

Informacije:

Glasbena matica Ljubljana, Vegova ulica 5, 1000, Ljubljana
Lucija Pavlovič, organizator@glasbenamatica.si, 051 359 313

Seminar je organiziran v sodelovanju z Balassijevim inštitutom – Kulturnim centrom Veleposlaništva Madžarske v Ljubljani.