Delavnica


Metoda Feldenkrais: osnova za svobodno petje – ODPOVEDANO!

Od 1. avgusta 2022 do 5. avgusta 2022
Ljubljana, Vegova ulica 5, Glasbena matica, Lajovčeva dvorana


Seminar je zaradi premajhnega števila prijav odpovedan.

Feldenkraisova metoda je metoda somatske vzgoje, ki jo je po več kot štiridesetih letih proučevanja in raziskav razvil dr. Moshe Feldenkrais  (1904–1984). To  je izviren pristop k razumevanju, kako deluje človek, in k izboljšavi tako telesne kot umske učinkovitosti. Uporablja gibanje in pozornost za izboljšavo naše naravne zmožnosti, da vse svoje življenje spoznavamo, se učimo, spreminjamo in se nenehno razvijamo.

Vaje ozaveščanja skozi gib so skupinske učne ure. Udeležence z navodili vodimo skozi niz strukturiranih gibalnih zaporedij, ki zaprežejo človekovo pozornost, zaznavo in domišljijo. Učinki se začutijo že skozi sam potek lekcije (zaznavanje razlik, lahkotnost, mehkoba dihanja, stabilnost…).

Vaje ustvarijo nove vzorce gibanja, saj so oblikovane tako, da vzbujajo večji skupni učinek  medsebojnega dopolnjevanja več sistemov pri človeku (gibalni, kognitivni, čustveni, čutni, avtonomni živčni sistem, kinestetični). Sčasoma se udeleženci začnejo bolje zavedati svojih gibalnih navad, kar jim omogoča vzpostavitev novih vzorcev vedenja.

Vse to so tudi osnove za bolj svobodno petje. Najboljše petje je petje z našim celim bitjem!

Rekviziti: Potrebujete topla, udobna oblačila (tudi tople nogavičke, če ste bolj »zmrzljivi«), svojo joga podlago, eno večjo brisačo.O mentorici:

Vadbo vodi Neda Popović Bras, univ. dipl. psih. O sebi je zapisala: »Sem raziskovalka gibanja vseh vrst, najbolj pa tistega ne-giba, ki se še ni zgodil, je pripravljen in čaka. Radovednost me je odpeljala na študij Feldenkrais metode na Dunaj, kjer sem po štirih letih študija pridobila certifikat za vodenje skupin – ozaveščanje skozi gibanje (ATM) in funkcionalne integracije (FI). Moja radovednost se je kmalu spremenila v navdušenje, ki vse bolj in bolj raste in se širi tudi med udeleženkami in udeleženci rednih vadb in delavnic.«

 

Termin in lokacija: 1.–5. 8. 2022, 10.00–13.30, Glasbena matica Ljubljana

Število udeležencev: 8–15 (starost 16+)

Rok za prijave: 15. 7. 2022

Kotizacija: 150 EUR

Kotizacija se plača na osnovi računa, ki ga izda Glasbena matica in jo mora udeleženec plačati pred začetkom izobraževanja.

Organizator izobraževanj:  

Kulturno društvo Glasbena matica Ljubljana, Vegova ulica 5, 1000 Ljubljana
S: www.glasbenamatica.si
E: organizator@glasbenamatica.si
T: 01 421 05 93 in 051 359 313