Mojstrski tečaj/Master Class


Mojstrski tečaj za solo pevce s Francko Šenk / Singing Master Class with Francka Šenk

Od 18. julija 2022 do 22. julija 2022
Ljubljana, Vegova ulica 5, Glasbena matica, Lajovčeva dvorana


Rok za prijavo/Deadline for application: 1. 7. 2022

Mojstrski tečaj petja ponuja priložnost za intenzivno, enotedensko izobraževanje s priznano solo pevko in pevsko pedagoginjo, s katero se lahko pripravite na novo študijsko leto, avdicijo, koncert, tekmovanje, sprejemni preizkus ali preprosto študirate program po svojem izboru. Tečaj je namenjen univerzitetnim študentom petja in dijakom višjih letnikov glasbenega konservatorija kakor tudi drugim izkušenim pevcem, ki so sposobni študija na profesionalni ravni.

Mojstrski tečaj ponuja odgovore na vprašanja o vseh komponentah umetniškega poustvarjanja: trening pevskega glasu, osmišljanje njegovega delovanja, glasbeni stil in interpretacija ter umetnost nastopanja. Literaturo izbere pevec sam in lahko vključuje samospeve, kantate, oratorije, opere.

Pouk poteka individualno 45 minut na dan z vsakim udeležencem tečaja in je odprtega tipa, kar pomeni, da lahko udeleženci prisostvujejo vsem uram, ki jih ima profesor z drugimi udeleženci tečaja.

Tečaj se zaključi s sklepnim koncertom v Lajovčevi dvorani Glasbene matice, izbrani udeleženci mojstrskih tečajev petja pa bodo lahko nastopili na naslednjih koncertih:

Festival Noči v Stari Ljubljani
ALEJA SNIVA: večer samospevov
26. 8. 2022, 20.30, Mestni muzej Ljubljana
Soorganizatorja: Imago Sloveniae in Glasbena matica Ljubljana

KONCERT SLOVENSKIH SAMOSPEVOV
v okviru 3. konference slovenskih glasbenikov iz Slovenije in tujine
23. 9. 2022, 19.30, Atrij ZRC SAZU v Ljubljani
Soorganizatorji: Svetovni slovenski kongres, Glasbena matica Ljubljana, Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU

_______________________________

Singing master class offers the opportunity for an intense week of training with an established soloist and singing teacher who can help singers prepare for the next academic year, an audition, a concert, a competition, an entrance exam, or simply to study the programme of their choice. The class is intended for university singing students and senior conservatory students, as well as other experienced singers who are capable of studying music at a professional level.

The master classes provide answers to questions on all aspects of artistic interpretation: training the singer’s voice, bringing meaning to the activity of singing, musical style and interpretation, and the art of performance. Repertoire is chosen by each singer individually, and can include lieder, cantatas, oratorios, and operas.

The course has been organised as a series of daily 45-minute individual classes with each course participant and has an open format, meaning that all participants can attend classes between the instructor and individual course participants.

The master class will conclude with a closing concert in the Lajovčeva dvorana concert hall of the Glasbena Matica society.Sopranistka Francka Šenk je profesorica solopetja na Univerzi Gustava Mahlerja v Celovcu. Redno nastopa pri izvedbah vokalno-inštrumentalnih del, na samostojnih recitalih in v komornih zasedbah. Vodi izobraževanja in delavnice petja za soliste in zborovodje. Solopetje je študirala na Univerzi Mozarteum v Salzburgu, kjer je magistrirala iz opernega petja, koncertne smeri samospev in oratorij ter solopevske pedagogike. Že v času študija in z rednim dodatnim izobraževanjem je pridobila širok vpogled v delovanje glasu in stilistično izvajanje obsežnega pevskega repertoarja. Kot korepetitor bo na tečaju sodeloval pianist Vladimir Mlinarić.

Soprano Francka Šenk is currently a professor of singing at Gustav Mahler Private University for Music in Klagenfurt. She regularly performs on concerts of chamber music and in solo recitals. She conducts seminars and masterclasses for singers and conductors. She graduated in opera singing from the University Mozarteum in Salzburg. Vladimir Mlinarić will participate in the seminar as an accompanist.

Kotizacija:
250 EUR za aktivno udeležbo in 30 EUR / dan za pasivno udeležbo.

Fees:
250 EUR for active participants and 30 EUR / day for passive participants

Kotizacija se plača na osnovi računa, ki ga izda Glasbena matica sedem dni pred začetkom izobraževanja. Odpoved brez finančnih obveznosti za prijavitelja je možna do 15 dni pred začetkom izobraževanja. V primeru naknadne odpovedi je udeleženec dolžan plačati 75 % kotizacije, razen če je razlog za odpoved zdravstvene narave ali druge objektivne težke okoliščine, ki kandidatu onemogočijo udeležbo na izbranem programu.

The fee is paid based on an invoice issued by Glasbena Matica seven days prior to the beginning of the course. Cancellation without any financial obligations is possible for the applicant up to 15 days before the beginning of the course. In the case of a later cancellation, the participant is obliged to pay 75% of the fee, except if the cancellation is due to health issues or other objective circumstances, which prevent the applicant’s participation in the selected programme.


Vtisi udeležencev mojstrskega tečaja pri Francki Šenk:

Marinka Golob

Letošnje leto je bilo zaradi izrednih razmer precej drugačno. Odpovedani so bili številni koncerti in glasbeni dogodki. Na srečo je bilo poletje nekoliko bolj sproščeno. Z določenimi omejitvami je bilo izvedenih nekaj koncertov in pevskih seminarjev. Letos sem imela priložnost nastopati z orkestrom v okviru Poletne glasbene Akademije pod vodstvom maestra Georga Pehlivaniana. Izvedena je bila Mozartova opera Figarova svatba, pela sem vlogo Marcelline ter arijo Barbarine. Pred koncerti so v Radovljici potekale vsakodnevne vaje, istočasno je v Ljubljani potekal seminar pri Francki Šenk. Obojega sem se želela udeležiti. K sreči smo uspeli uskladiti termine. Na seminarju sva s profesorico izdelovali program za Figarovo svatbo, saj sem to v tistem trenutku najbolj potrebovala. Program, ki sem ga študirala in prinesla na seminar, je bil dokaj »na sveže naučen«, vendar sem kljub temu dobila dobre napotke. Na urah smo se dotaknili tem kot so ogrevanje telesa pred petjem (telo je naš inštrument), pevska tehnika, interpretacija ter tudi kako poskrbeti za utrujen glas, v mojem primeru zaradi skupnih vaj, seminarja in še vadenja doma. Na oder sem posledično lahko stopila bolj samozavestno in dobro pripravljena. Poletje je čas, ko ni rednega pouka. Seminarji omogočijo, da pevci ostanemo v kondiciji in tudi v času počitnic napredujemo in se učimo, izdelujemo program, hkrati pa je odlična priložnost za pripravo na projekte v poletnih mesecih. Ob zaključku seminarja sledi nastop, kjer se vsi udeleženci predstavimo in se tako urimo tudi v nastopanju.

Ernestina Jošt

V Sloveniji čez poletje nimamo veliko mojstrskih tečajev, zato smo lahko hvaležni Glasbeni matici za organizacijo tečajev z odličnimi pevskimi pedagogi. Že nekaj let je minilo, od kar sem bila prvič na tečaju pri Barbari Jernejčič Fürst. Letos sem se v zadnjem hipu odločila, da se udeležim tečaja pri Francki Šenk, ki je bila moja prva učiteljica petja pri šestnajstih letih. Francka je odlična pedagoginja, v nekaj dneh sem od nje prejela ogromno znanja. Pri vsakemu pevcu z inovativnimi načini išče optimalno tehniko. Ker stopam na samostojno pevsko pot, sem z njo delala predvsem operne arije, ki bi jih lahko kasneje uporabila za avdicije. Na seminarju sem zelo uživala. Vsak dan je prinesel nove izzive in ogromno novega znanja, cel teden pa je bil zavit v obilo pozitivne energije.

Marjetka Luznik

Ko sem izvedela, da bo profesorica Francka Šenk letos vodila mojstrski tečaj v Ljubljani, sem se takoj odločila za prijavo. Francka je namreč skoraj v celoti zaslužna za moje petje, saj sem pred dvema letoma diplomirala v njenem razredu na Deželnem konservatoriju v Celovcu. Po končani diplomi sem rodila, po porodniškem dopustu pa sem se večinoma posvečala pedagoškemu delu na glasbeni šoli. Ker sem kot pevka po porodu precej nazadovala, mi je ta mojstrski tečaj ponudil zlato priložnost, da se pevsko sestavim nazaj v formo, ki sem jo imela ob diplomi. Ker me je pri tem podprla tudi glasbena šola, kjer poučujem, je bilo vse skupaj še lažje izvedljivo. Na seminarju sem dobila točno to, po kar sem prišla, ter še veliko več – ogromno košaro pedagoškega znanja, ki mi bo v prihodnje pomagalo pri poučevanju! Mojstrskega tečaja se bom tudi v prihodnosti udeležila z največjim veseljem!