Mojtrski tečaj/Master Class


Mojstrski tečaj za solo pevce s Francko Šenk / Singing Master Class with Francka Šenk

Od 27. julija 2020 do 31. julija 2020
Ljubljana, Vegova ulica 5, Glasbena matica, Lajovčeva dvorana


Rok za prijavo/Deadline for application: 10. 7. 2020

Mojstrski tečaj petja ponuja priložnost za intenzivno, enotedensko izobraževanje s priznano solo pevko in pevsko pedagoginjo, s katero se lahko pripravite na novo študijsko leto, avdicijo, koncert, tekmovanje, sprejemni preizkus ali preprosto študirate program po svojem izboru. Tečaj je namenjen univerzitetnim študentom petja in dijakom višjih letnikov glasbenega konservatorija kakor tudi drugim izkušenim pevcem, ki so sposobni študija na profesionalni ravni.

Mojstrski tečaj ponuja odgovore na vprašanja o vseh komponentah umetniškega poustvarjanja: trening pevskega glasu, osmišljanje njegovega delovanja, glasbeni stil in interpretacija ter umetnost nastopanja. Literaturo izbere pevec sam in lahko vključuje samospeve, kantate, oratorije, opere.

Pouk poteka individualno 45 minut na dan z vsakim udeležencem tečaja in je odprtega tipa, kar pomeni, da lahko udeleženci prisostvujejo vsem uram, ki jih ima profesor z drugimi udeleženci tečaja.

Tečaj se zaključi s sklepnim koncertom v Lajovčevi dvorani Glasbene matice. Izbrani udeleženci tečaja pa bodo nastopili tudi na enem od naslednjih treh koncertov:

  • Aleja sniva (koncert samospevov), 29. 8. 2020, Ljubljana, Mestni muzej Ljubljana; v okviru festivala Noči v Stari Ljubljani
  • Operni oder (koncert opernih arij), 29. 8. 2020, Novi trg v Ljubljani; v okviru festivala Noči v Stari Ljubljani
  • Pevski obeti in pričakovanja, 19. 10. 2020, Ljubljana, Viteška dvorana v Križankah; v okviru koncertnega cikla Glasbene matice Ljubljana
  • Pevski obeti in pričakovanja II, 10. 11. 2020, Ljubljana, Viteška dvorana v Križankah; v okviru koncertnega cikla Glasbene matice Ljubljana

_______________________________

Singing master class offers the opportunity for an intense week of training with established soloist and singing teacher who can help singers prepare for the next academic year, an audition, a concert, a competition, an entrance exam, or simply to study the programme of their choice. The class is intended for university singing students and senior conservatory students, as well as other experienced singers who are capable of studying music at a professional level.

The master classes provide answers to questions on all aspects of artistic interpretation: training the singer’s voice, bringing meaning to the activity of singing, musical style and interpretation, and the art of performance. Repertoire is chosen by each singer individually, and can include lieder, cantatas, oratorios, and operas.

The course has been organised as a series of daily 45-minute individual classes with each course participant and has an open format, meaning that all participants can attend classes between the instructor and individual course participants.

The master class will conclude with a closing concert in the Lajovčeva dvorana concert hall of the Glasbena Matica society. Selected participants will also sing in one of the following concerts:

  • Aleja sniva, 29 August 2020, Ljubljana, City Museum of Ljubljana; as part of the festival Nights in Old Ljubljana Town
  • Opera stage (concert of opera arias), 29 August 2020, Novi trg in Ljubljana; as part of the festival Nights in Old Ljubljana Town
  • Pevski obeti in pričakovanja, 19 October 2020, Ljubljana, Knight’s Hall in Križanke, Ljubljana; as part of the concert cycle of Glasbena matica Ljubljana
  • Pevski obeti in pričakovanja II, 10 November 2020, Ljubljana, Knight’s Hall in Križanke, Ljubljana; as part of the concert cycle of Glasbena matica Ljubljana


Sopranistka Francka Šenk je profesorica solopetja na Deželnem konservatoriju za glasbo v Celovcu (od 2019/20 Privatna univerza Gustav Mahler). Redno nastopa pri izvedbah vokalno-inštrumentalnih del, na samostojnih recitalih in v komornih zasedbah. Vodi izobraževanja in delavnice petja za soliste in zborovodje. Solopetje je študirala na Univerzi Mozarteum v Salzburgu, kjer je magistrirala iz opernega petja, koncertne smeri samospev in oratorij ter solopevske pedagogike. Že v času študija in z rednim dodatnim izobraževanjem je pridobila širok vpogled v delovanje glasu in stilistično izvajanje obsežnega pevskega repertoarja. Kot korepetitor bo na tečaju sodeloval pianist Vladimir Mlinarić.

Soprano Francka Šenk is currently a professor of singing at Carinthian State Conservatory in Klagenfurt. She regularly performs on concerts of chamber music and in solo recitals. She conducts seminars and masterclasses for singers and conductors. She graduated in opera singing from the University Mozarteum in Salzburg. Vladimir Mlinarić will participate in the seminar as an accompanist.

Kotizacija:
250 EUR za aktivno udeležbo in 30 EUR / dan za pasivno udeležbo.

Fees:
250 EUR for active participants and 30 EUR / day for passive participants

Kotizacija se plača na osnovi računa, ki ga izda Glasbena matica sedem dni pred začetkom izobraževanja. Odpoved brez finančnih obveznosti za prijavitelja je možna do 15 dni pred začetkom izobraževanja. V primeru naknadne odpovedi je udeleženec dolžan plačati 75 % kotizacije, razen če je razlog za odpoved zdravstvene narave ali druge objektivne težke okoliščine, ki kandidatu onemogočijo udeležbo na izbranem programu.

The fee is paid based on an invoice issued by Glasbena Matica seven days prior to the beginning of the course. Cancellation without any financial obligations is possible for the applicant up to 15 days before the beginning of the course. In the case of a later cancellation, the participant is obliged to pay 75% of the fee, except if the cancellation is due to health issues or other objective circumstances, which prevent the applicant’s participation in the selected programme.

Vtisi udeležencev mojstrskih tečajev v letu 2018:

Aleksandra Radovanovič, udeleženka mojstrskega tečaja, ki ga je vodila Edita Garčević Koželj
»Mojstrski tečaj mi je dal točno to, kar sem v tistem trenutku potrebovala in za to sem izjemno hvaležna. Od profesorice Edite sem dobila koristne tehnične napotke in nove ideje za ustvarjanje določenih pevskih prvin, ki so me usmerile v pravo smer in mi zelo pomagale za naprej. Vse skupaj je potekalo v dobrem vzdušju in hkrati zelo intenzivno. Edita je tečaj vodila z izjemno energijo in zagnanostjo ter inovativnim pristopom, študentje pa smo drug drugemu pomagali pri določenih vajah. Poleg solo točk smo pripravili tudi različne ansamble, ki smo jih vključili v program zaključnega nastopa in koncerta v Mestnem muzeju Ljubljana. Tako seminar kot oba koncerta so bili zame dragocena izkušnja in sem zelo vesela, da jih Glasbena matica omogoča.«

Petra Vrh Vrezec, udeleženka pevskih konzultacij, ki jih je vodil Marcos Fink
»Na konzultacije z Markom Finkom sem pomislila takoj, ko sem se začela resneje pripravljati na recital slovenskih in finskih samospevov. Vedela sem, da je v Sloveniji za samospev najboljši Marko. Lahko mi da potrebne in tehtne napotke. In nisem se zmotila! Za prve konzultacije sva s pianistom Tadejem Horvatom izbrala in izpilila slovenske samospeve – tri Pavčičeve pesmi Ciciban, Pesem in Uspavanka. Marko se je na srečanje dobro pripravil. Glasbena matica je prijazno poskrbela, da je imel tudi celotno notno gradivo. Šli smo pesem za pesmijo in izpilili vse možne detajle. Marko ni popravljal samo mene, ampak je imel dobre predloge tudi za pianista. Presenetilo me je, kako lahko res v detajle predelaš samospev, kakšne malenkosti vse lahko najdeš v pesmi – tako v besedilu kot v glasbi, ritmu, interpretaciji, … V naslednjih konzultacijah smo obdelovali finske samospeve. Od Marka sem se veliko naučila, z njim veliko odkrila … Ko bom spet pripravljala nov recital, bi si želela z njim ponovno izpiliti svoj spored.«

Maria Pönicke, udeleženka mojstrskega tečaja, ki ga je vodila Pia Brodnik
»Lani sem se pripravljala na pevsko tekmovanje in sem si od Pije želela slogovne in tehnične nasvete za zahtevnejše dele svojega sporeda. Večdnevni mojstrski tečaj, ki ga je organizirala Glasbena matice, je bil kot idealen za to, saj je ponudil dovolj pedagoških ur, v okviru katerih sva lahko temeljito obdelali vse probleme. Na voljo je bila tudi Irina Milivojević, izkušena in angažirana pianistka, s katero sem lahko svoj spored vadila kar se da avtentično. Ob tem je bilo zanimivo spremljati tudi Pijino delo z drugimi študenti. Navdušena sem nad tem, kako se vživi v vsakega pevca in kako hitro ponudi rešitve, s katerimi pridejo do neverjetnih izboljšav.  Zadovoljna sem bila z organizacijo tečaja. Ponudili so mi prostor za vaje, kjer sem se lahko pripravila na tečaj. Možnost vadenja na licu mesta je zame zelo pomembna in je še dodatni razlog, da tečaj lahko priporočim. Če povzamem, bila je dobra priložnost za skupno delo z mojo cenjeno profesorico Pijo Brodnik, navezavo prijetnih znanstev in uživanje v poletnih čarih Ljubljane.«