Mojstrski tečaj/Master Class


Mojstrski tečaj za solo pevce s Pio Brodnik / Singing Master Class with Pia Brodnik

Od 26. junija 2023 do 30. junija 2023
Ljubljana, Vegova ulica 5, Glasbena matica, Lajovčeva dvorana


Rok za prijavo/Deadline for application: 9. 6. 2023

Mojstrski tečaj petja ponuja priložnost za intenzivno, enotedensko izobraževanje s priznano solo pevko in pevsko pedagoginjo, s katero se lahko pripravite na novo študijsko leto, avdicijo, koncert, tekmovanje, sprejemni preizkus ali preprosto študirate program po svojem izboru. Tečaj je namenjen univerzitetnim študentom petja in dijakom višjih letnikov glasbenega konservatorija kakor tudi drugim izkušenim pevcem, ki so sposobni študija na profesionalni ravni.

Mojstrski tečaj ponuja odgovore na vprašanja o vseh komponentah umetniškega poustvarjanja: trening pevskega glasu, osmišljanje njegovega delovanja, glasbeni stil in interpretacija ter umetnost nastopanja. Literaturo izbere pevec sam in lahko vključuje samospeve, kantate, oratorije, opere.

Pouk poteka individualno 45 minut na dan z vsakim udeležencem tečaja in je odprtega tipa, kar pomeni, da lahko udeleženci prisostvujejo vsem uram, ki jih ima profesor z drugimi udeleženci tečaja.

Tečaj se zaključi s sklepnim koncertom v Lajovčevi dvorani Glasbene matice, izbrani udeleženci tečaja pa bodo nastopili tudi na enem od naslednjih koncertov:

  • Aleja sniva, 25. 8. 2023, Ljubljana, Mestni muzej Ljubljana; v okviru festivala Noči v Stari Ljubljani
  • Večer samospevov, februar 2024, Ljubljana, Viteška dvorana v Križankah

_______________________________

Singing master class offers the opportunity for an intense week of training with an established soloist and singing teacher who can help singers prepare for the next academic year, an audition, a concert, a competition, an entrance exam, or simply to study the programme of their choice. The class is intended for university singing students and senior conservatory students, as well as other experienced singers who are capable of studying music at a professional level.

The master classes provide answers to questions on all aspects of artistic interpretation: training the singer’s voice, bringing meaning to the activity of singing, musical style and interpretation, and the art of performance. Repertoire is chosen by each singer individually, and can include lieder, cantatas, oratorios, and operas.

The course has been organised as a series of daily 45-minute individual classes with each course participant and has an open format, meaning that all participants can attend classes between the instructor and individual course participants.

The master class will conclude with a closing concert in the Lajovčeva dvorana concert hall of the Glasbena Matica society. Selected participants will also sing in one of the following concerts:

  • Aleja sniva, 25 August 2023, Ljubljana, City Museum of Ljubljana; as part of the festival Nights in Old Ljubljana Town
  • Večer samospevov, February 2024, Ljubljana, Knight’s Hall in Križanke;


Sopranistka Pia Brodnik je v svoji več kot dvajsetletni karieri pevsko in pedagoško znanje prejela pri svetovno znanih mentorjih (Richard Miller, David Falk), ga nadgrajevala na koncertnih in opernih odrih doma in v tujini ter na svetovnih kongresih (Oslo, Pariz, Vancouver itd.). Njena inteligenca, empatija, tehnično znanje in muzikalnost so elementi za osvobajanje glasu in interpretativnega naboja vsakega pevca. Kot korepetitorka bo na tečaju sodelovala pianistka Irina Milivojević.

In her career of more than twenty years, soprano Pia Brodnik has gained her knowledge of singing and teaching from internationally renowned mentors (Richard Miller, David Falk), and added to this knowledge on concert and opera stages at home and abroad, and at international congresses (Oslo, Paris, Vancouver, etc.). Her intelligence, empathy, technical knowledge, and musicality are elements of the liberation of the voice and of the interpretative power of each individual singer. Irina Milivojević will participate in the seminar as an accompanist.

Kotizacija:
250 EUR za aktivno udeležbo in 30 EUR / dan za pasivno udeležbo.

Fees:
250 EUR for active participants and 30 EUR / day for passive participants

Kotizacija se plača na osnovi računa, ki ga izda Glasbena matica sedem dni pred začetkom izobraževanja. Odpoved brez finančnih obveznosti za prijavitelja je možna do 15 dni pred začetkom izobraževanja. V primeru naknadne odpovedi je udeleženec dolžan plačati 75 % kotizacije, razen če je razlog za odpoved zdravstvene narave ali druge objektivne težke okoliščine, ki kandidatu onemogočijo udeležbo na izbranem programu.

The fee is paid based on an invoice issued by Glasbena Matica seven days prior to the beginning of the course. Cancellation without any financial obligations is possible for the applicant up to 15 days before the beginning of the course. In the case of a later cancellation, the participant is obliged to pay 75% of the fee, except if the cancellation is due to health issues or other objective circumstances, which prevent the applicant’s participation in the selected programme.


Vtisi udeležencev mojstrskega tečaja s Pio Brodnik:

Lovro Korošec

Mojstrski tečaji na Glasbeni matici ponujajo teden aktivnega dela s pedagogi najvišjega kova v Sloveniji. Tečaja pri Pii Brodnik sem se letos udeležil že tretje leto zapored, saj mi kot študentu petja na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani to ponuja dodatno poletno izobraževanje in piljenje glasu po pravilni in zdravi poti. Mentorji so vsako leto odlični, zato mi je v veselje ustvarjati z njimi. Zame pa je bil letošnji tečaj neke vrste mejnik, saj sem se spomnil svojega prvega tečaja in ugotovil, koliko sem resnično napredoval.

Maria Pönicke

»Lani sem se pripravljala na pevsko tekmovanje in sem si od Pie želela slogovnih in tehničnih nasvetov za zahtevnejše dele svojega sporeda. Večdnevni mojstrski tečaj, ki ga je organizirala Glasbena matice, je bil za to naravnost idealen, saj je ponudil dovolj pedagoških ur, v okviru katerih sva lahko temeljito obdelali vse probleme. Na voljo je bila tudi Irina Milivojević, izkušena in angažirana pianistka, s katero sem lahko spored vadila kar se da avtentično. Ob tem je bilo zanimivo spremljati tudi Pijino delo z drugimi študenti. Navdušena sem nad tem, kako se vživi v vsakega pevca in kako hitro ponudi rešitve, s katerimi pridejo do neverjetnih izboljšav. Zadovoljna sem bila z organizacijo tečaja. Ponudili so mi prostor za vaje, kjer sem se lahko pripravila na tečaj. Možnost vadenja na licu mesta je zame zelo pomembna in je še dodaten razlog za to, da tečaj lahko priporočim. Če povzamem: tečaj je bil dobra priložnost za skupno delo z mojo cenjeno profesorico Pio Brodnik, navezavo prijetnih znanstev in uživanje v poletnih čarih Ljubljane.«