Mojtrski tečaj/Master Class


Mojstrski tečaj za solo pevce s Pio Brodnik / Singing Master Class with Pia Brodnik

Od 1. julija 2019 do 5. julija 2019
Ljubljana, Vegova ulica 5, Glasbena matica, Lajovčeva dvorana


Rok za prijavo/Deadline for application: 14. 6. 2019

Mojstrski tečaj petja ponuja priložnost za intenzivno, enotedensko izobraževanje s priznano solo pevko in pevsko pedagoginjo, s katero se lahko pripravite na novo študijsko leto, avdicijo, koncert, tekmovanje, sprejemni preizkus ali preprosto študirate program po svojem izboru. Tečaj je namenjen univerzitetnim študentom petja in dijakom višjih letnikov glasbenega konservatorija kakor tudi drugim izkušenim pevcem, ki so sposobni študija na profesionalni ravni.

Mojstrski tečaj ponuja odgovore na vprašanja o vseh komponentah umetniškega poustvarjanja: trening pevskega glasu, osmišljanje njegovega delovanja, glasbeni stil in interpretacija ter umetnost nastopanja. Literaturo izbere pevec sam in lahko vključuje samospeve, kantate, oratorije, opere.

Pouk poteka individualno 45 minut na dan z vsakim udeležencem tečaja in je odprtega tipa, kar pomeni, da lahko udeleženci prisostvujejo vsem uram, ki jih ima profesor z drugimi udeleženci tečaja.

Tečaj se zaključi s sklepnim koncertom v Lajovčevi dvorani Glasbene matice. Izbrani udeleženci tečaja pa bodo nastopili tudi na dveh koncertih v okviru festivala Poletje v Ljubljani, ki ga organiziramo v sodelovanju z ustanovo Imago Sloveniae in v sodelovanju s Festivalom Ljubljana:

  • Aleja sniva I, 31. 8. 2019, Ljubljana, Mestni muzej Ljubljana
  • Aleja sniva II, 22. 10. 2019, Ljubljana, Viteška dvorana v Križankah

_______________________________

Singing master class offers the opportunity for an intense week of training with an established soloist and singing teacher who can help singers prepare for the next academic year, an audition, a concert, a competition, an entrance exam, or simply to study the programme of their choice. The class is intended for university singing students and senior conservatory students, as well as other experienced singers who are capable of studying music at a professional level.

The master classes provide answers to questions on all aspects of artistic interpretation: training the singer’s voice, bringing meaning to the activity of singing, musical style and interpretation, and the art of performance. Repertoire is chosen by each singer individually, and can include lieder, cantatas, oratorios, and operas.

The course has been organised as a series of daily 45-minute individual classes with each course participant and has an open format, meaning that all participants can attend classes between the instructor and individual course participants.

The master class will conclude with a closing concert in the Lajovčeva dvorana concert hall of the Glasbena Matica society. Selected participants will also sing in two concerts; at the Poletje v Ljubljani festival, which will be organised by Glasbena Matica in cooperation with the Imago Sloveniae institution and in cooperation with the Festival Ljubljana:

  • Aleja Sniva I, 31 August 2019, City Museum of Ljubljana
  • Aleja Sniva II, 22 October 2019, Knight’s Hall in Križanke, Ljubljana


Sopranistka Pia Brodnik je v svoji več kot dvajsetletni karieri pevsko in pedagoško znanje prejela pri svetovno znanih mentorjih (Richard Miller, David Falk), ga nadgrajevala na koncertnih in opernih odrih doma in v tujini ter na svetovnih kongresih (Oslo, Pariz, Vancouver itd.). Njena inteligenca, empatija, tehnično znanje in muzikalnost so elementi za osvobajanje glasu in interpretativnega naboja vsakega pevca. Kot korepetitor bo na tečaju sodeloval pianist Matija Potisk.

In her career of more than twenty years, soprano Pia Brodnik has gained her knowledge of singing and teaching from internationally renowned mentors (Richard Miller, David Falk), and added to this knowledge on concert and opera stages at home and abroad, and at international congresses (Oslo, Paris, Vancouver, etc.). Her intelligence, empathy, technical knowledge, and musicality are elements of the liberation of the voice and of the interpretative power of each individual singer. Matija Potisk will participate in the seminar as an accompanist.

Kotizacija:
250 EUR za aktivno udeležbo in 30 EUR / dan za pasivno udeležbo.

Fees:
250 EUR for active participants and 30 EUR / day for passive participants

Kotizacija se plača na osnovi računa, ki ga izda Glasbena matica sedem dni pred začetkom izobraževanja. Odpoved brez finančnih obveznosti za prijavitelja je možna do 15 dni pred začetkom izobraževanja. V primeru naknadne odpovedi je udeleženec dolžan plačati 75 % kotizacije, razen če je razlog za odpoved zdravstvene narave ali druge objektivne težke okoliščine, ki kandidatu onemogočijo udeležbo na izbranem programu.

The fee is paid based on an invoice issued by Glasbena Matica seven days prior to the beginning of the course. Cancellation without any financial obligations is possible for the applicant up to 15 days before the beginning of the course. In the case of a later cancellation, the participant is obliged to pay 75% of the fee, except if the cancellation is due to health issues or other objective circumstances, which prevent the applicant’s participation in the selected programme.

Vtisi udeležencev mojstrskih tečajev v letu 2018:

Maria Pönicke, udeleženka mojstrskega tečaja, ki ga je vodila Pia Brodnik
»Lani sem se pripravljala na pevsko tekmovanje in sem si od Pije želela slogovne in tehnične nasvete za zahtevnejše dele svojega sporeda. Večdnevni mojstrski tečaj, ki ga je organizirala Glasbena matice, je bil kot idealen za to, saj je ponudil dovolj pedagoških ur, v okviru katerih sva lahko temeljito obdelali vse probleme. Na voljo je bila tudi Irina Milivojević, izkušena in angažirana pianistka, s katero sem lahko svoj spored vadila kar se da avtentično. Ob tem je bilo zanimivo spremljati tudi Pijino delo z drugimi študenti. Navdušena sem nad tem, kako se vživi v vsakega pevca in kako hitro ponudi rešitve, s katerimi pridejo do neverjetnih izboljšav.  Zadovoljna sem bila z organizacijo tečaja. Ponudili so mi prostor za vaje, kjer sem se lahko pripravila na tečaj. Možnost vadenja na licu mesta je zame zelo pomembna in je še dodatni razlog, da tečaj lahko priporočim. Če povzamem, bila je dobra priložnost za skupno delo z mojo cenjeno profesorico Pijo Brodnik, navezavo prijetnih znanstev in uživanje v poletnih čarih Ljubljane.«

Aleksandra Radovanovič, udeleženka mojstrskega tečaja, ki ga je vodila Edita Garčević Koželj
»Mojstrski tečaj mi je dal točno to, kar sem v tistem trenutku potrebovala in za to sem izjemno hvaležna. Od profesorice Edite sem dobila koristne tehnične napotke in nove ideje za ustvarjanje določenih pevskih prvin, ki so me usmerile v pravo smer in mi zelo pomagale za naprej. Vse skupaj je potekalo v dobrem vzdušju in hkrati zelo intenzivno. Edita je tečaj vodila z izjemno energijo in zagnanostjo ter inovativnim pristopom, študentje pa smo drug drugemu pomagali pri določenih vajah. Poleg solo točk smo pripravili tudi različne ansamble, ki smo jih vključili v program zaključnega nastopa in koncerta v Mestnem muzeju Ljubljana. Tako seminar kot oba koncerta so bili zame dragocena izkušnja in sem zelo vesela, da jih Glasbena matica omogoča.«

Petra Vrh Vrezec, udeleženka pevskih konzultacij, ki jih je vodil Marcos Fink
»Na konzultacije z Markom Finkom sem pomislila takoj, ko sem se začela resneje pripravljati na recital slovenskih in finskih samospevov. Vedela sem, da je v Sloveniji za samospev najboljši Marko. Lahko mi da potrebne in tehtne napotke. In nisem se zmotila! Za prve konzultacije sva s pianistom Tadejem Horvatom izbrala in izpilila slovenske samospeve – tri Pavčičeve pesmi Ciciban, Pesem in Uspavanka. Marko se je na srečanje dobro pripravil. Glasbena matica je prijazno poskrbela, da je imel tudi celotno notno gradivo. Šli smo pesem za pesmijo in izpilili vse možne detajle. Marko ni popravljal samo mene, ampak je imel dobre predloge tudi za pianista. Presenetilo me je, kako lahko res v detajle predelaš samospev, kakšne malenkosti vse lahko najdeš v pesmi – tako v besedilu kot v glasbi, ritmu, interpretaciji, … V naslednjih konzultacijah smo obdelovali finske samospeve. Od Marka sem se veliko naučila, z njim veliko odkrila … Ko bom spet pripravljala nov recital, bi si želela z njim ponovno izpiliti svoj spored.«