Mojstrski tečaj/Master Class


Mojstrski tečaj za solo pevce s Thereso Plut / Singing Master Class with Theresa Plut

Od 2. septembra 2024 do 6. septembra 2024
Ljubljana, Vegova ulica 5, Glasbena matica, Lajovčeva dvorana


Rok za prijavo/Deadline for application: 18. 8. 2024

Mojstrski tečaj petja ponuja priložnost za intenzivno, enotedensko izobraževanje s priznano solo pevko in pevsko pedagoginjo, s katero se lahko pripravite na novo študijsko leto, avdicijo, koncert, tekmovanje, sprejemni preizkus ali preprosto študirate program po svojem izboru. Tečaj je namenjen univerzitetnim študentom petja in dijakom višjih letnikov glasbenega konservatorija kakor tudi drugim izkušenim pevcem, ki so sposobni študija na profesionalni ravni.

Mojstrski tečaj ponuja odgovore na vprašanja o vseh komponentah umetniškega poustvarjanja: trening pevskega glasu, osmišljanje njegovega delovanja, glasbeni stil in interpretacija ter umetnost nastopanja. Literaturo izbere pevec sam in lahko vključuje samospeve, kantate, oratorije, opere.

Pouk poteka individualno 45 minut na dan z vsakim udeležencem tečaja in je odprtega tipa, kar pomeni, da lahko udeleženci prisostvujejo vsem uram, ki jih ima profesor z drugimi udeleženci tečaja.

Tečaj se zaključi s sklepnim koncertom v Lajovčevi dvorani Glasbene matice. Izbrani udeleženci tečaja pa bodo nastopili tudi na koncertu v okviru festivala Poletje v Ljubljani, ki ga organiziramo v sodelovanju z ustanovo Imago Sloveniae:

  • Aleja sniva, 30. 8. 2024, Ljubljana, Mestni muzej Ljubljana; v okviru festivala Noči v Stari Ljubljani

_______________________________

Singing master class offers the opportunity for an intense week of training with an established soloist and singing teacher who can help singers prepare for the next academic year, an audition, a concert, a competition, an entrance exam, or simply to study the programme of their choice. The class is intended for university singing students and senior conservatory students, as well as other experienced singers who are capable of studying music at a professional level.

The master classes provide answers to questions on all aspects of artistic interpretation: training the singer’s voice, bringing meaning to the activity of singing, musical style and interpretation, and the art of performance. Repertoire is chosen by each singer individually, and can include lieder, cantatas, oratorios, and operas.

The course has been organised as a series of daily 45-minute individual classes with each course participant and has an open format, meaning that all participants can attend classes between the instructor and individual course participants.

The master class will conclude with a closing concert in the Lajovčeva dvorana concert hall of the Glasbena Matica society. Selected participants will also sing in the following concert:

  • Aleja sniva, 30 August 2024, Ljubljana, City Museum of Ljubljana; as part of the festival Nights in Old Ljubljana Town


Sopranistka Theresa Plut se uvršča med naše najuspešnejše operne in koncertne pevke. Iz koncertnega solo petja je magistrirala na Visoki šoli za glasbo in gledališče v Zürichu, iz opernega petja pa na Visoki šoli za glasbo in upodabljajočo umetnost v Stuttgartu. Poleg koncertne in operne dejavnosti se je dokazala kot izjemna interpretka samospevov na recitalih doma in v tujini. Nastopila in predavala je v Pekingu (Kitajska) ter prejela častni profesorski naziv tamkajšnje osrednje državne univerze. Kot korepetitorka bo na tečaju sodelovala pianistka Irina Milivojević.

Kotizacija:
250 EUR za aktivno udeležbo in 30 EUR / dan za pasivno udeležbo.

Fees:
250 EUR for active participants and 30 EUR / day for passive participants

Kotizacija se plača na osnovi računa, ki ga izda Glasbena matica sedem dni pred začetkom izobraževanja. Odpoved brez finančnih obveznosti za prijavitelja je možna do 15 dni pred začetkom izobraževanja. V primeru naknadne odpovedi je udeleženec dolžan plačati 75 % kotizacije, razen če je razlog za odpoved zdravstvene narave ali druge objektivne težke okoliščine, ki kandidatu onemogočijo udeležbo na izbranem programu.

The fee is paid based on an invoice issued by Glasbena Matica seven days prior to the beginning of the course. Cancellation without any financial obligations is possible for the applicant up to 15 days before the beginning of the course. In the case of a later cancellation, the participant is obliged to pay 75% of the fee, except if the cancellation is due to health issues or other objective circumstances, which prevent the applicant’s participation in the selected programme.


Vtisi udeležencev:

Doris Horvat

Mojstrski tečaji petja na Glasbeni matici so dobra iztočnica za spoznavanje in prvo soočenje z različnimi tehnikami, ki jih ponujajo posamezni pevski pedagogi. Jaz se jih udeležujem redno, vsako leto pri drugem pedagogu, ki s svojim širokim spektrom pevskega znanja posredujejo zelo koristne nasvete. Letos sem se udeležila mojstrskega tečaja pri Theresi Plut. Moram priznati, da sem kot aktivna udeleženka prejela veliko novega znanja in spoznala veliko novih pevskih vaj, ki bodo v prihodnje vsekakor bogato vplivali na moj način petja. Mojstrski tečaj s Thereso Plut priporočam vsem pevcem, ki se spopadajo z vprašanji pevske tehnike. Theresa Plut odlično poda razlago in praktične vaje pevske tehnike, ki bistveno pripomorejo k lahkotnejšemu in svobodnejšemu petju.

 

Aljaž Nemanič

Mojstrski tečaj petja s Thereso Plut je presegel vsa moja pričakovanja. Theresa Plut je bila med seminarjem neverjetno prijetna in topla oseba, s katero bi se lahko povezal vsak. Čutil sem, da je bila osredotočena v čisto vsakem trenutku. Zaznala je vsako še tako »nevidno« napako in vedela, kakšno tehniko uporabiti pri določeni napaki. Spoznavala je vsakega zelo detajlno in razumsko, iz nas pa je vlekla vse najboljše. Definitivno vredna vsega denarja, osebno pa bi jo priporočal vsakemu, ki se hoče resno nadgraditi v umetnosti petja. Edino, kar mi je mogoče manjkalo, je, da bi imel kakšno osebno uro z njo brez občinstva.

 

Marjeta Jesenko

Čeprav sem šele na začetku svoje pevske poti in sem se na priporočilo svoje profesorice Katarine Kobal nekoliko s strahom prijavila na mojstrski tečaj Therese Plut, so me že takoj ob začetku seminarja ti občutki zapustili. Ob intenzivnem pevskem tednu sem pri sebi opazila ogromen napredek v razvoju glasu in vokalne tehnike, do česar me je preko različnih vaj pripeljala Theresa Plut. Tečaj je bil v celoti odlično organiziran in izveden.

 

Mateja Grašič

Na tečaj sem prišla predvsem zato, da bi poglobila znanje ob pripravah na sprejemni izpit. Zelo mi je bil všeč način dela v smislu poudarjanja čim bolj naravne tehnike petja. Pet dni je prekratka doba, da bi lahko odpravila vse tehnične napake, a je bil s kakovostnim delom tudi v tako kratkem času opazen korak na bolje. Zelo mi je bilo všeč tudi sproščeno vzdušje, ki je veliko pripomoglo k dobri izvedbi tečaja.

 

Tamara Koren

Na mojstrskem tečaju sem se naučila veliko novega. Theresa Plut odlično posreduje svoja znanja in, kar je meni osebno zelo pomembno, človek hitro pride do želenega rezultata, na primer do tega, da ton lepše zveni in je oblikovan. Seveda je potem vse odvisno od vaje, a s pomočjo tečaja ima posameznik že eno izkušnjo in iz nje nato črpa, kaj je občutil, ko je bilo zelo dobro.

 

Andreja Zlatnar

Tečaj je primeren za razmeroma izdelane pevce, ki imajo že osvojeno pevsko tehniko in se pripravljajo na kakšno avdicijo, sprejemni preizkus, skratka imajo narejen določen pevski program. S profesoričino pomočjo lahko razčistijo posamezne skladbe, se poglobijo v izvedbo, malenkosti, ki ločijo dobre pevce od slabih. Vse vaje se opravijo na skladbah, torej je res potrebno imeti že nekaj znanja.