Mojtrski tečaj/Master Class


Mojstrski tečaj za solo pevce s Thereso Plut / Singing Master Class with Theresa Plut

Od 29. junija 2020 do 3. julija 2020
Ljubljana, Vegova ulica 5, Glasbena matica, Lajovčeva dvorana


Rok za prijavo/Deadline for application: 12. 6. 2020

Mojstrski tečaj petja ponuja priložnost za intenzivno, enotedensko izobraževanje s priznano solo pevko in pevsko pedagoginjo, s katero se lahko pripravite na novo študijsko leto, avdicijo, koncert, tekmovanje, sprejemni preizkus ali preprosto študirate program po svojem izboru. Tečaj je namenjen univerzitetnim študentom petja in dijakom višjih letnikov glasbenega konservatorija kakor tudi drugim izkušenim pevcem, ki so sposobni študija na profesionalni ravni.

Mojstrski tečaj ponuja odgovore na vprašanja o vseh komponentah umetniškega poustvarjanja: trening pevskega glasu, osmišljanje njegovega delovanja, glasbeni stil in interpretacija ter umetnost nastopanja. Literaturo izbere pevec sam in lahko vključuje samospeve, kantate, oratorije, opere.

Pouk poteka individualno 45 minut na dan z vsakim udeležencem tečaja in je odprtega tipa, kar pomeni, da lahko udeleženci prisostvujejo vsem uram, ki jih ima profesor z drugimi udeleženci tečaja.

Tečaj se zaključi s sklepnim koncertom v Lajovčevi dvorani Glasbene matice. Izbrani udeleženci tečaja pa bodo nastopili tudi na enem od naslednjih treh koncertov:

  • Aleja sniva (koncert samospevov), 29. 8. 2020, Ljubljana, Mestni muzej Ljubljana; v okviru festivala Noči v Stari Ljubljani
  • Operni oder (koncert opernih arij), 29. 8. 2020, Novi trg v Ljubljani; v okviru festivala Noči v Stari Ljubljani
  • Pevski obeti in pričakovanja, 19. 10. 2020, Ljubljana, Viteška dvorana v Križankah; v okviru koncertnega cikla Glasbene matice Ljubljana
  • Pevski obeti in pričakovanja II, 10. 11. 2020, Ljubljana, Viteška dvorana v Križankah; v okviru koncertnega cikla Glasbene matice Ljubljana

_______________________________

Singing master class offers the opportunity for an intense week of training with an established soloist and singing teacher who can help singers prepare for the next academic year, an audition, a concert, a competition, an entrance exam, or simply to study the programme of their choice. The class is intended for university singing students and senior conservatory students, as well as other experienced singers who are capable of studying music at a professional level.

The master classes provide answers to questions on all aspects of artistic interpretation: training the singer’s voice, bringing meaning to the activity of singing, musical style and interpretation, and the art of performance. Repertoire is chosen by each singer individually, and can include lieder, cantatas, oratorios, and operas.

The course has been organised as a series of daily 45-minute individual classes with each course participant and has an open format, meaning that all participants can attend classes between the instructor and individual course participants.

The master class will conclude with a closing concert in the Lajovčeva dvorana concert hall of the Glasbena Matica society. Selected participants will also sing in one of the following concerts:

  • Aleja sniva, 29 August 2020, Ljubljana, City Museum of Ljubljana; as part of the festival Nights in Old Ljubljana Town
  • Opera stage (concert of opera arias), 29 August 2020, Novi trg in Ljubljana; as part of the festival Nights in Old Ljubljana Town
  • Pevski obeti in pričakovanja, 19 October 2020, Ljubljana, Knight’s Hall in Križanke, Ljubljana; as part of the concert cycle of Glasbena matica Ljubljana
  • Pevski obeti in pričakovanja II, 10 November 2020, Ljubljana, Knight’s Hall in Križanke, Ljubljana; as part of the concert cycle of Glasbena matica Ljubljana


Sopranistka Theresa Plut se uvršča med naše najuspešnejše operne in koncertne pevke. Iz koncertnega solo petja je magistrirala na Visoki šoli za glasbo in gledališče v Zürichu, iz opernega petja pa na Visoki šoli za glasbo in upodabljajočo umetnost v Stuttgartu. Poleg koncertne in operne dejavnosti se je dokazala kot izjemna interpretka samospevov na recitalih doma in v tujini. Nastopila in predavala je v Pekingu (Kitajska) ter prejela častni profesorski naziv tamkajšnje osrednje državne univerze. Kot korepetitorka bo na tečaju sodelovala pianistka Irina Milivojević.

Kotizacija:
250 EUR za aktivno udeležbo in 30 EUR / dan za pasivno udeležbo.

Fees:
250 EUR for active participants and 30 EUR / day for passive participants

Kotizacija se plača na osnovi računa, ki ga izda Glasbena matica sedem dni pred začetkom izobraževanja. Odpoved brez finančnih obveznosti za prijavitelja je možna do 15 dni pred začetkom izobraževanja. V primeru naknadne odpovedi je udeleženec dolžan plačati 75 % kotizacije, razen če je razlog za odpoved zdravstvene narave ali druge objektivne težke okoliščine, ki kandidatu onemogočijo udeležbo na izbranem programu.

The fee is paid based on an invoice issued by Glasbena Matica seven days prior to the beginning of the course. Cancellation without any financial obligations is possible for the applicant up to 15 days before the beginning of the course. In the case of a later cancellation, the participant is obliged to pay 75% of the fee, except if the cancellation is due to health issues or other objective circumstances, which prevent the applicant’s participation in the selected programme.


Vtisi udeležencev mojstrskih tečajev v letu 2019:

Doris Horvat, udeleženka mojstrskega tečaja, ki ga je vodila Theresa Plut

Mojstrski tečaji petja na Glasbeni matici so dobra iztočnica za spoznavanje in prvo soočenje z različnimi tehnikami, ki jih ponujajo posamezni pevski pedagogi. Jaz se jih udeležujem redno, vsako leto pri drugem pedagogu, ki s svojim širokim spektrom pevskega znanja posredujejo zelo koristne nasvete. Letos sem se udeležila mojstrskega tečaja pri Theresi Plut. Moram priznati, da sem kot aktivna udeleženka prejela veliko novega znanja in spoznala veliko novih pevskih vaj, ki bodo v prihodnje vsekakor bogato vplivali na moj način petja. Mojstrski tečaj s Thereso Plut priporočam vsem pevcem, ki se spopadajo z vprašanji pevske tehnike. Theresa Plut odlično poda razlago in praktične vaje pevske tehnike, ki bistveno pripomorejo k lahkotnejšemu in svobodnejšemu petju.

Lovro Korošec, udeleženec mojstrskega tečaja, ki ga je vodila Pia Brodnik

Mojstrski tečaji na Glasbeni matici ponujajo teden aktivnega dela s pedagogi najvišjega kova v Sloveniji. Tečaja pri Pii Brodnik sem se letos udeležil že tretje leto zapored, saj mi kot študentu petja na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani to ponuja dodatno poletno izobraževanje in piljenje glasu po pravilni in zdravi poti. Mentorji so vsako leto odlični, zato mi je v veselje ustvarjati z njimi. Zame pa je bil letošnji tečaj neke vrste mejnik, saj sem se spomnil svojega prvega tečaja in ugotovil, koliko sem resnično napredoval.

Marjetka Luznik, udeleženka mojstrskega tečaja, ki ga je vodila Francka Šenk

Ko sem izvedela, da bo profesorica Francka Šenk letos vodila mojstrski tečaj v Ljubljani, sem se takoj odločila za prijavo. Francka je namreč skoraj v celoti zaslužna za moje petje, saj sem pred dvema letoma diplomirala v njenem razredu na Deželnem konservatoriju v Celovcu. Po končani diplomi sem rodila, po porodniškem dopustu pa sem se večinoma posvečala pedagoškemu delu na glasbeni šoli. Ker sem kot pevka po porodu precej nazadovala, mi je ta mojstrski tečaj ponudil zlato priložnost, da se pevsko sestavim nazaj v formo, ki sem jo imela ob diplomi. Ker me je pri tem podprla tudi glasbena šola, kjer poučujem, je bilo vse skupaj še lažje izvedljivo. Na seminarju sem dobila točno to, po kar sem prišla, ter še veliko več – ogromno košaro pedagoškega znanja, ki mi bo v prihodnje pomagalo pri poučevanju! Mojstrskega tečaja se bom tudi v prihodnosti udeležila z največjim veseljem!