Mojstrski tečaj/Master Class


Mojstrski tečaj za solo pevce z Barbaro Jernejčič Fürst / Singing Master Class with Barbara Jernejčič Fürst

Od 27. junija 2022 do 2. julija 2022
Ljubljana, Vegova ulica 5, Glasbena matica, Lajovčeva dvorana


Termin: 27. – 29. 6. in 1. – 2. 7. 2022

Rok za prijavo/Deadline for application: 15. 6. 2022

Mojstrski tečaj petja ponuja priložnost za intenzivno, enotedensko izobraževanje s priznano solo pevko in pevsko pedagoginjo, s katero se lahko pripravite na novo študijsko leto, avdicijo, koncert, tekmovanje, sprejemni preizkus ali preprosto študirate program po svojem izboru. Tečaj je namenjen univerzitetnim študentom petja in dijakom višjih letnikov glasbenega konservatorija kakor tudi drugim izkušenim pevcem, ki so sposobni študija na profesionalni ravni.

Mojstrski tečaj ponuja odgovore na vprašanja o vseh komponentah umetniškega poustvarjanja: trening pevskega glasu, osmišljanje njegovega delovanja, glasbeni stil in interpretacija ter umetnost nastopanja. Literaturo izbere pevec sam in lahko vključuje samospeve, kantate, oratorije, opere.

Pouk poteka individualno 45 minut na dan z vsakim udeležencem tečaja in je odprtega tipa, kar pomeni, da lahko udeleženci prisostvujejo vsem uram, ki jih ima profesor z drugimi udeleženci tečaja.

Tečaj se zaključi s sklepnim koncertom v Lajovčevi dvorani Glasbene matice, izbrani udeleženci mojstrskih tečajev petja pa bodo lahko nastopili na naslednjih koncertih:

Festival Noči v Stari Ljubljani
ALEJA SNIVA: večer samospevov
26. 8. 2022, 20.30, Mestni muzej Ljubljana
Soorganizatorja: Imago Sloveniae in Glasbena matica Ljubljana

KONCERT SLOVENSKIH SAMOSPEVOV
v okviru 3. konference slovenskih glasbenikov iz Slovenije in tujine
23. 9. 2022, 19.30, Atrij ZRC SAZU v Ljubljani
Soorganizatorji: Svetovni slovenski kongres, Glasbena matica Ljubljana, Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU

_______________________________

Singing master class offers the opportunity for an intense week of training with an established soloist and singing teacher who can help singers prepare for the next academic year, an audition, a concert, a competition, an entrance exam, or simply to study the programme of their choice. The class is intended for university singing students and senior conservatory students, as well as other experienced singers who are capable of studying music at a professional level.

The master classes provide answers to questions on all aspects of artistic interpretation: training the singer’s voice, bringing meaning to the activity of singing, musical style and interpretation, and the art of performance. Repertoire is chosen by each singer individually, and can include lieder, cantatas, oratorios, and operas.

The course has been organised as a series of daily 45-minute individual classes with each course participant and has an open format, meaning that all participants can attend classes between the instructor and individual course participants.

The master class will conclude with a closing concert in the Lajovčeva dvorana concert hall of the Glasbena Matica society.Mezzosopranistka Barbara Jernejčič Fürst je profesorica petja na Akademiji za glasbo v Ljubljani ter uveljavljena koncertna in operna pevka. Je izjemna poznavalka stilov in izvrstna interpretinja zahtevne pevske literature, kar lahko polno izkoristijo tudi udeleženci njenega tečaja. Kot korepetitor bo na tečaju sodeloval pianist Tadej Podobnik.

Mezzo-soprano Barbara Jernejčič Fürst is a singing teacher at the Academy of Music in Ljubljana and an established concert and opera singer. She is exceptionally knowledgeable on styles and is a first-rate interpreter of the most demanding singing repertoire, which is something participants in her master class will be able to take full advantage of. Throughout the workshop, the participants will be accompanied by pianist Tadej Podobnik.

Kotizacija: 250 EUR za aktivno udeležbo in 30 EUR / dan za pasivno udeležbo

Fee: 250 EUR for active participants and 30 EUR / day for passive participants

Kotizacija se plača na osnovi računa, ki ga izda Glasbena matica sedem dni pred začetkom izobraževanja. Odpoved brez finančnih obveznosti za prijavitelja je možna do 15 dni pred začetkom izobraževanja. V primeru naknadne odpovedi je udeleženec dolžan plačati 75 % kotizacije, razen če je razlog za odpoved zdravstvene narave ali druge objektivne težke okoliščine, ki kandidatu onemogočijo udeležbo na izbranem programu.

The fee is paid based on an invoice issued by Glasbena Matica seven days prior to the beginning of the course. Cancellation without any financial obligations is possible for the applicant up to 15 days before the beginning of the course. In the case of a later cancellation, the participant is obliged to pay 75% of the fee, except if the cancellation is due to health issues or other objective circumstances, which prevent the applicant’s participation in the selected programme.


Vtisi udeležencev mojstrskega tečaja z Barbaro Jernejčič Fürst:

»Poletje sem zaradi učenja nemščine preživela večinoma v Ljubljani, zato sem bila zelo vesela, da tudi v Ljubljani poleti obstaja možnost izpopolnjevanja pevskega znanja na mojstrskih tečajih. Sama sem se udeležila mojstrskega tečaja pri prof. Barbari Jernejčič Fürst, ki mi je omogočil veliko interpretacijskega napredovanja, dobila pa sem tudi veliko odličnih tehničnih nasvetov, ki niso bili le generični komentarji, ampak skrbno izrečeni in drugačni za vsakega posameznika posebej.

Udeležila sem se že več seminarjev in mojstrskih tečajev petja in zdi se mi, da je kakovost dejavnosti na Glasbeni matici primerjliva s ponudbo v tujini. Seminarji so tudi finančno zelo dostopni in mladim ljudem ponudijo možnost pridobitve kvalitetnega znanja za sprejemljivo ceno.«

Doris Horvat 

»V letu 2017 sem se že tretjič zapored odločila za glasbeno izpopolnjevanje med poletnimi počitnicami. Strokovno izobraževanje, ki ga organizira Glasbena matica, je res na odličnem nivoju in si zasluži vse pohvale. Všeč mi je organizacija in izvedba mojstrskih tečajev. Leto 2017 je bilo še posebaj intenzivno, saj smo izvedli kar dva zaključna nastopa, v Lajovčevi dvorani in v Mestnem muzeju ali na Novem trgu. Nastopi pripomorejo k utrjevanju znanja za štirimi stenami. To je po mojem mnenju najpomembnejši del mojstrskih tečajev, saj se tako intenzivno učenje v kratkem času globlje usidra v naše možgane. Zahvalila bi se rada prof. Barbari Jernejčič Fürst, ki mi že tri leta zapored nudi neprecenljivo znanje, ter usmerja glas na pravo mesto. Njena razlaga mi zelo ugaja. Je vztrajna in hkrati vzpodbudna, kar da pevcu veliko podpore in motivacije, da pride do želenih ciljev.«