Mojstrski tečaj/Master Class


Mojstrski tečaj za solo pevce z Edito Garčević Koželj / Singing Master Class with Edita Garčević Koželj

Od 28. avgusta 2023 do 1. septembra 2023
Ljubljana, Vegova ulica 5, Glasbena matica, Lajovčeva dvorana


Rok za prijavo/Deadline for application: 11. 8. 2023

Mojstrski tečaj petja ponuja priložnost za intenzivno, enotedensko izobraževanje s priznano solo pevko in pevsko pedagoginjo, s katero se lahko pripravite na novo študijsko leto, avdicijo, koncert, tekmovanje, sprejemni preizkus ali preprosto študirate program po svojem izboru. Tečaj je namenjen univerzitetnim študentom petja in dijakom višjih letnikov glasbenega konservatorija kakor tudi drugim izkušenim pevcem, ki so sposobni študija na profesionalni ravni.

Mojstrski tečaj ponuja odgovore na vprašanja o vseh komponentah umetniškega poustvarjanja: trening pevskega glasu, osmišljanje njegovega delovanja, glasbeni stil in interpretacija ter umetnost nastopanja. Literaturo izbere pevec sam in lahko vključuje samospeve, kantate, oratorije, opere.

Pouk poteka individualno 45 minut na dan z vsakim udeležencem tečaja in je odprtega tipa, kar pomeni, da lahko udeleženci prisostvujejo vsem uram, ki jih ima profesor z drugimi udeleženci tečaja.

Tečaj se zaključi s sklepnim koncertom v Lajovčevi dvorani Glasbene matice, izbrani udeleženci tečaja pa bodo nastopili tudi na enem od naslednjih koncertov:

  • Aleja sniva, 25. 8. 2023, Ljubljana, Mestni muzej Ljubljana; v okviru festivala Noči v Stari Ljubljani
  • Večer samospevov, februar 2024, Ljubljana, Viteška dvorana v Križankah

_______________________________

Singing master class offers the opportunity for an intense week of training with an established soloist and singing teacher who can help singers prepare for the next academic year, an audition, a concert, a competition, an entrance exam, or simply to study the programme of their choice. The class is intended for university singing students and senior conservatory students, as well as other experienced singers who are capable of studying music at a professional level.

The master classes provide answers to questions on all aspects of artistic interpretation: training the singer’s voice, bringing meaning to the activity of singing, musical style and interpretation, and the art of performance. Repertoire is chosen by each singer individually, and can include lieder, cantatas, oratorios, and operas.

The course has been organised as a series of daily 45-minute individual classes with each course participant and has an open format, meaning that all participants can attend classes between the instructor and individual course participants.

The master class will conclude with a closing concert in the Lajovčeva dvorana concert hall of the Glasbena Matica society. Selected participants will also sing in one of the following concerts:

  • Aleja sniva, 25 August 2023, Ljubljana, City Museum of Ljubljana; as part of the festival Nights in Old Ljubljana Town
  • Večer samospevov, February 2024, Ljubljana, Knight’s Hall in Križanke;

 Mezzosopranistka Edita Garčević Koželj je učiteljica petja na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana, asistentka pri predmetu petje in predavateljica vokalne tehnike na Akademiji za glasbo v Ljubljani ter dolgoletna predsednica Društva slovenskih pevskih pedagogov. Že v času študija je sodelovala z različnimi gledališči in ustanovami na Dunaju, upodabljajoč različne operne vloge (Wiener Taschenoper, Schönbrunn Theater, Theresianum Theater, Junges Theater Österreich). Kot koncertna pevka se predstavlja s širokim repertoarjem od sakralnih del do samospeva. Kot korepetitor bo na tečaju sodeloval pianist Igor Vićentič.

Mezzo-soprano Edita Garčević Koželj is concert and opera singer, music councellor for  vocal pedagogy, singing teacher at the Conservatory of Music and Ballet Ljubljana, Assistant (vocal technique and singing) at the Academy of Music, former president of the Association of Slovenian singing pedagogues (DSPP). During her studies she cooperates with various theaters and institutions in Vienna (Wiener Taschen Oper, Oesterreichische Junges the Opera Theater, Theresianum, Schoenbrunn Theater, …), providing a variety of roles in operas. She performed a number of vocal and instrumental works with most of eminent slovenian symphony and chamber orchestras, held  concerts and recitals in almost all major cities of the former Yugoslavia, as well as abroad (Germany, Italy, Spain, USA,…). Throughout the workshop, the participants will be accompanied by pianist Igor Vićentič.

Kotizacija: 250 EUR za aktivno udeležbo in 30 EUR / dan za pasivno udeležbo

Fee: 250 EUR for active participants and 30 EUR / day for passive participants

Kotizacija se plača na osnovi računa, ki ga izda Glasbena matica sedem dni pred začetkom izobraževanja. Odpoved brez finančnih obveznosti za prijavitelja je možna do 15 dni pred začetkom izobraževanja. V primeru naknadne odpovedi je udeleženec dolžan plačati 75 % kotizacije, razen če je razlog za odpoved zdravstvene narave ali druge objektivne težke okoliščine, ki kandidatu onemogočijo udeležbo na izbranem programu.

The fee is paid based on an invoice issued by Glasbena Matica seven days prior to the beginning of the course. Cancellation without any financial obligations is possible for the applicant up to 15 days before the beginning of the course. In the case of a later cancellation, the participant is obliged to pay 75% of the fee, except if the cancellation is due to health issues or other objective circumstances, which prevent the applicant’s participation in the selected programme.


Vtisi udeležencev mojstrskega tečaja z Edito Garčević Koželj:

Aleksandra Radovanovič

»Mojstrski tečaj mi je dal točno to, kar sem v tistem trenutku potrebovala, in za to sem izjemno hvaležna. Od profesorice Edite sem dobila koristne tehnične napotke in nove ideje za ustvarjanje določenih pevskih prvin, ki so me usmerile v pravo smer in mi bodo v prihodnje zelo pomagale. Vse skupaj je potekalo v dobrem vzdušju in hkrati zelo intenzivno. Edita je tečaj vodila z izjemno energijo in zagnanostjo ter inovativnim pristopom, študentje pa smo drug drugemu pomagali pri določenih vajah. Poleg solo točk smo pripravili tudi različne ansamble, ki smo jih vključili v program zaključnega nastopa in koncerta v Mestnem muzeju Ljubljana. Tako seminar kot oba koncerta so bili zame dragocena izkušnja in sem zelo vesela, da jih Glasbena matica omogoča.«