Mojstrski tečaj/Master Class


Mojstrski tečaj za solo pevce z Elviro Hasanagić / Singing Master Class with Elvira Hasanagić

Od 17. julija 2023 do 21. julija 2023
Ljubljana, Vegova ulica 5, Glasbena matica, Lajovčeva dvorana


Rok za prijavo/Deadline for application: 30. 6. 2023

Mojstrski tečaj petja ponuja priložnost za intenzivno, enotedensko izobraževanje s priznano solo pevko in pevsko pedagoginjo, s katero se lahko pripravite na novo študijsko leto, avdicijo, koncert, tekmovanje, sprejemni preizkus ali preprosto študirate program po svojem izboru. Tečaj je namenjen univerzitetnim študentom petja in dijakom višjih letnikov glasbenega konservatorija kakor tudi drugim izkušenim pevcem, ki so sposobni študija na profesionalni ravni.

Mojstrski tečaj ponuja odgovore na vprašanja o vseh komponentah umetniškega poustvarjanja: trening pevskega glasu, osmišljanje njegovega delovanja, glasbeni stil in interpretacija ter umetnost nastopanja. Literaturo izbere pevec sam in lahko vključuje samospeve, kantate, oratorije, opere.

Pouk poteka individualno 45 minut na dan z vsakim udeležencem tečaja in je odprtega tipa, kar pomeni, da lahko udeleženci prisostvujejo vsem uram, ki jih ima profesor z drugimi udeleženci tečaja.

Tečaj se zaključi s sklepnim koncertom v Lajovčevi dvorani Glasbene matice, izbrani udeleženci tečaja pa bodo nastopili tudi na enem od naslednjih koncertov:

  • Aleja sniva, 25. 8. 2023, Ljubljana, Mestni muzej Ljubljana; v okviru festivala Noči v Stari Ljubljani
  • Večer samospevov, februar 2024, Ljubljana, Viteška dvorana v Križankah

_______________________________

Singing master class offers the opportunity for an intense week of training with an established soloist and singing teacher who can help singers prepare for the next academic year, an audition, a concert, a competition, an entrance exam, or simply to study the programme of their choice. The class is intended for university singing students and senior conservatory students, as well as other experienced singers who are capable of studying music at a professional level.

The master classes provide answers to questions on all aspects of artistic interpretation: training the singer’s voice, bringing meaning to the activity of singing, musical style and interpretation, and the art of performance. Repertoire is chosen by each singer individually, and can include lieder, cantatas, oratorios, and operas.

The course has been organised as a series of daily 45-minute individual classes with each course participant and has an open format, meaning that all participants can attend classes between the instructor and individual course participants.

The master class will conclude with a closing concert in the Lajovčeva dvorana concert hall of the Glasbena Matica society. Selected participants will also sing in one of the following concerts:

  • Aleja sniva, 25 August 2023, Ljubljana, City Museum of Ljubljana; as part of the festival Nights in Old Ljubljana Town
  • Večer samospevov, February 2024, Ljubljana, Knight’s Hall in Križanke;


Sopranistka Elvira Hasanagić je diplomirala in magistrirala na Visoki šoli za glasbo in gledališče ter na Gledališki akademiji August Everding v Münchnu v razredu Edith Wiens, Daphne Evangelatos in Celine Dutilly. Že od začetka profesionalne pevske poti jo kritike, pa tudi publika in strokovna javnost, označujejo za enega obetavnejših glasov na operni sceni. V eni od najpomembnejših strokovnih nemških revij Das Opernglas so jo za vlogo Lucie v Donizettijevi operi Lucia di Lammermoor proglasili za »novo pevko belcanta«. Kot korepetitorka bo na tečaju sodelovala pianistka Aleksandra Pavlovič.

Kotizacija:
250 EUR za aktivno udeležbo in 30 EUR / dan za pasivno udeležbo.

Fees:
250 EUR for active participants and 30 EUR / day for passive participants

Kotizacija se plača na osnovi računa, ki ga izda Glasbena matica sedem dni pred začetkom izobraževanja. Odpoved brez finančnih obveznosti za prijavitelja je možna do 15 dni pred začetkom izobraževanja. V primeru naknadne odpovedi je udeleženec dolžan plačati 75 % kotizacije, razen če je razlog za odpoved zdravstvene narave ali druge objektivne težke okoliščine, ki kandidatu onemogočijo udeležbo na izbranem programu.

The fee is paid based on an invoice issued by Glasbena Matica seven days prior to the beginning of the course. Cancellation without any financial obligations is possible for the applicant up to 15 days before the beginning of the course. In the case of a later cancellation, the participant is obliged to pay 75% of the fee, except if the cancellation is due to health issues or other objective circumstances, which prevent the applicant’s participation in the selected programme.


Vtisi udeležencev mojstrskih tečajev:

Nataša Trček, udeleženka mojstrskega tečaja pri Elviri Hasanagić

Delo z Elviro Hasanagić je bila zame čudovita izkušnja. Zelo sem vesela, da sem imela priložnost učiti se od pevke, ki je ne samo izvrstna pedagoginja, temveč tudi izjemna operna pevka, ki še vedno aktivno nastopa. Še posebej me je navdušil njen uvid in nasveti za izvajanje belcanta ter izvrstno poznavanje nemškega repertoarja. Všeč mi je, da se posveti tako interpretaciji kot tehniki in pevca obravnava celostno. Seminar mi je ponudil obilo iztočnic za moj nadaljnji študij.

Pia Novak, udeleženka mojstrskega tečaja pri Tatjani Vasle

Mojstrskega tečaja pri Tatjani Vasle sem se udeležila z največjim veseljem in velikimi pričakovanji. Tečaj sem zasledila na spletni strani Glasbene matice. Na tečaju sem nabrala ogromno novih izkušenj in podatkov, za kar po navadi pri rednem šolskem pouku zmanjka časa, saj je profesorica tudi moja učiteljica petja na umetniški gimnaziji Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana. Seveda sem se na koncu tečaja najbolj razveselila koncerta in nato še kot izbrana, koncerta Aleja Sniva, saj so odri in nastopi to, kar si najbolj želim – moj drugi dom. Tečaj in druženje z isto mislečimi mi bo zagotovo ostal v lepem spominu.

Ernestina Jošt, udeleženka mojstrskega tečaja petja pri Francki Šenk

V Sloveniji čez poletje nimamo veliko mojstrskih tečajev, zato smo lahko hvaležni Glasbeni matici za organizacijo tečajev z odličnimi pevskimi pedagogi. Že nekaj let je minilo, od kar sem bila prvič na tečaju pri Barbari Jernejčič Fürst. Letos sem se v zadnjem hipu odločila, da se udeležim tečaja pri Francki Šenk, ki je bila moja prva učiteljica petja pri šestnajstih letih. Francka je odlična pedagoginja, v nekaj dneh sem od nje prejela ogromno znanja. Pri vsakemu pevcu z inovativnimi načini išče optimalno tehniko. Ker stopam na samostojno pevsko pot, sem z njo delala predvsem operne arije, ki bi jih lahko kasneje uporabila za avdicije. Na seminarju sem zelo uživala. Vsak dan je prinesel nove izzive in ogromno novega znanja, cel teden pa je bil zavit v obilo pozitivne energije.