Seminar


Motivacija in ustvarjalno razvijanje glasbenih kompetenc v novi realnosti

Od 17. septembra 2020 do 18. septembra 2020
Cankarjev dom, Ljubljana


Termin: 17. in 18. 9. 2020
Kraj: Cankarjev dom, Ljubljana
Število ur: 16 pedagoških ur
Število udeležencev: 20-30
Ciljna skupina: vzgojitelji, pevski pedagogi, učitelji glasbe, razredni učitelji, zborovodje, specialni pedagogi, mentorji kulturno-umetnostne vzgoje

 

Cilji:

 • ponuditi vsebine z glasbenega področja, ki v Sloveniji niso dostopne v okviru javnega šolskega kurikuluma
 • ponuditi vsebine z glasbenega področja, ki so v Sloveniji premalo navzoče v okviru vzgojnih programov v predšolski vzgoji in izobraževanju
 • pripraviti prostor za navduševanje in motivacijo v oteženih družbenih in zdravstvenih razmerah
 • iskanje alternativnih rešitev s pomočjo glasbenih vsebin v oteženih družbenih in zdravstvenih razmerah
 • s pomočjo glasbe in različnih tehnik predstaviti model za razvoj ustvarjalnega razmišljanja
 • izobraževanje in osveščanje zainteresirane javnosti o vlogi in pomenu glasbene dediščine
 • osvajanje vokalnih tehnik, primernih za mlade zborovske pevce
 • osvetliti in nakazati možne rešitve pedagoških problemov, s katerimi se soočajo učitelji pri poučevanju in so posledica spremenjenih družbenih in zdravstvenih razmer, vzgojnih modelov ter migracij
 • koristni in praktični nasveti ter programi za aktivno delo z otroki in mladostniki.

Obveznosti: Udeleženci prisostvujejo predavanjem in aktivno sodelujejo v delavnicah.

Opombe: Seminar bo potekal v slovenskem jeziku z izjemo ene delavnice, ki bo v angleškem jeziku.

 

Vsebine:

Glasbena matica Ljubljana želi z organizacijo seminarja osvetliti in nakazati možne rešitve vedno bolj perečih problemov, ki smo jim priča v procesu vzgoje in poučevanja glasbe. V nedavnem obdobju pandemije pa so se učitelji glasbe morali spopasti s še dodatno, zdravju »ogrožajočo« dejavnostjo. Kako navdušiti otroke in mlade, da odkrijejo svoj glas in spoznajo radosti prepevanja v navadnih, še posebej pa v izrednih razmerah? Kje dobiti zanimivo pevsko literaturo in kako zabavno je lahko petje ljudskih pesmi?

Pred pedagogi in vzgojitelji je težka naloga posredovanja glasbenih vsebin, še posebej pa je otežkočeno spodbujanje petja ter negovanja glasbene in splošno kulturne dediščine. Dostop do kakovostnih vsebin s področja izročila je vedno težji, zato je nujno potrebno neposredno srečanje z izvirom in kritični pogled. V okviru seminarja bo zato podčrtan tudi izbor gradiva iz slovenske glasbene dediščine in njegovi splošno kulturno-vzgojni vidiki.

Tematiko bodo na predavanjih osvetlili predavatelji s številnimi izkušnjami poučevanja ter strokovnega in znanstvenega dela, večji del pa bo namenjen praktičnemu delu z udeleženci in tudi predstavitvam novih metod ustvarjanja z otroki.


Urnik:

Četrtek, 17. september 2020

9.00 – 9.45 Branka Rotar Pance: Motivacija in navduševanje za glasbo
10.00 – 11.30 Tanja Rupnik: Kakšen je moj glas? Prepoznavanje potencialov mladega pevca in odkrivanje ter razumevanje razvoja pevskega aparata – praktične vaje
11.45 – 13.15 Petra Grassi: Bivati v telesu – bivati v glasbi
13.15 – 14.15 Odmor
14.15 – 15.00 Valentina Ugovšek: Preko igre vzbuditi veselje za petje – praktične vaje
15.15 – 16.45 Mojca Kovačič in Alenka Kovačič Divjak: Slovenska ljudska pesem nekoč in danes ter njena uporaba v redni šolski praksi

 

Petek, 18. september 2020

9.00 – 9.45 Branka Rotar Pance: Motivacija in navduševanje za glasbo
10.00 – 11.30 Petra Grassi: Bivati v telesu – bivati v glasbi
11.45 – 13.15 Tanja Rupnik: Kakšen je moj glas? Prepoznavanje potencialov mladega pevca in odkrivanje ter razumevanje razvoja pevskega aparata – praktične vaje
13.15 – 14.15 Odmor
14.15 – 15.00 Valentina Ugovšek: Preko igre vzbuditi veselje za petje – praktične vaje
15.15 – 16.45 Mojca Kovačič in Alenka Kovačič Divjak: Slovenska ljudska pesem nekoč in danes ter njena uporaba v redni šolski praksi
16.45 – 17.00 Zaključki: skupna razmišljanja o seminarju in smernicah v prihodnje

Kotizacija: 70 EUR

Popusti:

 • 10 % popust za člane društva Glasbena matica Ljubljana, za pevce Mešanega pevskega zbora Glasbene matice Ljubljana in umetniško ekipo Glasbene matice Ljubljana
 • 15 % popust za osebe s statusom študenta

Informacije:

Glasbena matica Ljubljana, Vegova ulica 5, 1000, Ljubljana
Lucija Pavlovič, organizator@glasbenamatica.si, 051 359 313

Rok za prijave: 31. 8. 2020