Koncert


Občni zbor Glasbene matice 2018

15. marec 2018, ob 17:00
Ljubljana, Glasbena matica, Lajovčeva dvorana


Spoštovani člani društva!

Upravni odbor Glasbene matice Ljubljana Vas vabi na redni občni zbor društva, ki bo v četrtek, 15. 3. 2018, ob 17.00 uri v Lajovčevi dvorani Glasbene matice, na Vegovi ulici 5 v Ljubljani.

Dnevni red:

1. Izvolitev organov občnega zbora
2. Sprejem dnevnega reda
3. Predstavitev poročil o delovanju društva v letu 2017:
a. Poročilo Upravnega odbora
b. Poročilo Nadzornega odbora
c. Poročilo Disciplinske komisije
4. Program društva za leto 2018
5. Zbiranje programskih predlogov za leti 2019 in 2020
6. Načrtovana obnova stavbne lupine hiš Glasbene matice v letu 2018
7. Načrtovana energetska in komunalna sanacija v hišah Glasbene matice v letu 2018
8. Razrešitev aktualnih organov društva
9. Volitve novih organov društva
10. Imenovanje Vide Šega za častno članico društva
11. Razno

Lepo pozdravljeni,

Veronika Brvar
predsednica društva

Ljubljana, 1. 3. 2018