Koncert


Odmev preteklosti

5. oktober 2023
Ljubljana, cerkev sv. Frančiška Asiškega


ODMEV PRETEKLOSTI

Komorni zbor Glasbene matice Ljubljana
Mateja Bajt, kljunaste flavte

Umetniški vodja Sebastjan Vrhovnik

5. 10. 2023, Ljubljana, Cerkev sv. Frančiška Asiškega

 

Spored

Orlando di Lasso (1532–1596)
O LA, O CHE BON ECCHO!

Jacob van Eyck (ok. 1590-1657)
FANTASIA & ECHO    

Jacobus Handl – Gallus  (1550–1591)
MISSA CANONICA À8 (SQM: 16)
KYRIE
OUID PLORAS MULIER (OM: 2/55)
MISSA CANONICA À8 (SQM: 16)
GLORIA
QUO MIHI CRUDE DOLOR (OM: 2/33)

Jacques Martin Hotteterre (1674-1763)
ECHOS

Orazio Vecchi (1550–1605)
ECHO RISPONDI

Jacobus Handl – Gallus
MISSA CANONICA À8 (SQM: 16)
CREDO
NYMPHA, REFER (OM: 4/22)
DUM VAGUS HUC ILLUC (OM: 4/21)
MISSA CANONICA À8 (SQM: 16)
SANCTUS

Georg Philipp Telemann (1681-1767)
FANTASIA 1

Luca Marenzio (ok. 1553 – 1599)
O TU CHE LE SELVE OCCULTA VIVI
Dialogo a 8 in risposta d’Eco

Jacobus Handl – Gallus
MISSA CANONICA À8 (SQM: 16)
AGNUS DEI

 

Koprodukcija: Glasbena matica in Im.puls art


Sebastjan Vrhovnik se je po zaključeni Srednji glasbeni in baletni šoli (splošna teoretska smer, 1997; petje, 2003) leta 2004 vpisal na Akademijo za glasbo Univerze v Ljubljani, smer glasbena pedagogika. Z odliko je diplomiral pod mentorstvom Marka Vatovca, magistrski študij
pa prav tako z odliko zaključil na Visoki šoli za glasbeno in upodabljajočo umetnost v Gradcu v razredu Johannesa Prinza. Kot izredni profesor za zborovsko dirigiranje je zaposlen na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani, ob tem vodi različne zborovodske delavnice doma in v
tujini ter nastopa kot član strokovnih žirij na slovenskih in mednarodnih revijah ter tekmovanjih. Trenutno deluje kot dirigent Mešanega pevskega zbora Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani in Mešanega zbora Glasbene matice Ljubljana. V preteklosti je sodeloval s
Komornim zborom RTV Slovenija, zborom mariborske Opere, žensko vokalno skupino ČarniCe, Slovenskim otroškim zborom, Zborom Slovenske filharmonije in Komornim zborom DEKOR. Vodil je Mešani pevski zbor Cantemus iz Kamnika, Vokalno skupino Ecce, Učiteljski pevski zbor
Slovenije Emil Adamič, APZ Tone Tomšič Univerze v Ljubljani ter Mešani pevski zbor Obala Koper. S slednjimi je posnel več zgoščenk in prejel številna prva mesta in posebna priznanja na različnih državnih in mednarodnih tekmovanjih. Njegovo koncertno delovanje z zbori odlikuje
odlično poznavanje vokala in izrazita muzikalnost, njegove interpretacije posebna mehkoba in zlitost zborovskega zvoka.

Mateja Bajt se je kljunaste flavte učila pri Klemenu Ramovšu na Glasbeni šoli Radovljica. Študij je nadaljevala na Univerzi za glasbo in upodabljajočo umetnost na Dunaju pri slovitemu Hansu Marii Kneihsu na koncertni in pedagoški smeri. Leta 1994 je diplomirala iz glasbene pedagogike ter 1997 z enoglasno odliko zaključila magistrski študij na koncertni smeri iz kljunaste flavte. Za izjemen uspeh je prejela nagrado avstrijskega Ministrstva za znanost. Leta 1998 je na Dunaju zaključila še specializacijo na področju komorne in sodobne glasbe. Kot solistka in komorna glasbenica koncertira v Sloveniji in drugod po Evropi. Posveča se izvajanju stare glasbe od srednjega veka do poznega baroka, prav tako tudi moderne. Sodeluje z uglednimi slovenskimi in tujimi glasbeniki. Zaslužna je za več prvih izvedb skladb slovenskih skladateljev. Vodi ansambel kljunastih flavt »Le Phénix« na originalnih renesančnih in baročnih instrumentih, ki je edinstven v našem prostoru. Leta 2003 je izdala glasbeno zgoščenko z naslovom »Podoba ljubezni« z glasbo francoskega baroka, ki so jo pozitivno ocenili kritiki v Sloveniji, Avstriji in Nemčiji. Po končanem študiju se je posvečala vzgoji najmlajših glasbenikov na kljunasti flavti na različnih glasbenih šolah. Vzbudila in spodbudila je zanimanje za ta inštrument ter željo po nadaljevanju šolanja na srednji in visoki stopnji. Izdelala je učni načrt za kljunasto flavto za program umetniške gimnazije in akademske stopnje. Poučuje na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana, do leta 2023 je poučevala tudi na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Za izjemne pedagoške dosežke je leta 2019 prejela Škerjančevo diplomo. Vodi tudi poletne šole ter seminarje za učitelje in učence kljunaste flavte.

Komorni zbor Glasbene matice Ljubljana sestavljajo pevci, ki sodelujejo pri projektu Gallus – evropski skladatelj. Gre za večplastno zasnovan projekt, s katerim želi Glasbena matica spodbuditi programsko raznovrstnost, zastopanost širšega repertoarja del Jacobusa Gallusa Carniolusa ter s pomočjo vrhunskih, mednarodno priznanih strokovnjakov zainteresirani javnosti omogočiti širok in odprt dostop do védenja o tem skladatelju, njegovem delu ter izvajalskih praksah druge polovice 16. stoletja. Projekt vključuje koncerte, radijska snemanja ter mojstrske delavnice s priznanimi gallusologi. Komorni zbor, ki ustvarja pod umetniškim vodstvom dirigenta Sebastjana Vrhovnika, bo v prihodnjih letih na najvišji interpretacijski ravni oživil glasbeno dediščino Gallusa in njegovih evropskih sodobnikov ter jo predstavil tako slovenski kot mednarodni javnosti.