Pogovor


Okrogla miza: NASLEDNJIH 150 LET GLASBENE MATICE

27. marec 2023, ob 19:00
Ljubljana, Glasbena matica, Lajovčeva dvorana


Sodelujoči:

Sebastjan Vrhovnik, dirigent Mešanega pevskega zbora Glasbene matice
Irma Močnik, zborovodkinja Mladinskega pevskega zbora in Mladinske vokalne skupine Glasbene matice
Tadeja Kreča, zborovodkinja Otroškega pevskega zbora Glasbene matice
Tanja Rupnik, vodja Pevske šole Glasbene matice
Neža Verbovšek, študentka magistrskega študija muzikologije
Primož Trdan, moderator


Po jubilejnem letu Glasbene matice, ki smo ga lani slovesno obeležili s številnimi odličnimi glasbenimi dogodki, se želimo letos zazreti v prihodnost in na temelju bogate tradicije razmišljati o zvočnih horizontih, ki se izrisujejo pred mlajšo generacijo ustvarjalcev.

Okrogla miza bo priložnost za debato umetnikov, ki že aktivno soustvarjajo sodobno podobo Glasbene matice na koncertnem in izobraževalnem področju, in mlajše generacije študentov, ki z izzivalnimi pobudami in novimi koncepti spodbujajo k prevetritvi ustaljenih oblik delovanja.

Kontinuirano delovati 150 let zagotovo dokazuje sposobnost nenehnega odzivanja in prilaganja spreminjajočim se kulturnim razmeram skozi čas in prostor. Kakšne so te razmere danes in kakšna je percepcija aktualnega delovanja Glasbene matice? Je njen program dovolj zanimiv in ambiciozen, omogoča pevski razvoj mladih, spodbuja nadarjene, nagovarja širok krog javnosti? Ali jo mladi umetniki prepoznajo kot eno od svojih kariernih priložnost? Kakšni so izzivi povezovanja ljubiteljskih in profesionalnih glasbenih ansamblov? Kako se na zborovskem področju soočati z individualizacijo družbe in s slabšimi socialnimi kompetencami? S čim so pogojene programske smernice društva: so odraz umetniških vrednot, jih narekujejo osebni interesi umetnikov, se v njih prepoznava čut za poslanstvo in odgovornost do družbe, so plod analiz, razprav in kritik? Katere programske vrzeli še čakajo na ustrezen odziv?