Natečaj za skladatelje


Razpis natečaja za solistično pesem ali ciklus pesmi s spremljavo klavirja za mlade pevske soliste (11 – 15 let)

Od 22. januarja 2018 do 30. marca 2018


 

NAGRADO – KRSTNA IZVEDBA NAGRAJENE SKLADBE V KONCERTNEM CIKLUSU GLASBENE MATICE LJUBLJANA – BO PODELILA ŽIRIJA, KI JO IMENUJE GLASBENA MATICA LJUBLJANA.

 

Glasbena matica Ljubljana že tradicionalno goji pevsko kulturo s prirejanjem pevskih recitalov priznanih pevskih solistov in koncertov mladih pevskih talentov. Ob številnih pevskih sestavih pa med svoje dejavnosti vključuje tudi Pevsko šolo, v katero se lahko vpišejo pevski talenti brez predhodnih pevskih znanj in starostnih omejitev. Posebno mesto v naši Pevski šoli namenjamo mladim, nadarjenim pevcem, ki začenjajo s poukom petja že v obdobju pred oziroma med mutacijo. V želji, da bi izbor pevske literature v Pevski šoli ustrezal tej starostni skupini in sledil tudi estetiki našega časa in gojencem razširjal obzorja na področju sodobne slovenske ustvarjalnosti, Glasbena matica Ljubljana razpisuje natečaj na besedilo slovenskega avtorja, nastalo v 21. stoletju za izvirno solistično pesem ali ciklus pesmi s spremljavo klavirja.

Pogoji natečaja:

 

  1. Natečaj je odprt za skladatelje/ice in ne predpisuje starostne skupine.
  2. Solistična pesem ali ciklus pesmi naj bo napisan v obliki samospeva za solo glas in klavir.
  3. Besedilo naj bo delo slovenskega avtorja/ice, ki je nastalo v 21. stoletju.
  4. Posamezna skladba naj ne bo daljša od treh minut, ciklus pa ne daljši od desetih minut.
  5. Skladatelj/ica lahko na natečaju sodeluje z več skladbami.
  6. Prijavljena skladba ne sme biti izvedena, objavljena ali posneta pred natečajem.

 


Avtorji morajo svoje skladbe poslati do 30. 3. 2018 na e-naslov organizator@glasbenamatica.si, s pripisom »Za natečaj«. Priloženi morajo biti osebni podatki avtorja (ime in priimek, naslov, telefonska številka, elektronski naslov).

 

Prispele skladbe bo pregledala petčlanska strokovna glasbena komisija in izbrala najmanj tri dela za izvedbo ter posebno priznanje za prvo nagrajeno skladbo.

O odločitvi žirije bodo avtorji obveščeni po elektronski pošti 14 dni po zaključku razpisa.

 

Izbrane skladbe bodo javno izvedene v okviru koncertnega ciklusa Glasbene matice Ljubljana v sezoni 2018/2019 oziroma na Dnevu Glasbene matice 19. maja 2018 v Slovenski filharmoniji.

Veronika Brvar

predsednica društva