Koncert


Razpis za zborovskega dirigenta Otroškega pevskega zbora Glasbene matice Ljubljana

Od 10. marca 2020 do 13. aprila 2020


Glasbena matica Ljubljana objavlja razpis za zborovskega dirigenta Otroškega pevskega zbora Glasbene matice Ljubljana. Z izbranim kandidatom bo Glasbena matica Ljubljana sklenila pogodbo o sodelovanju za preizkusno obdobje enega leta (šolsko leto 2020/2021) z možnostjo podaljšanja pogodbe za več let.

OSNOVNI PODATKI O ZBORU

Otroški pevski zbor Glasbene matice Ljubljana je bil ustanovljen leta 2005 z namenom, da bi otrokom približali kakovostno, predvsem slovensko zborovsko literaturo, jih navduševali za ubrano zborovsko petje, za skupinsko poustvarjanje in jih skrbno vodili skozi pevski razvoj. Zbor redno nastopa in sodeluje tudi pri večjih glasbeno-scenskih projektih, kot so bili ABC (Marjan Kozina), Pedenjped (Karol Pahor, Tadeja Vulc, Matevž Goršič idr.), Gal v galeriji (Tadeja Vulc), Kaznovana radovednost (Pavel Šivic), Brundibar (Hans Krasa), Obiski pri Cuckih (Vitja Avsec) in Afriški živalski raj (Anton Kropivšek). Pomembna so tudi snemanja za Radio Slovenija in različne založbe (Mladinska knjiga, Grafenauer založba, založba Panika).

Podrobnejši podatki o delu zbora v zadnjih štirih letih so navedeni v prilogah.

 

OPERATIVNI CILJI ZBORA V LETIH 2020 IN 2021

 • Premiera in ponovitve glasbene predstave Afriški živalski raj (A. Kropivšek, T. Vrabič), 31. 1.–8. 2. 2020 (13 predstav), 16. 4. 2020 (2 predstavi), Štihova dvorana v CD; koprodukcija GM, CD in KGBL
 • Snemanje otroških pesmic za zgoščenko založbe Panika Zapojmo skupaj II, 9. 5. 2020, Ljubljana
 • Avdicija za petje v zboru, izvedena v okviru Dneva Glasbene matice, 30. 5. 2020
 • Sodelovanje na seminarju za glasbene in pevske pedagoge, 24. ali 25. 9. 2020, Kulturni center Schellenburg
 • Snemanje glasbe iz ciklusa  Afriški živalski raj, jesen 2020, Radio Slovenija (in Radio Ognjišče)
 • Naročilo novega glasbenega dela slovenskemu skladatelju mlajše generacije: glasbena igra za mlade igralce, enoglasni/dvoglasni otroški zbor in klavir; rok za oddajo 31. 1. 2021
 • Udeležba na regijskem tekmovanju otroških in mladinskih zborov, Zagorje ob Savi, maj 2021
 • Udeležba na mednarodnem mladinskem zborovskem festivalu Aegis carminis, pomlad 2021, Koper
 • Možno sodelovanje na festivalu Europa Cantat, 16.–25. 7. 2021, Ljubljana
 • Izvedba nove glasbene igre za otroke; januar–februar 2022, Štihova dvorana CD; koprodukcija GM, CD in KGBL


GLASBENA MATICA PONUJA

Spodbudno in ustvarjalno delovno okolje, v katerem se uresničujejo umetniške ambicije posameznikov in skupin. Timski način dela s skupnim načrtovanjem in izvajanjem vrste različnih dejavnosti, ki prispevajo k bogatenju slovenskega kulturnega prostora. Jasno opredelitev zastavljenih ciljev in nalog ter skupno odgovornost za uspešno realizacijo projektov. Profesionalno umetniško vodstvo celotnega programa Glasbene matice, v okvir katerega sodi tudi Otroški zbor Glasbene matice, ter strokovno producentsko ekipo v podporo umetnikom.

FUNKCIJA ZBOROVSKEGA DIRIGENTA

Glasbena matica od kandidatov pričakuje:

 • Predstavitev srednjeročne programske vizije zbora, ki je usklajena s strategijo društva za obdobje 2017–2022;
 • načrt za postopno in kontinuirano rast pevskega sestava v smeri zastavljenih ciljev;
 • pripravljenost za večletno umetniško vodenje zbora s ciljem oblikovati homogen otroški sestav, ki se uvršča med najbolj kvalitetne v slovenskem prostoru.

Naloge zborovodja:

 • V sodelovanju s predsednico in umetniško vodjo programa Glasbene matice, ga. Veroniko Brvar, pripraviti dveletni program dela za Otroški pevski zbor;
 • Vodenje umetniške ekipe zbora, v kateri lahko sodelujejo asistent zborovodja (študent Akademije za glasbo UL), korepetitorka in pevska pedagoginja;
 • Izvajanje načrtovanih dejavnosti (pevske vaje, nastopi, snemanje, glasovni preizkusi, sodelovanje na seminarjih, sestanki za starše idr.);
 • Udeležba na seminarjih za učitelje glasbe in zborovodje, ki jih organizira Glasbena matica ali udeležba na drugih mednarodnih seminarjih;
 • Spremljanje aktualnega zborovskega dogajanja na mednarodni ravni in aplikacija novih znanj, uspešnih praks in metod dela v slovenski zborovski prostor.

POSTOPEK IZBORA

Postopek izbora bo vodila strokovna komisija, ki jo bo imenoval Upravni odbor Glasbene matice. Ožji krog izbranih kandidatov bo povabljen na razgovor s strokovno komisijo in k izvedbi demonstracijske vaje z zborom. Na podlagi mnenja strokovne komisije bo končno odločitev o izbranem kandidatu sprejel Upravni odbor Glasbene matice. O rezultatih razpisa bodo kandidati obveščeni po e-pošti v desetih dneh po zaključku postopka izbora.

POGODBENO RAZMERJE

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o umetniškem vodenju Otroškega pevskega zbora Glasbene matice za poskusno obdobje enega leta (šolsko leto 2020/2021) in z možnostjo podaljšanja pogodbe za več let.

PRIJAVA NA RAZPIS

Prijava naj obsega:

 • Osebne podatke kandidata: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, datum in kraj rojstva, e-naslov, telefon;
 • življenjepis kandidata s podrobnim opisom zborovodskih izkušenj;
 • dokazilo o univerzitetni glasbeni izobrazbi ustrezne smeri in drugih oblikah izobraževanja na področju zborovodenja;
 • predstavitev srednjeročne programske vizije zbora, ki je usklajena s strategijo društva za obdobje 2017–2022;
 • predlog sporeda (seznam avtorjev in naslovi pesmi) za naslednji dve sezoni.

Rok za prijavo: 13. 4. 2020 na e-naslov organizator@glasbenamatica.si

DODATNE INFORMACIJE:

Glasbena matica Ljubljana, Vegova ulica 5, 1000 Ljubljana
Lucija Pavlovič, organizatorka programa Glasbene matice
E: organizator@glasbenamatica.si
T: 01 421 05 93 in 051 359 313

Veronika Brvar
Predsednica Glasbene matice Ljubljana

Ljubljana, 28. 2. 2020