Pevska šola


Vpis v Pevsko šolo Glasbene matice v šolskem letu 2017/2018

Od 1. septembra 2017 do 30. septembra 2017


Šolsko leto se prične 2. 10. 2017 in konča 21. 6. 2018.

Učenci se ob vpisu odločijo za skupinski ali individualni pouk petja in za predmet teorija glasbe.

Vpis v naslednji letnik šolanja poteka od junija do septembra 2017. Vpis v prvi letnik šolanja poteka v septembru 2017.

Z vpisom se učenec zavezuje, da bo izpolnjeval zahteve programa do konca šolskega leta ter poravnal šolnino preko prejetih mesečnih položnic.

Število vpisov je omejeno. Sprejeli bomo toliko učencev, da bodo vse skupine številčno zapolnjene. V primeru, da skupina številčno ni izpolnjena, se pouk izvede pod pogojem, da učenec pristane na sorazmerno zvišano šolnino ali krajši termin vaje.