Kontakti


Ime: Kulturno društvo Glasbena matica Ljubljana
Skrajšano ime: Glasbena matica Ljubljana
Sedež: Vegova ulica 5, 1000 Ljubljana

Leto ustanovitve: 1872
Odgovorna oseba: predsednica Veronika Brvar
Člani Upravnega odbora: Vesna Čopič, Marcos Fink, Mojca Menart, Branka Rotar Pance, Tomaž Simetinger, Urban Udovič
Člani Nadzornega odbora: Janez Rozman, Vida Šega, Anton Vengušt

Identifikacijska številka za DDV: SI19611706
Matična številka: 5135109
Šifra dejavnosti: 94.990
Številka transakcijskega računa: Nova ljubljanska banka 02010 0092472103

E-naslovi:
Veronika Brvar, predsednica društva: predsednik@glasbenamatica.si
Lucija Pavlovič, organizatorka in koordinatorka programa: organizator@glasbenamatica.si
Metoda Kink, tajnica društva: tajnik@glasbenamatica.si

Spletni portal: www.glasbenamatica.si
Telefon: +386 (1) 421 05 93
Mobilni telefon: +386 41 686 146 in 051 359 313