Pevski zbori


Mešani pevski zbor


MEŠANI PEVSKI ZBOR GLASBENE MATICE LJUBLJANA je bil ustanovljen leta 1891 in je že s prvim dirigentom, Matejem Hubadom, doživel svojo zlato dobo. Ustanovitev tega zbora je takrat pomenila novo kvalitetno raven slovenskega zborovstva. Pevski zbor Glasbene matice je bil številčen in stalen korpus, s katerim je društvo prirejalo vokalne in vokalno-instrumentalne koncerte tujih in slovenskih skladateljev. Njihovi koncerti so imeli reprezentativen značaj. Najpomembnejše programsko vodilo je bilo izvajanje izvirnih del slovenskih skladateljev. Kasneje je zbor izgubil prvenstvo med slovenskimi zbori, vseskozi pa ostal aktiven in v določenem obdobju, ko je bila prepovedana vsa ostala dejavnost društva, tudi ohranjal njegovo kontinuiteto. Po II. svetovni vojni so zbor vodili mnogi priznani dirigenti. V zadnjem obdobju je zbor v svoj program ponovno začel uvrščati vokalno instrumentalne skladbe: kantata Viktorja Parma Povodni mož, kantata Tadeje Vulc Stara Ljubljana, Magnificat Johna Rutterja, Missa in Tempore Belli Josefa Haydna.ŽIVA PLOJ PERŠUH (umetniška vodja zborovske piramide in zborovodkinja mladinskega ter mešanega pevskega zbora Glasbene matice Ljubljana)

Živa Ploj Peršuh je julija 2008 zaključila študij dirigiranja na Visoki šoli za glasbene umetnosti v Mannheimu pri prof. Georgu Grűnu (zborovsko dirigiranje) in prof. Klausu Arpu (orkestrsko dirigiranje). Med študijem se je dodatno izobraževala pri cenjenih profesorjih in dirigentih, med drugimi pri Friedru Berniusu, Mariu Venzagu in Georgu Pehlivanianu. Junija 2005 je na tekmovanju v okviru mednarodnega mojstrskega tečaja v Švici (Masterclass for Choral and Orchestral conductors Boswil) osvojila prvo mesto. Oktobra 2006 je sodelovala na dirigentskem tekmovanju nemških visokih šol za glasbo in kot predstavnica Mannheima dosegla polfinale. Oktobra 2007 je na povabilo žirije sodelovala na mednarodnem tekmovanju mladih dirigetov Lovro Matačić v Zagrebu, uspešno pa je sodelovala tudi na uglednem mednarodnem tekmovanju mladih dirigentov orkestra Cadaques v Španiji. S Komornim zborom Krog je leta 2010 v kategoriji mešanih zborov zmagala na državnem zborovskem tekmovanju Naša pesem v Mariboru. Že med študijem je dirigirala Filharmoniji iz Baden-Badna, Wűrttemberški Filharmoniji Reutlingen, Komornemu orkestru Stuttgart in Filharmoniji iz Plovdiva v Bolgariji. Redno je sodelovala pri različnih glasbenih projektih v Mannheimu in na mednarodnem festivalu v Luzernu. Različni projeki jo povezujejo s Komornim in Mladinskim zborom RTV Slovenija. Dirigirala je Wroclawski filharmoniji, Orkestru Slovenske filharmonije in nedavno Simfoničnemu orkestru SNG Maribor. Živa Ploj Peršuh je umetniški vodja in dirigentka Orkestra in Ansambla Festine v Ljubljani ter izobraževalnega projekta na področju klasične glasbe »Povezovanje z glasbo in Mednarodnim orkestrom Maribor 2012«, v sklopu katerega redno sodeluje s svetovno uveljavljenimi umetniki, kot so Branimir Slokar, Wolfram Christ, Latica Honda-Rosenberg, Jens-Peter Maintz, Reinhold Friedrich in drugi.