Pevski zbori


Mladinska vokalna skupina

Mladinsko vokalno skupino vodi zborovodkinja Irma Močnik v sodelovanju s pevsko pedagoginjo Tanjo Rupnik in korepetitorko Metodo Kink. Pevske vaje potekajo ob sredah, od 18.00 do 19.45 v prostorih Glasbene matice v Ljubljani.


Glasbena matica Ljubljana že vrsto let uspešno spodbuja slovensko zborovsko ustvarjalnost in poustvarjalnost, v zadnjem obdobju pa tudi z več lastnimi zborovskimi sestavi aktivno sooblikuje slovensko zborovsko krajino. Za različne generacije zboristov ustvarja priložnosti za njihovo osebno umetniško rast in duhovno bogatenje ob študiju kakovostne zborovske literature uveljavljenih skladateljev vokalne in vokalno-instrumentalne glasbe. Ob vseh aktualnih pevskih sestavih, ki delujejo pod okriljem Glasbene matice, je bil v letu 2020/2021 oblikovan nov sestav – mešana mladinska vokalna skupina, ki predstavlja most med mladinskim in mešanim zborom Glasbene matice.

K sodelovanju vabimo nekdanje in dosedanje pevce našega mladinskega zbora, ki so stari 16 let ali več, ter druge zborovske pevce z željo po nadaljevanju svoje pevske poti v sestavu, ki jim bo ponudil široko paleto izraznih in poustvarjalnih možnosti. Posebej toplo vabljeni fantje, ki so v fazi mutacije ali tik po njej (predvidena zasedba SABar).

Vokalno skupino vodi zborovodkinja Irma Močnik v sodelovanju s pevsko pedagoginjo Tanjo Rupnik in korepetitorko Metodo Kink. Pevske vaje potekajo ob sredah, od 18.00 do 19.45 v prostorih Glasbene matice v Ljubljani.


Prijavnica

Na glasovni preizkus se lahko prijavite preko e-prijavnice na spletni strani www.glasbenamatica.si ali neposredno na e-naslov tajnik@glasbenamatica.si

Mesečni prispevek za obiskovanje pevskih vaj je 25,00 € in se plačuje na osnovi izdanega računa, ki ga prejme pevec oz. starš/skrbnik mladoletnega pevca na elektronski naslov.