Pevski zbori


Mladinska vokalna skupina

Mladinsko vokalno skupino vodi zborovodkinja Irma Močnik v sodelovanju s pevsko pedagoginjo Tanjo Rupnik in korepetitorko Metodo Kink. Pevske vaje potekajo ob sredah, od 18.15 do 19.45 v prostorih Glasbene matice v Ljubljani.


Glasbena matica Ljubljana že vrsto let uspešno spodbuja slovensko zborovsko ustvarjalnost in poustvarjalnost, v zadnjem obdobju pa tudi z več lastnimi zborovskimi sestavi aktivno sooblikuje slovensko zborovsko krajino. Za različne generacije zboristov ustvarja priložnosti za njihovo osebno umetniško rast in duhovno bogatenje ob študiju kakovostne zborovske literature uveljavljenih skladateljev vokalne in vokalno-instrumentalne glasbe. Ob vseh aktualnih pevskih sestavih, ki delujejo pod okriljem Glasbene matice, je bil v letu 2020/2021 oblikovan nov sestav – mešana mladinska vokalna skupina, ki predstavlja most med mladinskim in mešanim zborom Glasbene matice.

K sodelovanju vabimo nekdanje in dosedanje pevce našega mladinskega zbora, ki so stari 16 let ali več, ter druge zborovske pevce z željo po nadaljevanju svoje pevske poti v sestavu, ki jim bo ponudil široko paleto izraznih in poustvarjalnih možnosti. Posebej toplo vabljeni fantje, ki so v fazi mutacije ali tik po njej (predvidena zasedba SABar).

Za prvo sezono delovanja vokalne skupine je umetniško vodstvo izbralo program stare renesančne glasbe in glasbe baroka, s katero se mladi pevci redkeje srečujejo in verjamemo, da bo to zanje dobrodošel nov izziv, preko katerega bodo spoznavali specifične zakonitosti stare glasbe, od posebnosti starih notnih zapisov do specifične tehnike petja in raznovrstnih izvajalskih praks. Ob študiju glasbene literature poteka tudi pouk vokalne tehnike, mladi pa bodo pridobili še znanja z glasbeno-teoretičnega področja, ki so potrebna za sodelovanje v ambicioznejših odraslih pevskih sestavih. Program bo vključeval tudi spoznavanje renesančnih plesov pod vodstvom priznane strokovnjakinje Lidije Podlesnik Tomašikove.

Mesečni prispevek za vokalno in glasbeno-teoretično izobraževanje v vokalni skupini Glasbene matice je 25 € in se plačuje mesečno na osnovi izdanega računa, ki ga prejmete na vaš e-naslov.