Notne edicije


Josip Ipavec: Izbrane pesmi


Vsebina:

1. Frühlingsrast / Pomladni počitek (Hans Willy Märtens)
2. Frühlingslied / Pomladna
3. Frühlingsnacht / Pomladna noč (Niebauer)
4. Im Frühling / V pomladi (Anonymus)
5. Die drei Soldaten / Trije vojaki (Josip Freunsfeld – Radinski)
6. V noči (Anonymus)
7. Am Kirschgarten / V češnjevem vrtu (Anonymus)
8. Pred durmi (Simon Jenko)
9. Hans und Grete / Janko in Metka (Ludwig Uhland)
10. In der Fremde / V tujini (Fran Vidic)
11. Wanderers Nachtlied / Popotnikova nočna pesem (Johann Wolfgang von Göthe)
12.Meine Tote / Mrtvo dekle (Friedrich Fischbach)
13. Naša zvezda (Simon Gregorčič)


Avdio posnetki

Avdio posnetki

Frühlingsrast / Pomladni počitek
Am Kirschgarten / V češnjevem vrtu
Pred durmi (Simon Jenko)
Naročilnica

Zbirka skladb Josipa Ipavca zaokroža založniški načrt Glasbene matice, da primerno opozori na pomemben opus pesmi Josipa Ipavca, zadnjega iz znamenite šentjurske družine zdravnikov in skladateljev. Po prvi izdaji izbranih skladateljevih pesmi (ur. Danilo Pokorn, Društvo slovenskih skladateljev, Ljubljana, 1998) in zgoščenki s 27 pesmimi Josipa Ipavca (Bernarda Fink, Marcos Fink, Anthony Spiri; Glasbena matica, Ljubljana, 2009) so v zbirki objavljene tiste skladateljeve pesmi, ki v prvi notni izdaji niso izšle, so pa zapisane na omenjeni zgoščenki. Izdaja se opira na izvirnike oz. na kopije rokopisov, ki jih hrani knjižnica Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani. Vrstni red skladb sledi zaporedju pesmi na zgoščenki.

Uredniški posegi v notni zapis zaradi jasnosti skladateljevega rokopisa ali natančnih prepisov niso bili potrebni. Nekaj avtorjev besedil ali njihova polna imena niso dostopna. Izvirna nemška besedila so usklajena z današnjim pravopisom. Maloštevilni manjkajoči zlogi besedila so dopolnjeni, na nekaj mestih slabo čitljiva izvirna gotica pa je smiselno transkribirana. Slovensko besedilo pesmi je na nekaj mestih ritmično usklajeno z naglasom besede in metrike glasbe, izvirni verzi pesmi Trije vojaki pa so zaradi arhaičnosti izvirnega besedila, občasne nepevnosti in neusklajenosti z melodijo, na več mestih kompromisno razrešeni v smislu prilagojene jezikovne norme in metrike glasbe. /Tomaž Faganel, urednik/