Notne edicije


Marij Kogoj: Samospevi


Glasbena matica je v ediciji z naslovom Samospevi izdala sedemindvajset pesmi skladatelja Marija Kogoja. Samospevi so razdeljeni v tri sklope: zgodnji samospevi, samospevi iz zapuščine in poslednji spevi. Že leta 1921 je društvo natisnilo tri Kogojeve pesmi, tokrat pa je v ediciji zbrano celotno skladateljevo ustvarjanje za glas in klavir. Kogojeve pesmi so tako prvič objavljene skupaj v eni ediciji. Partiture je redigiral skladatelj Jakob Jež.

Vsebina: Samospevi

Troje solospevov
Jaz se te bom spomnila
Sprehod v zimiIstrski motiv
Letski motiv
Otožnost

Troje samospevov
Zvečer
Da sem jaz Jezus
Gazela

Samospevi iz zapuščine
Stopil sem na tihe njive
Predanost – Glaube
Fragment iz Kralja Ojdipa
Ah, ne verjemi
Češka narodna
Res, če me ne maraš
Zanka
Vrnitev
Nad mestom belim

Poslednji spevi
Starec Knjim
Rasla je roža
Dekliška
Na trgu
Za god
Mladostna
Materi
Če sončna se razpenjajo vam pota
Drevo
Večnemu bogu

Samospeve Marija Kogoja sta posneli in na zgoščenki izdali mezzosopranistka Barbara Jernejčič Fuerst in pianistka Gaiva Bandzinaite. Zgoščenka je v prodaji na Glasbeni matici Ljubljana. Cena: 10 EUR.


Avdio posnetki

Avdio posnetki

Mladostna
Sprehod v zimi
Naročilnica

Skladatelj Marij Kogoj (Trst, 1892 – Ljubljana, 1956) je bil eden redkih predstavnikov slovenske glasbene avantgarde in ekspresionizma. Sprva je bil glasbeni samouk, formalno glasbeno izobrazbo pa je prejel s študijem pri Franzu Schrekerju in Arnoldu Schönbergu. V Ljubljani je deloval kot glasbeni kritik in korepetitor v Operi. Kogojeva glasbena govorica je edinstvena mešanica elementov pozne romantike, atonalnih prvin in svobodne tonalitetnosti. V svojem poznem ustvarjalnem obdobju pa se je večinoma vračal k neoklesicističnemu izrazu. Vrhunec njegovega opusa predstavlja opera Črne maske. Mnogo njegovih skladb in glasbeno-teoretskih del je zaradi bolezni ostalo nedokončanih. Vsakoletni mednarodni glasbeni festival Kogojevi dnevi je organiziran v počastitev skladateljevemu spominu.