Notne edicije


Tomaž Habe: Je pomlad (Pesem za otroški zbor in klavir)


Pesem je skladatelj napisal po naročilu Glasbene matice in jo posvetil Otroškemu pevskemu zboru Glabene matice in zborovodkinji Branki Rotar Pance. Zbor jo je krstno izvedel na koncertu “Naše pevske vrste”, 8. februarja 2007, v Slovenski filharmoniji.

PESEM O SONCU
Danilo Gorinšek

Prvi žarek prek neba,
v senco svetle lise,
vroč poljub nam sonce da,
zemlja, zemlja, prebudi se.

Zlato sonce!
Morje čistega zlata prek sveta se lije,
vsakomur gre do srca,
vsakogar, vsakogar umije.

Zlato sonce!
Ves dan sonce, vir moči,
toči iz neba se,
kupo polno si nalij,
bo za mrke čase.

Temne sence prek neba,
dan slovo že jemlje,
vroč poljub še sonce da,
zemlja, zemlja sladko dremlje.

MAJ
Danilo Gorinšek

Oj, za hramom, belim hramom
trata je ozelenela.
Le zakaj?

Na tej trati zeleneči
jablana je zacvetela.
Le zakaj?

Na tej jablani cvetoči
drobna ptička je zapela: Maj je, maj!
Zala ptica vrh grmiča: Je pomlad!
Še vodica sred gozdiča: Je pomlad!
Beli cvet v zeleni trati: Je pomlad!
Z neba sončni žarki zlati: Je pomlad!

POMLAD
Danilo Gorinšek

Zala ptica vrh grmiča: Je pomlad!
Še vodica sred gozdiča: Je pomlad!
Beli cvet v zeleni trati: Je pomlad!
Z neba sončni žarki zlati: Je pomlad!

Zala ptica vrh grmiča,
še vodica sred gozdiča,
beli cvet v zeli trati,
z neba sončni žarki zlati,
so srce ogreli moje,
da še ono mi zapoje: Je pomlad!Skladatelj Tomaž Habe (1947) je leta 1970 diplomiral na Akademiji za glasbo v Ljubljani iz kompozicije (Blaž Arnič, Lucijan Marija Škerjanc) in dirigiranja (Danilo Švara). Dejaven je kot skladatelj, dirigent, pedagog, avtor glasbeno-didaktične literature in organizator. Napisal je že več kot 350 skladb, med njimi solistične, komorne, zborovske in orkestrske. Je aktualni predsednik Društva slovenskih skladateljev, prejemnik nagrade RS za šolstvo (1997), Škerjančeve diplome (2001), Gallusove plakete (2007) in številnih drugih priznanj.