Otroški program


Pevska pripravnica

Mentorica: Sara Bunič, profesorica glasbe
Urnik: torek, 17.30–18.30
Kraj: Ljubljana, Vegova ulica 5, Glasbena matica, Lajovčeva dvorana
Cena: 20 EUR / mesec


PEVSKA PRIPRAVNICA GLASBENE MATICE je namenjena predšolskim otrokom in otrokom prvih razredov. V pripravnici se pevci ob glasbi igrajo, se z njo izražajo, jo ustvarjajo ter predvsem v glasbi in petju uživajo ter tako osebnostno in pevsko rastejo. Zborovodkinja želi pri otrocih vzbuditi veselje do petja, jih naučiti osnov vokalne tehnike, pomagati pri razvoju pevskega posluha in širitvi glasovnega obsega, jih navajati na pevsko disciplino ter jim posredovati čim več zanimivega in privlačnega pevskega repertoarja.

 


Učenje v pevski pripravnici poteka skozi igro. Pevci se upevajo in izvajajo vaje za krepitev posluha in širitev glasovnega obsega na način, ki je primeren njihovi starosti. Preko igre krepijo slušne sposobnosti (prepoznavajo visoke/nizke, glasne/tihe, počasne/hitre, poskočne/mirnejše melodije), ki jih lahko dobro uporabijo pri zborovskem petju. Pri učenju pesmi je vsebina smiselno predstavljena, tako da otroke pritegne. Utrjevanje in ponavljanje snovi pa poteka v menjavanju različnih aktivnosti in načinov petja, kar krepi koncentracijo in motivacijo. Pesem, ki je zapeta na nastopu, je zgolj končni izdelek daljšega učnega procesa. Takšna metoda učenja je primerna in prilagojena za delo s predšolskimi otroki, kar se je v zadnjih letih pokazalo za uspešno in otroku prijazno.

 

Kotizacija se plačuje mesečno na podlagi računa, ki ga izstavi Glasbena matica.

Popusti: Drugi otrok, ki sodeluje v katerikoli pevski skupini ali delavnici Glasbene matice v letu 2022/2023 ima 10 % popust, tretji 20 % popust, vsak naslednji otrok je opravičen plačila kotizacije.