Predstavitev


GLASBENA MATICA LJUBLJANA
150. obletnica delovanja (1872–2022) 

Društvo Glasbena matica Ljubljana letos praznuje častitljiv jubilej, sto petdeset let je preteklo od njegove ustanovitve davnega leta 1872. Zavzetost posameznikov, ki jih je v preteklih desetletjih spodbujala ljubezen do glasbe in vera v njen napredek, je dajala vsa ta leta društvu vitalno energijo in omogočila njegov zavidanja vreden dolg obstoj. Glasbena matica je združevala ljubiteljske in poklicne glasbenike, med društvene člane so že ob ustanovitvi pristopile pomembne osebe slovenskega javnega življenja, ugledni ljubljanski meščani, pa tudi kulturniki in rodoljubi iz drugih slovenskih krajev. Najplodnejše sadove svojega delovanja je Glasbena matica zasejala do druge svetovne vojne. Najprej je pričela z izdajanjem slovenskih skladb in z zbiranjem ljudskih pesmi, leta 1882 je ustanovila glasbeno šolo, leta 1891 pevski zbor in pričela s koncertno dejavnostjo. Želje društvenih članov o ustanovitvi koncertnega orkestra so se uresničile s prvo Slovensko filharmonijo, ki je delovala med letoma 1908 in 1913, ter z Orkestralnim društvom, ki so ga ustanovili leta 1919. Istega leta je Glasbena matica z ustanovitvijo konservatorija izpolnila svoj najpomembnejši cilj – omogočiti glasbeno izobraževanje poklicnih glasbenikov.

Med obema vojnama se je zbor Glasbene matice dokazoval tudi izven meja slovenskega ozemlja z odmevnimi nastopi na turnejah po nekdanji Jugoslaviji, tedanji Češkoslovaški, Poljski, Franciji in Švici ter Bolgariji. Vpliv Glasbene matice je segal v širši kulturni prostor, prav njen odbor je spodbudil tudi postavitev spomenika ob 120-letnici Ilirskih provinc pred Križankami v Ljubljani. Zasnoval ga je arhitekt Jože Plečnik, prav tako kot alejo skladateljev na Vegovi ob šestdesetletnici društva leta 1932. Svojo obletnico je društvo takrat počastilo še z organizacijo Prvega slovenskega festivala, s številnimi koncerti in nastopi, z zborovskim tekmovanjem in tekmovanjem pritrkovalcev ter z veliko glasbeno razstavo. Leta 1937 je Glasbena matica financirala tudi ureditev skupnega groba slovenskih skladateljev na ljubljanskih Žalah.

Skrb Glasbene matice za ohranjanje ljudske glasbene dediščine je po desetletjih zbiranja in izdajanja omogočila institucionalne temelje za kasnejše znanstvene raziskave ljudske glasbene dediščine. Leta 1934 so ustanovili Folklorni inštitut, ki ga je vodil France Marolt. Kakšen pomen je imelo društvo do druge vojne za profesionalizacijo in razvoj slovenske glasbe, kažejo rezultati na področju šolske, založniške in koncertne dejavnosti. Glasbena matica je do druge vojne izobrazila številne profesionalne in ljubiteljske glasbenike, po njenem zgledu so ustanovili glasbene šole tudi drugod na Slovenskem, priredila je preko tisoč dvesto koncertov, od tega okrog tisoč v Ljubljani, izdala je skoraj tristo edicij. Bogat notni in društveni arhiv Glasbene matice je danes shranjen v Narodni in univerzitetni knjižnici. Glasbena matica je ustanovila tudi svoje podružnice po več slovenskih mestih, med katerimi je še vedno aktivna Glasbena matica Trst.

***

Dogodki po drugi svetovni vojni so močno zarezali v podobo Glasbene matice, saj je bila ta sprva razpuščena, nato pa je bilo njeno delovanje dovoljeno, vendar v močno okrnjeni obliki. Kontinuiteto društva je ohranjal Mešani pevski zbor Glasbene matice in to vse do demokratičnih sprememb, ko sta bili društvu v postopku denacionalizacije vrnjeni dve hiši v središču Ljubljane. Ti dve nepremičnini danes predstavljata materialno osnovo novega ustvarjalnega obdobja Glasbene matice, ki se po letu 2002 osredotoča na klasično vokalno glasbo tako na področju organizacije koncertov, glasbeno-igranih predstav, pevskega izobraževanja in glasbenega založništva. V sodobni slovenski kulturni prostor Glasbena matica vstopa s koncerti samospevov, vokalno-instrumentalnimi koncerti, s produkcijo glasbeno-igranih predstav za otroke, z organizacijo pevskih izobraževanj in izdajanjem notnih edicij ter zgoščenk. Programsko težišče je na izvedbah del slovenskih avtorjev, tudi novitet, nastalih na pobudo Glasbene matice, med poustvarjalci pa so pretežno slovenski umetniki, tako v mednarodnem prostoru uveljavljeni umetniki kot mladi glasbeniki na začetku profesionalne poti. Gibalo Glasbene matice je njena zgodovinska zavest, ki ji daje jasno identiteto in usmeritev: ohranjati, razvijati in spodbujati najboljše v slovenski glasbeni umetnosti ter s kakovostnimi umetniškimi ter izobraževalnimi vsebinami skrbeti za kulturno omiko naroda.

Letošnji jubilej bo Glasbena matica obeležila z razširjenim in obogatenim kulturnim programom. Osrednji dogodek bo slavnostna akademija ob 150. obletnici Glasbene matice, na kateri se bo z deli slovenskih skladateljev predstavilo vseh pet matičinih pevskih sestavov. Sledila bo izdaja zbornika s strokovnimi prispevki uglednih znanstvenikov s področja umetnosti, zgodovine, glasbenega šolstva in arhitekture, ki bodo osvetlili pomen in vlogo Glasbene matice v preteklosti in danes. V pripravi je tudi zgoščenka s slovenskimi samospevi v interpretacijah mednarodno priznanih slovenskih umetnikov, ki so v zadnjih letih nastopili na odru Glasbene matice. Jubileju bodo posvečeni tudi 36. Slovenski glasbeni dnevi s slavnostnim otvoritvenim koncertom in muzikološkim simpozijem. Organiziran bo 3. simpozij slovenskih glasbenikov iz Slovenije in tujine na temo »Glasba kot posel in glasba v službi diplomacije«. Ljubljanski otroški pevski zbori se bodo jubileja spomnili v okviru Zborovskega BUM-a. Pošta Slovenije pa bo izdala priložnostno poštno znamko.

Ob tem bo potekal redni program, ki v letu 2022 vključuje Ciklus samospevov, Ciklus Pevski obeti, vokalno-instrumentalne koncerte (Čas rojstva, Čas deklištva, Haendlov oratorij Aleksandrovo slavje) in tri glasbene predstave za otroke (Deček, ki je prehitro rasel, Iz trebuha anakonde, Kraljestvo glasbe). Pevski zbori Glasbene matice bodo nastopili tudi v okviru programa Festivala Ljubljana (Mozart, Rekviem; Berlioz, Faustovo pogubljenje) in na Božičnem koncertu Simfonikov RTV Slovenija. Ponudba glasbenih izobraževanj bo omogočila celoletno učenje petja in intenzivnejša pevska izpopolnjevanja v okviru poletnih mojstrskih tečajev. V založbi Glasbene matice bosta izdani dve novi ediciji: notna edicija s samospevi skladatelja Mirka Poliča in zgoščenka s slovenskimi ljudskimi pesmimi v izvedbi Otroškega pevskega zbora Glasbene matice. Glasbena matica bo podelila tudi posebne nagrade na državnem tekmovanju za zborovske dirigente, na državnem tekmovanju za solo pevce in na tekmovanju SpevSLAM.

 

PROGRAM GLASBENE MATICE LJUBLJANA V LETU 2022 OB 150-LETNICI GLASBENE MATICE LJUBLJANA

 

SLAVNOSTNA AKADEMIJA OB 150-LETNICI GLASBENE MATICE LJUBLJANA

Otroški pevski zbor Glasbene matice Ljubljana, zborovodkinja Tadeja Kreča
Mladinski pevski zbor Glasbene matice Ljubljana, zborovodkinja Irma Močnik
Mladinska vokalna skupina Glasbene matice Ljubljana, umetniška vodja Irma Močnik
Mešani pevski zbor Glasbene matice Ljubljana, dirigent Sebastjan Vrhovnik
Seniorski pevski zbor Glasbene matice Ljubljana, dirigent Igor Švara
Trobilni kvintet Contrast
Nika Frelih, orgle
Franci Krevh, tolkala
Petra Vidmar, timpani
Režija: Eva Hribernik

21. 5. 2022, Slovenska filharmonija, Dvorana Marjana Kozine

 

36. SLOVENSKI GLASBENI DNEVI

Mednarodni muzikološki simpozij ob 150-letnici Glasbene matice Ljubljana
Tema: Glasbena društva v dolgem 19. stoletju: med ljubiteljsko in profesionalno kulturo
Vodja simpozija: Jernej Weiss

21.–23. 4. 2022, Viteška dvorana v Križankah

Producent: Festival Ljubljana

 

OTVORITVENI KONCERT 36. SLOVENSKIH GLASBENIH DNEVOV posvečen jubileju Glasbene matice Ljubljana

Mojca Bitenc Križaj, sopran
Nuška Drašček Rojko, alt
Martin Sušnik, tenor
Peter Martinčič, bas
Komorni in Mešani pevski zbor ter Simfonični orkester Akademije za glasbo UL
Mešani pevski zbor Glasbene matice Ljubljana
Dirigenta: Sebastjan Vrhovnik in Simon Dvoršak

19. 4. 2022, Cankarjev dom, Gallusova dvorana

Koproducenti: Festival Ljubljana, Akademija za glasbo UL, Glasbena matica Ljubljana

 

3. SIMPOZIJ SLOVENSKIH GLASBENIKOV IZ SLOVENIJE IN TUJINE

Tema: Glasba kot posel in glasba v službi diplomacije – priložnosti in izzivi za mlade slovenske glasbene profesionalce
Vodja simpozija: Veronika Brvar

23. 9. 2022, Atrij ZRC SAZU

Soorganizator: Svetovni slovenski kongres

 

ZBORNIK STROKOVNIH PRISPEVKOV OB JUBILEJU GLASBENE MATICE LJUBLJANA

Avtorji: Katarina Bogunović Hočevar, Veronika Brvar, Igor Grdina, Marjetka Golež Kaučič, Peter Krečič, Špela Lah, Katarina Zadnik, Anton Vengušt , Sara Zupančič
Urednik: Matjaž Barbo
Recenzentka: Alenka Bagarić

 

SLOVENSKI SAMOSPEVI

Glasbena zgoščenka s posnetki izbranih samospevov slovenskih skladateljev, izvedenih na koncertih Glasbene matice Ljubljana med letoma 2007 in 2021
Urednica: Veronika Brvar
Sozaložnik: ZKP RTV Slovenija

 

ZBOROVSKI BUM

Ljubljanski otroški zbori se bodo jubileja Glasbene matice Ljubljana spomnili s petjem slovenske ljudske Škrjanček poje, žvrgoli v priredbi Mateja Hubada.
Producent: Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti

 

Pošta Slovenije bo ob jubileju Glasbene matice Ljubljana izdala priložnostno znamko.

 

VEČERI SAMOSPEVOV

Paula Sophie Bohnet, sopran
Philipp Kranjc, bas
Hedayet Jonas Djeddikar, klavir

1. 3. 2022, Viteška dvorana v Križankah

Soorganizator: Festival Ljubljana

 

Jaka Mihelač, bariton
Andreja Kosmač, klavir

22. 4. 2022, Slovenska filharmonija, Dvorana Slavka Osterca
Koncert v okviru festivala 36. Slovenskih glasbenih dnevov

Koproducent: Festival Ljubljana

 

Elvira Hasanagić, sopran
Aleksandra Pavlovič, klavir
Sanja Repše, violončelo

25. 6. 2022, SNG Opera in balet Ljubljana

Koproducent: SNG Opera in balet Ljubljana

 

David Jagodic, tenor
Stephan Matthias Lademann, klavir

20. 10. 2022, Viteška dvorana v Križankah

Soorganizator: Festival Ljubljana

 

Barbara Jernejčič Fürst, mezzosopran
Žarko Ignjatović, kitara

18. 11. 2022, Viteška dvorana v Križankah

Soorganizator: Festival Ljubljana

 

Mateja Potočnik, sopran
Klemen Gorenšek, bariton
Sascha el Mouissi, klavir

22. 11. 2022, Viteška dvorana v Križankah

Soorganizator: Festival Ljubljana

 

ALEJA SNIVA

Koncert izbranih udeležencev mojstrskih tečajev petja, ki bodo potekali poleti 2022 na Glasbeni matici v Ljubljani pod mentorstvom Pie Brodnik, Edite Garčević Koželj, Elvire Hasanagić, Barbare Jernejčič Fürst, Francke Šenk in Tatjane Vasle

26. 8. 2022, Mestni muzej Ljubljana (v okviru Festivala Noči v Stari Ljubljani)
23. 9. 2022, Atrij ZRC SAZU (v okviru 3. simpozija slovenskih glasbenikov iz Slovenije in tujine)

Soorganizatorja: Ustanova Imago Sloveniae in Svetovni slovenski kongres

 

PEVSKI OBETI

Koncert samospevov v izvedbi prejemnikov nagrade Glasbene matice Ljubljana na tekmovanju TEMSIG 2022 in tekmovanju SpevSLAM 2022

4. 10. 2022, Viteška dvorana v Križankah

Soorganizator: Festival Ljubljana

 

GLASBENE PREDSTAVE ZA OTROKE

Gian Carlo Menotti
DEČEK, KI JE PREHITRO RASEL

Režija: Eva Hribernik
Dirigent: Jakob Barbo

Poponel: Domen Vurnik, tenor
Gospa Nada: Rebeka Pregelj, sopran
Mama: Ana Benedik, mezzosopran
Sestra Žgajnar: Sofija Zavratnik Kain, mezzosopran
Doktor Skrč: Klemen Torkar, tenor
Razbojnik: Marko Erzar, bariton
Mali Poponel: Aleksander Bogataj / Karin Može Pavlin / Tim Novak, otroški glas
Mladinski pevski zbor Glasbene matice Ljubljana, zborovodkinja Irma Močnik

Komorni instrumentalni ansambel:
Tim Skalar Demšar, koncertni mojster
Aleksander Rogina, violina
Tilen Udovič, viola
Neža Verstovšek, violončelo
Luka Brodarić, kontrabas
Laura Felicijan, flavta
Neja Hočevar, flavta
Nina Tomič, klarinet
Sara Hartman, rog
Metoda Kink, klavir

5., 6. in 8. 1. 2022, Cankarjev dom, Linhartova dvorana

Koproducenta: Cankarjev dom, Slovensko komorno glasbeno gledališče

 

Tomaž Vrabič, Bojan Glavina
IZ TREBUHA ANAKONDE

Režija: Eva Hribernik

Tinka Tonka: Klara Kastelec
Otroški pevski zbor Glasbene matice Ljubljana
Mladinska igralska skupina Glasbene matice Ljubljana
Učenke plesa Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana
Metoda Kink, klavir
Zborovodkinja: Tadeja Kreča

11., 12. 2. in 14. 5. 2022, Cankarjev dom, Štihova dvorana

Koproducenta: Cankarjev dom, Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana

 

Tadeja Vulc
KRALJESTVO GLASBE

Režija: Eva Hribernik
Dirigenta: Irma Močnik, Slaven Kulenović
Vanja Iva Kretič, Simona Kočar, Matej Vaušek, gledališka igra
Mladinski pevski zbor Glasbene matice Ljubljana
Tolkalni duo Katarina Kukovič in Žiga Brlek
Metoda Kink, klavir
Člani Orkestra Slovenske filharmonije

20. 4., 21. 4. in 19. 11. 2022, Slovenska filharmonija, Dvorana Marjana Kozine
15. in 17. 11. 2022, Unionska dvorana v Mariboru

Koproducenta: Slovenska filharmonija, Narodni dom Maribor

Glasbena igra Kraljestvo glasbe se bo izvajala z dvema različnima instrumentalnima zasedbama, sprva s tolkalnim duom in klavirjem, nato pa še s člani Orkestra Slovenske filharmonije.

 

VOKALNO-INSTRUMENTALNI KONCERTI

ČAS ROJSTVA

Mladinska vokalna skupina Glasbene matice Ljubljana
Lara Hrastnik, harfa
Metoda Kink, orgle
Neža Capuder, violina
Katja Dadič, violina
Peter Njegovan / Tilen Udovič, viola
Peter Kaiser, violončelo
Urban Čefarin, kontrabas
Dirigentka: Irma Močnik

30. 1. 2022, Velesovo, Cerkev Marijinega oznanjenja
1. 2. 2022, Prevalje, Cerkev Marije Device na Jezeru
2. 2. 2022, Ljubljana, Cerkev Svete Trojice

Soorganizatorji: Kulturno društvo Schellenburg, Kulturno društvo Mohorjan, Župnija Velesovo, Župnija Prevalje

 

ČAS DEKLIŠTVA

Mladinska vokalna skupina Glasbene matice Ljubljana
Izidor Erazem Grafenauer, lutnja
Janez Jocif, stara in ljudska glasbila
Irma Močnik, umetniška vodja

Maj 2022, Frančiškanski samostan v Kostanjevici pri Novi Gorici (ciklus Glasba z vrtov sv. Frančiška)
September 2022, več slovenskih mest (ciklus Jesenske serenade)

Koproducenti: Kulturni dom Nova Gorica, Glasbena mladina Ljubljanska

 

Georg Friedrich Händel
ALEKSANDROVO SLAVJE HWV 75

Ann Dennis, sopran
Gwilym Bowen, tenor
Matjaž Robavs, bas
Mešani pevski zbor Glasbene matice Ljubljana
Ensemble Cordia
Umetniško vodstvo: Stefano Veggetti, Sebastjan Vrhovnik

Oktober 2022, Brixen (Italija) in Ljubljana

Koproducent: Ensemble Cordia

 

SODELOVANJE PEVSKIH ZBOROV GLASBENE MATICE PRI KONCERTIH FESTIVALA LJUBLJANA

Wolfgang Amadeus Mozart
REKVIEM V D-MOLU K 626

Giulia Semenzato, sopran
Wiebke Lehmkuhl, mezzosopran
Xabier Anduaga, tenor
Paul Armin Edelmann, basbariton
Zbor Slovenske filharmonije
Mešani pevski zbor Glasbene matice Ljubljana
Simfonični orkester RTV Slovenija
Dirigent: Yan Pascal Tortelier

5. 2. 2022, Cankarjev dom, Gallusova dvorana

Producent: Festival Ljubljana

 

Hector Berlioz
FAUSTOVO POGUBLJENJE

Michèle Losier, mezzosopran
Benjamin Bernheim, tenor
Alexandre Duhamel, bariton
John Relyea, bas-bariton
Zbor Slovenske filharmonije
Komorni zbor Ave
Komorni zbor Megaron
Otroški zbor Glasbene matice Ljubljana
Orkester Slovenske filharmonije
Dirigent: Charles Dutoit

15. 7. 2022, Cankarjev dom, Gallusova dvorana

Producent: Festival Ljubljana

 

PEVSKA ŠOLA GLASBENE MATICE

Vodja Pevske šole: Tanja Rupnik
Učitelji vokalne tehnike: Diego Barrios Ross, Aco Bišćević, Tanja Rupnik

PEVSKA DELAVNICA ZA ZAČETNIKE

Vodja delavnice: Diego Barrios Ross
25.–29. 7. 2022, Glasbena matica

METODA FELDENKRAIS ZA PEVCE IN DRUGE GLASBENIKE

Vodja delavnice: Neda Popović Bras
1.–5. 8. 2022, Glasbena matica

MOJSTRSKI TEČAJI IN PEVSKE KONZULTACIJE ZA SOLO PEVCE

Pia Brodnik, Irina Milivojević: 4.–8. 7. 2022, Glasbena matica
Elvira Hasanagić, Aleksandra Pavlovič: 11.–15. 7. 2022, Glasbena matica
Francka Šenk, Vladimir Mlinarić: 18.–22. 7. 2022, Glasbena matica
Barbara Jernejčič Fürst, Tadej Podobnik: 8.–12. 8. 2022, Glasbena matica
Tatjana Vasle, Darja Mlakar Maležič: 15.–19. 8. 2022, Glasbena matica
Edita Garčević Koželj, Igor Vićentić: 22.–26. 8.2022, Glasbena matica
Marcos Fink, Irina Milivojević: 12.–16. 9. 2022, Glasbena matica

 

PEVSKI SESTAVI GLASBENE MATICE LJUBLJANA

Mali glasbenik
Glasbeno-gibalne delavnice za otroke (3–4 leta)
Mentorica: Sara Bunič

Cicibanski pevski zbori
Pevske urice za otroke v vrtcu (5–6 let)
Mentorji: študenti Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani
Vodja programa: Katarina Zadnik

Pevska pripravnica
Uvajanje v otroško zborovsko petje (5–7 let)
Zborovodkinja: Sara Bunič

Otroški pevski zbor
Zborovodkinja: Tadeja Kreča
Korepetitorka: Metoda Kink

Mladinski pevski zbor
Zborovodkinja: Irma Močnik
Pevska pedagoginja: Tanja Rupnik
Korepetitorka: Metoda Kink

Mladinska vokalna skupina
Zborovodkinja: Irma Močnik
Pevska pedagoginja: Tanja Rupnik
Korepetitorka Metoda Kink

Mešani pevski zbor
Dirigent: Sebastjan Vrhovnik
Asistentki dirigenta: Alenka Podpečan, Ana Erčulj
Pevska pedagoginja: Tanja Rupnik
Korepetitorka: Alina Kolomiets

Seniorski pevski zbor
Dirigent: Igor Švara

 

ZALOŽBA GLASBENA MATICA LJUBLJANA

Zapojmo skupaj še enkrat
Glasbena zgoščenka s slovenskimi ljudskimi pesmimi
Otroški pevski zbor Glasbene matice Ljubljana
Zborovodkinja: Tadeja Kreča
Pianistka: Metoda Kink
Urednik: Tomaž Pangeršič
Sozaložnik: Založba Panika

Mirko Polič: Samospevi
Notna edicija s sedemnajstimi samospevi za glas in klavir na besedila slovenskih pesnikov
Urednik: Aleš Nagode
Sozaložnik: Društvo slovenskih skladateljev

 

Glasbena matica Ljubljana bo v letu 2022 podelila naslednje nagrade:

  • Nagrada na 2. državnem tekmovanju za zborovske dirigente »Zvok mojih rok« (26.–27. 5. 2022, Maribor)
  • Nagrada komornemu duu pevec–pianist na tekmovanju SpevSLAM (30. 5. 2022, Novo mesto)
  • Nagrada prvonagrajenemu pevcu v najvišji kategoriji tekmovanja TEMSIG 2022 (7.–12. 3. 2022, Glasbena šola Slovenska Bistrica)

 

Glasbena matica Ljubljana si pridržuje pravico do spremembe programa. Vabimo vas, da aktualne podatke o programu spremljate na naši spletni strani in družbenih omrežjih.

Izvedbo programa Glasbene matice Ljubljana v letu 2022 podpirajo Mestna občina Ljubljana, Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije in Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti.