Novice


Razglasitev Vide Šega za častno članico društva

Objavljeno: 29. maja 2018

Na podlagi sklepa Občnega zbora Kulturnega društva Glasbena matica Ljubljana, sprejetega dne 15. 3. 2018, je predsednica društva na prireditvi Dan Glasbene matice Ljubljana, ki je potekala 19. 5. 2018 v Slovenski filharmoniji razglasila VIDO ŠEGA za častno članico društva zaradi izjemnega prispevka pri ohranjanju, delovanju in utrjevanju pomena društva v slovenskem kulturnem prostoru vse od leta 1975. 

Za našo članico Vido Šega lahko mirno rečemo, da ji je bila vokalna glasba dobesedno položena že v zibko. Ob prvi priložnosti je, kot še ne 11 letno dekletce, začela peti v otroškem pevskem zboru Glasbene šole Franca Šturma v Ljubljani pod vodstvom Janeza Kuharja. S tistih časov ji je za vedno ostalo v spominu snemanje za Radio in televizijo, dokončno pa jo je z zborovsko in klasično glasbo povezalo sodelovanje z zborom in orkestrom Slovenske filharmonije, ko so leta 1972 pod vodstvom dirigenta Oskarja Danona izvedli Bachov Pasijon po Mateju in Brittnov Rekvijem in s tema deloma gostovali v Firencah in Pisi.


S 17. leti, to je leta 1975, je postala članica Mešanega pevskega zbora Glasbene matice, ki ga je takrat vodil Milivoj Šurbek, za njim pa Mirko Cuderman. Po eno in pol letni avanturi v novem pevskem društvu »Ljubljanski komorni pevci« pod vodstvom Milivoja Šurbka, se je spet vrnila v Mešani pevski zbor Glasbene matice Ljubljana in v njem, razen petih let zaradi rojstva otroka, prepevala vse do leta 2009. Takrat je, tako kot še precej drugih članov MePZ ocenila, da je čas za menjavo generacij in se pridružila novo nastajajočemu Seniorskemu pevskemu zboru Glasbene matice Ljubljana, kjer prepeva še sedaj.

Ni pa se zadovoljila samo s pevskim udejstvovanjem. V ljubiteljskem kulturnem svetu je prav malo primerov tolikšne upornosti, poštenosti in predanosti, požrtvovalnosti in vsakršnega žrtvovanja, pokončnosti in hkrati skromnosti, kakršne so vsa ta leta krasile našo Vidko, kot smo jo poimenovali. Nikdar se ni izogibala aktivnega sodelovanja pri vodenju MePZ, bila je vrsto let članica Odbora zbora, tajnica, računovodkinja, blagajničarka, organizatorka turnej, nadzornica in celo njegova predsednica. Ne nazadnje jo je vedno krasila tudi dobra volja, ki jo je neutrudno prenašala na člane zbora.

Neprecenljiva je tudi njena vloga v samem društvu. Z vsem srcem in strokovnim znanjem, ki si ga je pridobila na fakulteti s študijem ob delu in na delovnem mestu računovodkinje v DZS d. d., je vrsto let prostovoljno vodila računovodstvo društva in svetovala pri poslovno-finančnih odločitvah. Njena ljubezen do Matice, pronicljivost in strokovnost so bile razlog, da je bila vseskozi članica vodstvenih organov društva. Trenutno je predsednica Nadzornega odbora društva.