Novice


Volilni Občni zbor Glasbene matice 2018

Objavljeno: 2. januarja 2018

Spoštovani člani Glasbene matice Ljubljana,

leta 2016 smo na Občnem zboru za predsednico društva izvolili Veroniko Brvar in člane drugih organov društva (Upravni odbor, Nadzorni odbor, Disciplinska komisija). V skladu z društvenimi Pravili so volitve organov vsaki dve leti, kar pomeni, da bo Občni zbor to pomlad ponovno volilni. Vsi člani društva imate pravico kandidiranja za katerikoli organ društva. S tem e-obvestilom vas želimo k temu spodbuditi in vas tudi na ta način povabiti k angažiranemu delovanju v društvu. Evidentiranje članov, ki nameravate kandidirati na volitvah, bo potekalo od 3. do 30. 1. 2018. Občni zbor pa bo predvidoma marca 2018.

Verjamemo, da skrbno spremljate delovanje društva in da ste bili z dosežki zadnjih dveh let zadovoljni. Nadaljevali smo z bogato ponudbo koncertov, med katerimi posebej izstopa ciklus samospevov. Izoblikovali so se novi sestavi otroškega, mladinskega in dveh mešanih zborov, ki so društvu v velik ponos. Pod vodstvom Sebastjana Vrhovnika se je formirala nova zasedba mešanega zbora, ki se je predstavil na koncertu v ciklu Kromatika, ko so skupaj s Simfoniki RTV in izvrstnimi solisti izvedli Mozartov Rekviem. Seniorski zbor je pridobil veliko novih izkušenih pevcev pod vodstvom legendarnega zborovodje Tomaža Tozona. Mladinski zbor se lahko pohvali s premiero otroške opere Hobit, ki bo doživela kar devetnajst ponovitev. Otroški zbor s postavitvijo nove predstave Pedenjped razvija naša nova partnerstva s Pionirskim domom v Ljubljani.


V izobraževalni program smo uvedli dodatne mojstrske tečaje in seminarje za pevske pedagoge, kjer smo med drugim gostili pevski pedagoginji Dunajskih dečkov in otroškega zbora berlinske Staatsopere ter izjemno odmevni Kodalyjev seminar, čigar posebno metodo poučevanja glasbe je UNESCO razglasil za nesnovno kulturno dediščino. Kot skrbni gospodarji dveh društvenih nepremičnim smo to poletje začeli z obnovo fasad, obnovili notranje fasade, obnovo uličnih fasad pa nameravamo zaključiti naslednje poletje tudi s subvencijo Mesta Ljubljana.

Predsednica želi z delom nadaljevati tudi v prihodnje, pri čemer jo Upravni odbor podpira in ceni vsa njena prizadevanja, jasno programsko vizijo in učinkovitost delovanja. Menimo, da je z njo društvo pridobilo vrhunsko strokovno umetniško vodstvo, jasno opredelilo svojo programsko vizijo in kaže dobre rezultate. Upravni odbor podpira njeno namero, da vodi društvu tudi v naslednjem dveletnem mandatu.

Člane, ki želite na Občnem zboru kandidirati za mesto predsednika, za člane v Upravnem odboru, Nadzornem odboru in Disciplinski komisiji, prosimo, da svojo namero sporočite do 30. 1. 2018 na e-naslov info@glasbenamatica.si ali po pošti na naslov Glasbena matica, Vegova 5, 1000 Ljubljana.

Želimo Vam vse dobro v novem letu!

Upravni odbor Glasbene matice Ljubljana

Ljubljana, 3. 1. 2018