Notne edicije


Mladinski pevski zbor Glasbene matice Ljubljana


1 prir. Tomaž Habe
VANDROVC JE PRIVANDROV (ljudska)

2 Jakob Jež
TEDEN (Meta Rainer)

3 Tomaž Habe
IŠČEMO HIŠICO (Anja Štefan)

4 Jani Golob
PUSTITE NAM TA SVET (Dušan Velkaverh)

5 Radovan Gobec
MOJA BELA CESTA (Neža Maurer)

Posnetki iz Letnega koncerta Mladinskega zbora Glasbene matice Ljubljana

Martina Batič, zborovodkinja
Margareta Gregorinčič, klavir
Instrumentalisti: študenti Akademije za glasbo v Ljubljani

Ljubljana, Mestni muzej Ljubljana, 18. junij 2007
__________________________________

6 prir. Luka Kramolc
TRIBUČKO KOLO (ljudska)

7 prir. Matija Tomc
LEPA ANKA (ljudska)

8 prir. Matija Tomc
ADLEŠIČKO KOLO (ljudska)

9 prir. Matija Tomc
POBELELO POLE OFCAMA (ljudska)

10 prir. Pavel Šivic
POTRKAN PLES (ljudska)

11 Marij Kogoj
V GOZDU (Karel Širok)

12 Radovan Gobec
KOLO MLADOSTI (Gabrijel Kolbič)

13 Richard M. in Robert B. Sherman – prir. Joyce Eilers
MARY POPPINS: DIMNIKAR in ŽLIČKA SLADKORJA / (Richard M. in Robert B. Sherman, slo. bes. Jože Humer)

14 Mark Fisher, Joe Goodwin, Larry Shay – prir. Pete Schmutte
KO SE SMEJEŠ (slo. bes. Ivan Močnik)

Posnetki iz koncerta Mladinsko zborovsko petje ni kar tako

Janja Dragan Gombač, zborovodkinja
Margareta Gregorinčič, klavir
Valentina Vočanec, tolkala
Sonja Đevenica, ksilofon

Ljubljana, Slovenska filharmonija, 22. maj 2009
_________________________________

15 prir. Tomaž Habe
LABODI (islandska, slo. bes. Breda Oblak)

16 Vijay Singh
MEDIVAL GLORIA (liturgično besedilo)

17 Jerry Estes
SING, SING! (Jerry Estes in Greg Holden)

18 Ed Roberson
DREAM A DREAM (Ed Roberson)

Posnetki iz koncerta Kdo sedi na ušesih?
Mateja Kališnik, zborovodkinja
Tilen Bajec, klavir

Ljubljana, cerkev sv. Florjana, 21. maj 2010
______________________________

19 Alfred von Beckeratin, za mladinski zbor prir. Miro Kokol
SINE MUSICA NULLA VITA

20 Emil Adamič
PLEŠI, PLEŠI ČRNI KOS (narodno besedilo)

21 Emil Adamič
IGRA V KOLO JABOLKO (belokranjsko narodno kolo)

22 Alan Smith
LOVE IS COME AGAIN (J. M. C. Crum)

23 Cristi Cary Miller
I CAN FEEL THE RHYTHM (Cristi Cary Miller)

Posnetki iz Letnega koncerta Mladinskega pevskega zbora Glasbene matice Ljubljana

Polona Stegu, zborovodkinja
Kristina Cotič, klavir
Katarina Kukovič, tolkala

Ljubljana, atrij ZRC SAZU, 24. maj 2011


Avdio posnetki

Avdio posnetki

PUSTITE NAM TA SVET (Dušan Velkaverh)
KO SE SMEJEŠ (slo. bes. Ivan Močnik)
Naročilnica